Bitcoin ‘strøm per transaksjon’ er misvisende

Del denne artikkelen

Beregnet lesetid: 9 minutter

Forfatter: Level39 | Utgitt: 12/01/22 | Original: Bitcoin ‘Energy Per Transaction’ Is A Misleading Metric


Miljøforkjempere sier at Bitcoin bruker for mye energi. Verden har ikke råd til det. Det er ikke verdt det. Det er det de sier. Så det må være sant. Eller må det? Hvis du leser dette, er du sannsynligvis klar over den populære anti-Bitcoin-fortellingen om «energi per transaksjon». Du har sett det i mange store mediepublikasjoner. Det går omtrent slik:

«Ifølge Digiconomist bruker en enkelt bitcoin-transaksjon samme mengde strøm som den gjennomsnittlige amerikanske husholdningen bruker i løpet av en måned – som tilsvarer omtrent en million ganger mer i karbonutslipp enn en enkelt kredittkorttransaksjon. Og globalt sett er karbonavtrykket til bitcoin-mining større enn i De forente arabiske emirater og faller rett under Nederland.»

 «Environmentalists sound alarm at US politicians’ embrace of cryptocurrency,» The Guardian

Bitcoin-nettverket bruker mye strøm for å gi tillatelsesfri sikkerhet, og for å bevare minoritetsbrukerrettigheter er denne energien ekstremt effektiv. Imidlertid er Digiconomist sin «energi per transaksjon»-beregning, som sammenligner Bitcoin med retail-betalingsleverandører og ofte brukes i media, en ugyldig sammenligning. Journalister og spaltister populariserer en intellektuelt uærlig beregning som i beste fall er misvisende og i verste fall et statsstøttet angrep.

“Energi per transaksjon” er misvisende

La oss først undersøke hvorfor beregningen «energi per transaksjon» er misvisende. Cambridge University sitt senter for alternativ finans forklarer:

               Reklame                                                             

“Den populære beregningen «energikostnad per transaksjon» er jevnlig omtalt i media og andre akademiske studier til tross for flere problemer.

“For det første er transaksjonsgjennomstrømningen (dvs. antall transaksjoner som systemet kan behandle) uavhengig av nettverkets strømforbruk. Å legge til mer mining-utstyr og dermed øke strømforbruket vil ikke ha noen innvirkning på antall behandlede transaksjoner.”

“For det andre kan en enkelt Bitcoin-transaksjon inneholde skjult semantikk som kanskje ikke er umiddelbart synlig eller forståelig for observatører. For eksempel kan én transaksjon inkludere hundrevis av betalinger til individuelle adresser, gjennomføre second-layer nettverksbetalinger (for eksempel åpning og lukking av kanaler i Lightning-nettverket), eller potensielt representere milliarder av tidsstemplede datapunkter ved bruk av åpne protokoller som OpenTimestamps.”

Cambridge Center for Alternative Finance, Cambridge University

Forvirringen stammer fra det faktum at Bitcoin er en «settlement layer” uten behov for en pålitelig part. Store retail-betalingsnettverk, som PayPal eller Visa, tilbyr ikke sluttoppgjør mellom banker – de er kredittbaserte systemer som er avhengige av et monetært basislag av sentralbanker, som er støttet av militære, for endelig og irreversibelt oppgjør. Faktisk er alle eldre betalingssystemer, inkludert tradisjonell bankvirksomhet, lagdelt på denne måten.

Bitcoin erstatter fullstendig basislaget for bruttooppgjør i sanntid (RTGS) til sentralbanker med et globalt og nøytralt monetært oppgjørsnettverk.

“Én Bitcoin-transaksjon… kan gjøre opp tusenvis av transaksjoner utenfor kjeden eller nær-kjeden på hvilket som helst av disse tredjepartsnettverkene. Børser og forvaltere kan velge å gjøre opp med hverandre en gang om dagen, og samle hundretusenvis av transaksjoner i ett enkelt oppgjør. Lightning-kanaler kan gjøre opp bokstavelig talt millioner av betalinger i en enkelt bitcoin-transaksjon med en kanalstenging.”

“Dette er ikke bare spekulativt. Det skjer i dag. Siden Fedwire sine rundt 800 000 daglige transaksjoner avslører lite om det totale betalingsvolumet som støttes av nettverket, forteller ikke Bitcoin sine 300 000 daglige transaksjoner og 950 000 outputs hele historien.”

– “The Frustrating, Maddening, All-Consuming Bitcoin Energy Debate,” Nic Carter

Hvis man ønsker å nøyaktig sammenligne betalingssystemer, bør media og akademikere sammenligne Bitcoin med transaksjonene til sentralbankene sine RTGS-systemer – og inkludere virkningen av militærene og institusjonene som legitimerer dem. Bitcoin er mest nøyaktig sammenlignet med Fedwire i USA og TARGET2 (etterfølgeren til TARGET) i Eurosystemet. Retail-betalingssystemer kan og vil koble til Bitcoin på samme måte som de gjør i dag med tillatte statsstøttede systemer.

Et statsstøttet angrep på Bitcoin?

Dette bringer oss til hvor «energi per transaksjon»-beregningen kommer fra, og hvorfor den ser ut til å være et statsstøttet angrep på Bitcoin, som media virker altfor ivrige etter å spre. Beregningen «energi per transaksjon» ble utviklet av Alex de Vries, en ansatt i De Nederlandsche Bank (DNB) – ellers kjent som den nederlandske sentralbanken. De Vries publiserer på nettstedet sitt, Digiconomist. De Vries sitt arbeid for DNB fokuserer på finansiell økonomisk kriminalitet.

               Reklame               
                                              

Som sådan er de Vries faktisk en betalt opposisjonsforsker for et sentralbank RTGS-system som konkurrerer med Bitcoin. Det er ikke rart at de Vries og hans arbeidsgiver vil være imot Bitcoin – institusjonens fremtid avhenger av at Bitcoin ikke lykkes. Verken han, eller mange av journalistene som siterer ham, avslører denne interessekonflikten.

Measuring Bitcoin’s environmental impact with “energy per transaction” is misleading and disingenuous.
Kilde: LinkedIn

De Vries dannet først et forhold til den nederlandske sentralbanken i juni 2016, da han tilbrakte et år der som dataforsker. På den tiden dekket ikke Digiconomist-nettsted hans Bitcoin sin miljøpåvirkning i dybden, men nå, etter ansettelsen, finnes det ikke en eneste artikkel som ikke handler om energiforbruket til kryptovaluta.

Den 26. november 2016, halvveis i sin ettårige ansettelse i DNB, introduserte de Vries sin «Bitcoin Energy Consumption Index» som en ny seksjon på nettstedet hans og inkluderte hans miskrediterte «energi per transaksjon»-beregning. Tidspunktet for denne publikasjonen gir inntrykk av at den nederlandske sentralbanken muligens støttet de Vries sin anti-Bitcoin-agenda.

I 2017 forlot de Vries DNB for PricewaterhouseCoopers (PWC), hvor han jobbet i fem år mens han fortsatte sine angrep på Bitcoin. I november 2020 ble de Vries ansatt på nytt av den nederlandske sentralbanken som dataforsker i enheten for finansiell økonomisk kriminalitet.

Innen tre måneder etter at de Vries ble ansatt på nytt i DNB, ble hans villedende «energi per transaksjon»-beregning plutselig verdensomspennende beryktet og ble sitert i nesten alle anti-bitcoin artikler og oppslag i mainstream media. Igjen er timingen spesielt mistenkelig.

               Reklame               

                                              

I mars hadde Bill Gates gjentatt de Vries sine påstander, som deretter ble gjentatt av media. Noen uker senere erklærte Elon Musk at Tesla ikke lenger vil akseptere bitcoin som betaling for kjøretøy, med henvisning til de samme shady argumentene. Få så ut til å legge merke til at de Vries publiserte unøyaktige og lett tilbakeviste data på dette tidspunktet.

Hvordan har en nyansatt dataforsker i DNB tid, ressurser og PR-kunnskap til å bli omtalt og intervjuet i nesten alle store mainstream-mediepublikasjoner over hele verden? Man kan spørre seg om DNB kanskje aktivt støttet de Vries sin verdensomspennende medieturné.

               Reklame                                                             

Det bør ikke være overraskende at sentralbanker og deres gamle RTGS-systemer er truet av Bitcoin som et nøytralt og åpent globalt oppgjørslag. Deres strålende plan ser ut til å betale folk som de Vries for å pynte på miljøpåvirkningen av Bitcoin til uvitende lesere. Det er uetisk for media å sitere arbeidet hans uten å avsløre hans økonomiske bånd til DNB.

Ufullstendige sammenligninger

De Vries bruker en rekke iøynefallende statistikker for å sjokkere leserne, for eksempel å sammenligne Bitcoin sitt utslipp til små land. Dette er også misvisende, ettersom små land har en tendens til å ha svært små energifotavtrykk, siden de vanligvis outsourcer hoveddelen av sin energiintensive produksjon til andre land, som Kina.

Det skal bemerkes at Cambridge University anser slike sammenligninger for å være “presenter bias”:

“Sammenligninger har en tendens til å være subjektive – man kan få et tall til å virke lite eller stort avhengig av hva det sammenlignes med. Uten ytterligere kontekst kan uvitende lesere trekkes til en spesifikk konklusjon som enten undervurderer eller overvurderer den virkelige størrelsen og skalaen. For eksempel, å sammenligne Bitcoin sine elektrisitetsutgifter med det årlige fotavtrykket til hele land med millioner av innbyggere gir opphav til bekymringer om at Bitcoin sin energisult kommer ut av kontroll. På den andre siden kan disse bekymringene, i det minste til en viss grad, reduseres når man lærer at visse byer eller storbyområder i utviklede land opererer på lignende nivåer.”

Cambridge Center for Alternative Finance, Cambridge University

Direkte sammenligninger med ikke-relaterte aktiviteter gir et ufullstendig bilde. En mer nøyaktig sammenligning ville være å sammenligne Bitcoin med andre bransjer.

               Reklame               
                                              

For de som leter etter en mer dyptgående debunking av de Vries sine argumenter, lytt til debatten mellom finansanalytiker Lyn Alden og de Vries. En uformell meningsmåling tatt før og etter debatten viser at Alden dramatisk endret lytternes meninger fra skepsis til en pro-Bitcoin-holdning. De Vries sine argumenter holdt ikke til gransking.

Dobbelt-telle Bitcoin sin påvirkning

I juni 2021 publiserte de Vries en artikkel som konkluderte: «Derfor kan det totale karbonavtrykket til Bitcoin fordeles proporsjonalt mellom investorer.» Problemet er at de Vries også fortsetter å promotere sin «energi per transaksjon»-beregning der det totale karbonavtrykket tilskrives transaksjoner 100%. De Vries 100% dobbelt-teller Bitcoin sitt utslipp fra investorer og minere. En enkel måte for ham å fikse dette på ville være å trekke tilbake den feilaktige «energi per transaksjon»-beregningen eller lage en mer sammenhengende modell som deler opp virkningene.

Bitcoin sin miljøpåvirkning er liten

Det finnes ingen pålitelige bevis for at Bitcoin sitt karbonavtrykk direkte bidrar til klimaendringer. Et enkelt tankeeksperiment illustrerer hvorfor virkningen ikke kan være noe mer enn en avrundingsfeil:

«Hva ville være Bitcoin sitt miljømessige fotavtrykk være hvis vi antar det absolutt verste tilfellet? For dette eksperimentet, la oss bruke det årlige strømforbruksestimatet fra CBECI per 13. juli 2021, som tilsvarer omtrent 70 TWh. La oss også anta at all denne energien utelukkende kommer fra kull (det mest forurensende fossile brenselet) og genereres i et av verdens minst effektive kullkraftverk (den nå nedlagte Hazelwood Power Station i Victoria, Australia). I dette verste tilfellet vil Bitcoin-nettverket være ansvarlig for rundt 111 Mt (millioner tonn) karbondioksidutslipp, og utgjøre omtrent 0,35% av verdens totale årlige utslipp.»

Cambridge Center for Alternative Finance, Cambridge University

I virkeligheten er Bitcoin sitt fotavtrykk omtrent 0,13% av de totale globale utslippene – igjen, det er en avrundingsfeil. Hvis man er oppriktig bekymret for miljøet, er det fullstendig bortkastet tid å bekymre seg for Bitcoin og andre avrundingsfeil.

               Reklame               
                                              

Measuring Bitcoin’s environmental impact with “energy per transaction” is misleading and disingenuous.
Kilde

Når de Vries fremmer sine overdrevne sammenligninger og dobbeltregnskapsmetodikk distraherer han publikum fra ekte miljøspørsmål. Det er en distraksjon foreviget av sentralbanker, politikere og medier. Å eliminere Bitcoin vil ikke gjøre noe for å hjelpe miljøet – utslippene er rett og slett for små til å ha noen meningsfull innvirkning. Man kan utlede at de eneste menneskene som vil være motivert nok til å fortelle deg ellers har eldre institusjoner å beskytte og faktisk ikke er bekymret for miljøet.

Din energi, du bestemmer

Bitcoin gir reell nytte til sine brukere og bruker betydelig mindre energi enn tørketromler i USA alene. Men når var siste gang høyprofilert verdensomspennende mediedekning konsekvent ble viet til å beskrive tørketrommelen som en miljøkatastrofe? Det har aldri skjedd. Det ville vært absurd. Hvordan du velger å bruke energien din bestemmer du.

Det faktum at folk henter verdi og bekvemmelighet fra tørketromler og er villige kjøpere av energien til å drive dem – i stedet for å tørke klærne sine gratis – er alt alle trenger å vite.

Hvis energibruken for å drive Bitcoin ikke var effektiv, ville transaksjonskostnadene stige og samtidig skremme brukere vekk fra teknologien. Noen som ikke eier bitcoin finner kanskje ikke verdi i dens økonomiske egenskaper, men det er millioner av mennesker rundt om i verden som eier den og er avhengig av dens verdi – ikke bare som et verdilager, men for å støtte menneskerettighetene. I mellomtiden er Bitcoin allerede i ferd med å dematerialisere aspekter av den eldre finansindustrien.

I dag lever 1,2 milliarder mennesker under to- eller tresifret inflasjon og 4,3 milliarder mennesker lever under autoritarisme. Folk bruker bitcoin som en livline – slik som de i AfghanistanCubaPalestinaTogo og SenegalNigeriaSudan og Etiopia og Mellom-Amerika.

Som et verktøy som kan styrke milliarder av mennesker, kan energiforbruket til Bitcoin ikke bare rettferdiggjøres, men også være svært ønskelig når det utnyttes for å gi robust sikkerhet for et inkluderende globalt monetært nettverk. Energien og de skjulte kostnadene for å beskytte verdens fiat-pengesystem er langt bedre brukt i cyberspace med mindre blodsøl. Å flytte pengene våre til en Bitcoin-standard er hvordan vi avslutter abonnementet fra det gamle systemet og utvikler oss mot mer fred og energioverflod. Energien Bitcoin bruker er verdt hver watt.

Dette er et gjesteinnlegg skrevet av Level39. Uttrykte meninger er helt deres egne og reflekterer ikke nødvendigvis meningene til Bitcoinplassen.