Hvorfor bør jeg bry meg om Bitcoin?

Del denne artikkelen

Beregnet lesetid: 16 minutter

Forfatter: The Sovereign Saxon | Utgitt: 17/02/22 | Original: Why Should I Care About Bitcoin?


Så du har hørt om bitcoin i nyhetene, og begrepene «VoLaTiLe», «ScAm», «BuBbLe» og «PoNzI ScHeMe» kommer uten tvil til tankene. Nyhetene vil få deg til å tro at bitcoin er en midlertidig trend som ikke har noen iboende verdi. Denne artikkelen vil presentere forslag som vil avkrefte disse påstandene og forklare viktigheten av gode penger og hvorfor ignorering av bitcoin og unnlatelse til å forstå betydningen av dens virkning vil være til skade for individet.

Det er ikke din feil

Det aller første du må forstå er at det ikke er din feil at du ikke forstår bitcoin eller den indre funksjonen og kompleksiteten til det finansielle systemet. Vi ble ikke lært om dette på skolen, og det krever mange uker med langvarig innsats på fritiden for å begynne å forstå hvordan markeder fungerer og hvordan penger fungerer.

Det er min overbevisning at brannmannen, politimannen, læreren og legen sammen med alle de andre essensielle yrkene som utgjør samfunnet vårt, ikke burde trenge å ha en «portefølje». De bør ikke trenge å stresse og bekymre seg over hvilke obligasjoner eller aksjer de skal kjøpe.

               Reklame                                                             

Sannheten er at de burde de være i stand til å stole på institusjonene sine og ha en enkel metode for å spare pengene sine fri for risiko og tyveri, fri fra angst for hvor de skal beholde pengene sine. Jeg har stor empati for mennesker som sliter med å forstå hvorfor de aldri ser ut til å komme videre og stor respekt for de som prøver å finne svarene.

Finansnæringen er for det meste røyk og speil; den er full av sjargong som folk bruker for å få seg til å høres smartere ut enn de faktisk er og for å gi en illusjon om at bare de kan gjøre jobben sin.

Hvorfor du aldri ser ut til å ha nok penger

Kampen for å holde tritt med økende utgifter og økende regninger er et tilbakevendende tema blant mange mennesker i dag. Du ser ut til å jobbe hardere og lengre timer, men pengene dine ser aldri ut til å gå langt nok, og mange faller i lammende gjeld bare for å holde seg flytende.

Noen ganger kan dette tilskrives dårlig pengeforvaltning, og det bør ikke ignoreres. Men det er et element ved penger som mange mennesker ikke ser og ikke klarer å forstå. Dette er fenomenet kjent som inflasjon.

               Reklame               
                                              

Inflasjon, slik vi opplever det, er økningen i kostnadene for varer og tjenester, det vil si at nesten alt blir dyrere. Denne økningen i kostnadene, som vi skal se, er et resultat av at pengene du holder på, reduseres i kjøpekraft, noe som er en konsekvens av forringelsen av valutaen (verdireduksjon). Dette reiser naturlig nok spørsmålet – hvorfor blir valuta forringet?

Hva er penger?

For å svare på dette spørsmålet og forstå hvorfor inflasjon eksisterer, må vi først forstå hva penger faktisk er.

Penger har inntatt forskjellige roller gjennom historien, og har først og fremst blitt brukt som et byttemiddel, myntenhet og verdilager. Penger har også hatt ulike former, fra skjell og glassperler til varer og edle metaller (dvs. gull, sølv osv.) til papirpengene vi har i dag.

Jeg vil henvise leseren til å se denne utmerkede serien av Robert Breedlove der han skisserer kjerneprinsippene for penger, og gir en forklaring om pengenes opprinnelse og deres sentrale rolle og betydning i menneskelivet.

Men fra et første prinsipp-perspektiv er penger fundamentalt sett et verktøy for å overføre verdi på tvers av rom og tid. Mer spesifikt er det en teknologi som lagrer energi. La oss bryte ned dette.

               Reklame               

                                              

Som et individ går du på jobb og bruker energi ved å bygge en bro, eller si, undervise en klasse. Du bruker den energien for å gi verdi til samfunnet ditt, og som et resultat blir du kompensert med penger. Derfor er penger et symbol som representerer din tid, energi og verdi gitt til markedet og samfunnet som helhet. Jo mer verdi man gir, jo mer belønnes man av markedet ved å tilfredsstille ønsker.

For å motta pengeenergien din trenger du en token, en vare eller en annen seddel for å bevare og beskytte den – et batteri for å lagre verdien din. Formuen din er et produkt av verdien du har gitt, det er derfor din rettighet som et individ å beholde formuen din intakt og bære denne verdien og formuen inn i fremtiden uten at den blir kompromittert og mister sin verdi.

               Reklame                                                             

Vi vil sammenligne de tre vanligste typene penger som brukes i dag og hvordan de sammenlignes som verdilagre, eller batterier, for pengeenergien din, og vurdere effektiviteten deres for å beskytte og bevare pengeenergien din på tvers av tid og rom.

Gull – Gud sine penger

I århundrer brukte mennesker metaller som en form for penger, spesielt sølv og gull. Gull ble til slutt det mer dominerende på grunn av de monetære egenskapene, det var det mest knappe og holdbare. I århundrer har gull blitt brukt som et verdilager og tjent rollen ganske godt. Gull har imidlertid iboende svakheter og er ikke perfekte penger eller et optimalt verdilager som forklart nedenfor.

Tid

Selv om det er vanskelig, kan det alltid utvinnes mer gull, og prosessen vil sannsynligvis bli enda enklere ettersom teknologien utvikler seg og forbedres over tid, og gir tilgang til mineralrike steder. Noen spekulerer til og med at det kan være mulig en dag å utvinne gull fra havbunnen og til og med asteroider.

Gruvehastigheten er da inflasjonsraten, fordi tilbudet økes og dermed devaluerer det eksisterende tilbudet. Det er estimert å være 244 000 tonn gull som har blitt oppdaget til dags dato med 2 500-3 000 tonn utvunnet per år, noe som setter gull sin inflasjonsrate på rundt 1,13%.

               Reklame               
                                              

Dette virker kanskje ikke så mye, men anta at du har gull verdt 1 000 000 kroner, men hvert år mister den kjøpekraften med 1,13%, som om det tilsvarer hastigheten på energilekkasjen på et batteri. Dette betyr at 100 år inn i fremtiden vil 1 000 000kr være verdt bare 320 000kr – noe som betyr at du har mistet nesten to tredjedeler av lagret verdi og energi.

Rom

Gull mangler også bærbarhet; det er vanskelig å transportere over avstander. Det er tungt og vanskelig, og du risikerer å bli ranet om du bare går gjennom gaten med en trillebår full av gull. Så det betyr uunngåelig at du vil kreve en eskorte av væpnede vakter for å beskytte gullet ditt når du transporterer det fra ett sted til et annet, i tillegg til at du trenger et sted å lagre gullet ditt (som et bankhvelv) som fører til at du må deponere gullet ditt med en sentralisert institusjon.

Du har nå motpartsrisiko fordi du er avhengig av at institusjonen beskytter dine eiendeler og stoler på at institusjonen fortsetter å leve inn i fremtiden, noe som ikke alltid er tilfelle. Bare prøv å tenk på et sted du trygt kunne ha plassert gullet ditt på i 1900-tallet uten at det ble konfiskert eller stjålet.

Du ville sannsynligvis bare hatt suksess i tre land, nemlig Storbritannia, USA og Sveits. Selv i disse «trygge havnene» tok to av disse nevnte landene faktisk beslag i sine borgeres gull. I 1933 konfiskerte den daværende amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt sine borgeres gull med Executive Order 6102 «som forbød hamstring av gullmynter, gullbarrer og gullsertifikater i det kontinentale USA».

               Reklame               
                                              

Tilsvarende ble Exchange and Control Act 1947 i 1966 endret, og tillot den britiske regjeringen å forby innbyggere å eie mer enn fire gull- eller sølvmynter og blokkerte privat import av gull. Alle andre land i 1900-tallet var på et eller annet tidspunkt enten i krig (og tapte) eller led av korrupte, tyranniske regjeringer som konfiskerte sine borgeres formue på et blunk.

Sannsynligheten for at en hendelse som dette skjer igjen er opp til leseren å vurdere; det som imidlertid ikke kan nektes er at hvis du velger å plassere gullet ditt i et bankhvelv, påtar du deg motpartsrisiko, og som et individ har du ikke lenger kontroll over eiendelen din, men er nå avhengig av ytre forhold for å ivareta ditt livsverk og formue.

Skjørheten til fiat

Dette bringer oss til i dag. For å forstå hvorfor inflasjon eksisterer og hvorfor penger systematisk forringes, må vi også forstå hva fiat-penger er. Fiat-valuta er penger som er godkjent av en sentral myndighet eller regjering, men som ikke har noen iboende verdi i seg selv, og er bare papirrektangler med et bilde av en torsk på.

Fiat-valuta er den vanligste og allestedsnærværende typen penger som brukes i dag, eksempler er den norske kronen, dollar, pund, euro, osv. Som nevnt ovenfor har ikke fiat-penger noen iboende verdi. Dette var imidlertid ikke alltid tilfelle. Moderne fiat-valutaer som dollar og pund pleide å være støttet av gull. Før 1971, da president Richard M. Nixon avsluttet koblingen av amerikanske dollar til gull, kunne en person gå inn i en bank og løse inn papirsedlene sine for tilsvarende i gull.

Rom

Årsaken til fiat sin suksess og popularitet er at det tillot brukeren et bedre middel for å transportere formuen sin over avstander. Det er vilt ineffektivt å måtte bære rundt gull for å kunne handle med en annen part. Papirvaluta tilbyr likviditet, bærbarhet og brukervennlighet. Til tross for dette trenger du fortsatt et sted å oppbevare kontantene dine med mange som velger banker som deres foretrukne valg, noe som igjen tvinger deg til å ta motpartsrisiko ved å lagre formuen din hos en sentralisert institusjon.

Dette systemet er svært effektivt, men lider av en stor feil. Mennesker.

Som nevnt ovenfor oppstår fiat-valuta når du ikke lenger kan løse inn papirpengene dine mot gull, og du må handle med disse papirrektanglene. På grunn av menneskelig svikt åpner imidlertid denne «tvungent betalingsmiddel»-lovgivningen døren for mandater som ender opp med å manipulere valutaen sin verdi, blåse opp tilbudet og som et resultat forringe kjøpekraften til brukernes såkalte «penger».

Tid og inflasjonens lumskhet

Vi forstår nå at inflasjon er et produkt av fiat-valuta. En nyttig metafor for inflasjon ville være å forestille seg en tønne – du fyller denne tønnen med vann hver måned, og lagrer den som forsikring mot tørke og fremtidig usikkerhet.

Men uten at du vet det, har jeg boret et lite hull i siden av tønnen. Til å begynne med på grunn av tønnens størrelse, merker du ikke at noe av vannet har fursvunnet. Men hvis man skulle forlate tønnen i noen år og ikke gi ytterligere bidrag, ville man ved retur se at vannet har forsvunnet dramatisk. Avhengig av hvor lenge du forlot tønnen uten tilsyn, kan du komme tilbake for å se nesten alt vannet har lekket fra tønnen.

Inflasjon er helt unngåelig, som i… helt. Jeg tror årsaken til at inflasjon eksisterer utelukkende skyldes kvantitative lettelser utført av regjeringer og sentralbankkartellet. Dette betyr ganske enkelt at sentralbanker trykker mer penger, noe som øker den totale pengemengden ytterligere, og dermed systematisk devaluerer valutaen for å få tilgang til kapital og verdsette eiendeler samtidig som de stjeler fra resten av samfunnet. Det er ganske enkelt en formueoverføring fra de fattige til de rike.

Hvorvidt sentralbank- og regjeringshandlinger skal betraktes som ondsinnede eller godartede er opp til den enkelte å avgjøre; resultatene forblir imidlertid de samme, uansett intensjoner. Inflasjon er tyveri, enten det er begått bevisst eller ikke, og det har katastrofale konsekvenser.

US dollar M1 pengemengde

For å sette dette i perspektiv, ble 40% av alle amerikanske dollar som eksisterer trykt i 2020-2021.

Handlingen med å blåse opp valutaer er ikke noe nytt eller et moderne fenomen. Denne systematiske devalueringen av valuta har skjedd flere ganger gjennom historien, Weimar-republikken Tyskland og det gamle Roma er to relevante eksempler.

I 1923 led Weimar-republikken av katastrofal hyperinflasjon, og nådde et punkt der et enkelt brød kostet 4,6 millioner tyske mark. Mange ville også brenne markene sine for å varme opp ovnene fordi det var billigere enn å kjøpe ved.

Sammenbruddet av Romerriket ble også hjulpet av forringelsen av deres valuta, hvorved keiser Nero fortynnet denaren til glemsel. Sølvmynten var opprinnelig av høy renhet og inneholdt omtrent 4,5 gram rent sølv. Imidlertid ble sølvinnholdet over tid fortynnet fra 90% sølv i 64-68 e.Kr. til bare 0,5% sølv innen 265 e.Kr. Hver mynt bestod av en bronsekjerne med et tynt belegg av sølv, med glansen som raskt skrapet av for å avsløre den dårlige kvaliteten under. Som et resultat ville romerske soldater ikke lenger akseptere å bli betalt i de devaluerte myntene, med imperiet som til slutt kollapset som en konsekvens.

For å gi et eksempel på hvordan inflasjon kan påvirke folk i dag, la oss anta at du er en klok og dyktig sparer. Du «sparer» 100 000kr på bankkontoen din (batteriet ditt). Du synes du har gjort det bra. Men selv om du har 100 000kr i nominell verdi, synker kjøpekraften over tid, akkurat som det tidligere eksemplet med den lekkende tønnen.

Spør deg selv hva renten er på din «sparekonto» i banken og sammenlign det med de rapporterte inflasjonstallene. Med all sannsynlighet gjør du et nettotap – du mister energi og batteriet tømmes raskt.

Hvis vi gjør den samme øvelsen med fiat som vi gjorde med gull, starter med 1 million på bankkontoen din, vil de pengene om 100 år være verdt bare 2050kr. Dette tilsvarer et totalt tap på 99,8% av kjøpekraften din basert på en inflasjonsrate på 6%. Dette fremhever derfor galskapen ved å lagre formuen din i fiat-valuta

Du må forstå at hvis du ikke har allokert kapitalen din tilstrekkelig og den forblir på bankkontoen din, er du matematisk garantert å tape penger.

For å avverge dette, er man tvunget til å kjøpe eiendeler for å «slå» inflasjonen og beholde kjøpekraften. Dette tvinger markedsaktøren til å ta på seg risikoen ved å investere i aksjer, obligasjoner, eiendom, edle metaller, kunst og andre alternative investeringer som verdilagre.

Inflasjonen måles via konsumprisindeksen (KPI). Det mange økonomer vil unnlate å avsløre er imidlertid at KPI er valgt til å ikke inkludere spesifikke varer og eiendeler for å få det til å virke lavere:

“Selv om den måler variasjonen i pris for handelsvarer og andre varer som betales av forbrukere, inkluderer ikke forbrukerprisindeksen ting som sparing og investeringer og kan ofte ekskludere forbruk fra utenlandske besøkende.” (Jason Fernando, 2021).

“Kjerneinflasjon er endringen i kostnadene for varer og tjenester, men inkluderer ikke de fra mat- og energisektorene. Dette inflasjonsmålet ekskluderer disse varene fordi prisene deres er mye mer volatile.” (Will Kenton, 2020)

Dette forutsetter at individer ikke er opptatt av å øke formuen sin over tid og er uinteresserte i å øke sin velstand inn i fremtiden.

For å måle den reelle inflasjonsraten er det faktisk (ganske komisk) mer pålitelig å måle kostnadsøkningen for en Big Mac som er målt mot «offisielle» KPI-tall for å få et bedre bilde av situasjonen og den reelle inflasjonen.

Samfunnsmessige implikasjoner

Inflasjon har mange samfunnsmessige implikasjoner og råtner en sivilisasjon fra innsiden og ut. For eksempel, hvis boligeierskap blir uoppnåelig for mange, er fremtiden til den yngre generasjonen alvorlig handikappet og begrenset, noe som resulterer i følelser av nihilisme, desperasjon og håpløshet ettersom gapet mellom de fattige og de velstående øker.

I tillegg til at penger er energi, er det også en mekanisme for å måle verdi. Hvis du ble bedt om å måle bredden på en dør, for eksempel, men linjalen stadig endret seg, ville du ikke ha noen mulig måte å vite dørens sanne bredde og mål. Kan du forestille deg om vi hadde det samme problemet med ounce, kilo, oktaver, sekunder, kelvin eller ampere? Det ville vært kaos.

Lav vs høy tidspreferanse

Hvis du ikke kan sikre livskraften din og ikke kan se en endring i fremtiden vil du være mer tilbøyelig til å bruke pengene dine her og nå fordi muligheten til å kjøpe et hus eller oppnå økonomisk uavhengighet forsvinner hvert år.

Med den erkjennelsen kan mange ikke la være å føle seg motløse, hånet og harme overfor et system som er satt opp for å sikre at de mislykkes. Derfor kan mange individer velge å lamme seg selv med distraksjoner, tankeløs underholdning, hedonistiske sysler og narkotikamisbruk ledsaget av den generelle løsneren i moralen. Manipulasjonen av pengemengden påvirker kvaliteten på våre liv i betydelig grad.

Bitcoin-standarden

Bitcoin er motgiften mot sentralbankforgiftning. Bitcoin belønner sparere i stedet for å straffe dem. Det tilbyr et symbiotisk forhold til brukeren, i motsetning til en fiendtlig en med fiat-valuta, og returnerer suverenitet og autonomi til individet.

Det er en feil å se bitcoin bare som en investering når det faktisk er en deflasjonær spareteknologi. Bitcoin er skillet mellom penger og stat – det holder din hardt opptjente tid og penger unna hendene på perfide politikere og tyvene som er sentralbankfolk.

Mange beskriver ofte bitcoin som «digitalt gull», som selv om det er en nyttig analogi, ikke yter rettferdighet til omfanget av endring og nye muligheter som bitcoin gir verden. I stedet er det best å tenke på bitcoin mer som en ny oppfinnelse, lik oppfinnelsen av jernbaner, fly, biler eller telefonen.

Alle disse oppfinnelsene og nye teknologiene da de ble introdusert ble møtt med mistenksomhet og ofte fiendtlighet av allmennheten. Mennesker liker vanligvis ikke forandring, men over tid når nye teknologier tas i bruk av flere og flere mennesker, reduseres barrierene våre etter hvert som vi forstår dens overlegne nytte og oppdagelsen av en bedre måte å gjøre ting på.

Faktisk kan det hevdes at bitcoin er både en oppfinnelse og en oppdagelse, som ligner på brann. Det er en oppdagelse fordi det er første gang mennesker har avdekket absolutt knapphet – vi har aldri hatt noe som har en så perfekt fast forsyning.

Da det tidlige mennesket først begynte å leke med ild, kan det ha blitt møtt med frykt av resten av gruppen. Noen individer kan ha blitt brent eller skåldet av elementet og avskrevet det som farlig og en trussel.

Men når den brukes riktig, kan ild og varme være en metode for å tilberede mat, en måte å skremme vekk rovdyr, et kommunikasjonsmiddel, rydding av rusk og skogbruk og til slutt føre til oppfinnelsen av elektrisitet. Det er trygt å si da at oppdagelsen av ild var et netto positivt for menneskeheten og bidro sterkt til at mennesket kom dit det er i dag.

Bitcoin sin verdi

Bitcoin sin viktigste egenskap er at det er det perfekte verktøyet for å sikre formuen din på tvers av tid og rom. Med null inflasjon og null energitap kan du beholde 100% av kjøpekraften din 100 år inn i fremtiden. Dette kan ikke gjøres med noen annen form for penger eller eiendeler.

Bitcoin tilfredsstiller og har perfeksjonert egenskapene til penger.

Tid

Dette er bare mulig fordi bitcoin har en forsyningsgrense – det vil alltid bare eksistere 21 millioner bitcoins, med nesten 4 millioner som allerede er tapt for alltid. For å forstå denne knappheten er det 56 millioner dollar-millionærer i verden, noe som betyr at ikke hver millionær vil kunne skaffe seg en hel bitcoin.

Denne grensen kan ikke endres eller økes av noen part. Den er fullstendig desentralisert, ingen kan noen gang øke forsyningen eller endre koden.

Rom

På grunn av sin desentralisering har bitcoin ingen motpartsrisiko. Man kan (og bør) ta full kontroll over sin bitcoin-beholdning, noe som betyr at det ikke er behov for bruk av banker eller sentraliserte institusjoner. Du trenger ikke å stole på noen tredjepart for å handle med bitcoin, siden det fungerer via sitt eget peer-to-peer-nettverk, på samme måte som å utføre personlige kontanttransaksjoner, men likevel oppnådd over internett med store avstander som skiller de involverte partene.

Når det gjelder bitcoin sin sikkerhet, er den langt overlegen over enhver annen eiendel på grunn av krypteringsteknologien og manglende avhengighet av tredjeparter. Fordi bitcoin er digitalt og beskyttet bak en vegg av kryptografi, kan ingen få tilgang til bitcoin-beholdningen din bortsett fra deg fordi du har de kryptografiske nøklene.

Dette betyr at du kan ta med deg formuen din på tvers av territorier og land og få den til å forbli 100% intakt. Hvis du er en flyktning som forlater hjemlandet ditt på jakt etter en trygt land, kan du ikke ta med deg huset ditt. Et hus er ubevegelig, og fysiske gjenstander som kontanter, gull eller kunst er utsatt for tyveri og konfiskering. Med bitcoin er all formuen din lagret i tankene dine.

«Jeg er for sent ute til Bitcoin»

Det første du må lære er at du ikke er «for sent ute» til bitcoin. Bitcoin er fortsatt i sin monetiseringsfase, noe som betyr at det fortsatt er store muligheter for vekst.

Dette er en vanlig misforståelse blant nye i bitcoin, at tiden allerede har gått for å få en meningsfull posisjon i bitcoin. Men dette er rett og slett ikke sant.

Jeg skal ikke gå for dypt inn i makroøkonomien til bitcoin her, men man bør forstå at gull har en markedsverdi (total verdi) på over 10 billioner dollar, mens bitcoin for øyeblikket bare er verdt mindre enn 1 billion dollar. Hvis bitcoin skal erstatte gull som et verdilager, har det fortsatt mer enn 9 billioner dollar igjen å absorbere i pengeenergi – og det er nesten en 10 ganger verdiøkning fra den nåværende posisjonen.

Og dette er forutsatt at den «bare» erstatter gull som et verdilager – obligasjonsmarkedet har en estimert markedsverdi på 119 billioner dollar, noe bitcoin også er en mulig trussel mot. Dessuten har mange av obligasjonene negativ avkastning, noe som ganske enkelt betyr at obligasjonseieren får mindre penger enn det de først kjøpte det for.

Satoshier og akkumuleringsspillet

Tips! Du kan kjøpe en brøkdel av en bitcoin.

Den kloke tilnærmingen er å fokusere på å samle satoshier. Satoshier er de mindre enhetene som utgjør en hel bitcoin, lik hvordan flere øre utgjør en krone.

100 000 000 satoshier tilsvarer en hel bitcoin, og på datoen denne artikkelen ble skrevet kan du kjøpe 1 000 000 satoshier for bare 2800kr. Målet blir da å skaffe så mange satoshier som mulig mens verdien deres fortsatt øker dramatisk over tid. Å ha et visst nivå av eksponering for eiendelen ved å allokere en liten del av nettoformuen din til den asymmetriske oppsiden vil være et taktisk intelligent grep.

Konklusjon

Denne artikkelen ønsker å gi leseren en bred oversikt over viktigheten av bitcoin og gode penger. Jeg vil henvise leseren til å fortsette å lese og finne ressurser for å finne ut mer om pengenes historie og dens innvirkning på menneskelig sivilisasjon.

Dette er et gjesteinnlegg skrevet av The Sovereign Saxon. Uttrykte meninger er helt deres egne og reflekterer ikke nødvendigvis meningene til Bitcoinplassen.