Hvordan Bitcoin sine regler håndheves av fysikk

Del denne artikkelen

Beregnet lesetid: 5 minutter

Forfatter: Tomer Strolight | Utgitt: 10/05/21 | Original: Why Bitcoin’s Rules Are Enforced By Physics


Ingen fartsgrenser fører til raskere, tryggere og mer pålitelige biler

De tyske Autobahn-motorveiene har ingen lovlig håndhevede fartsgrenser. Fysikkens lover er de eneste begrensningene for hvor raskt biler kan kjøre der. Som sådan har tyskerne funnet ut hvordan man lager veldig raske biler. Raske små biler, raske familiebiler, raske SUV-er, raske lastebiler osv.

De har også funnet ut hvordan man kan lage veldig trygge raske biler, fordi ingen ønsker å dø for å komme seg et sted. Tyske bilprodusenter var banebrytende for avanserte sikkerhetsfunksjoner, som ‘crumple zones’, som gjør høyhastighetskollisjoner mindre farlige for passasjerer i kjøretøy.

Mangelen på lovlig håndhevede begrensninger er det som gjør tyske biler raskere, sikrere og bedre enn de som er konstruert i land der fartsgrenser og sikkerhetsstandarder er foreskrevet av myndighetene.

               Reklame                                                             

Tenk på utfordringene tyske bilingeniører står overfor sammenlignet med de i et sterkt regulert land der fartsgrensene er langt lavere enn hastighetene som observeres på Autobahn. Tyske bilingeniører må konkurrere for å finne ut hvordan de kan gjøre biler både raskere og sikrere enn sine andre tyske konkurrenter. Men deres regulerte konkurrenter i andre land kan slutte å forbedre bilene sine når de trygt kan nå den lokale fartsgrensen. Tyske bilingeniører blir interessert i å forstå og løse utfordringer forårsaket av høye hastigheter som påvirker pålitelighet, aerodynamikk, stabilitet, drivstoffeffektivitet, høytrykk, bremsing, akselerasjon og mer. Deres regulerte konkurrenter har rett og slett ingen interesse i disse hensynene, og de får heller ikke noe budsjett til å forske på dem.

Ingen menneskeskapte lover fører til sterkere, tryggere og mer pålitelige penger

Det samme resonnementet er hvorfor bitcoin er de beste pengene verden noensinne vil se. Akkurat som biler er en konstruert form for transport, er bitcoin en konstruert form for penger.

Bitcoin sin første ingeniør, Satoshi Nakamoto, designet den for å fungere uansett hva universet kunne kaste på den. Han bygde den ikke for å kun fungere under et begrenset sett med grenser diktert av mennesker. Dermed er mekanismene som Satoshi bygde inn i Bitcoin for å håndheve reglene, intet mindre enn selve fysikkens lover. Ingen regjering fortalte Satoshi hvilke regler skulle brukes eller hvordan de skulle håndheves. (Og nå, interessant nok, kan ingen regjering gjøre det.) Bitcoin sine regler ble valgt for å sikre at Bitcoin vil fungere uansett hva som skjer.

Sterke, trygge penger, garantert

I likhet med sikkerhets- og hastighetsmålene til tyske biler som reiser på Autobahn, er det også sikkerhets- og hastighetsmål for Bitcoin siden den fungerer på toppen av verdensomspennende digitale nettverk.

               Reklame               
                                              

Bitcoin gir den monetære ekvivalenten til sikkerhet, som er beskyttelse av privat eiendom. Bitcoin lar eiere av valutaen lagre den der bare de rettmessige eierne kan finne dem. Den gjør dette ved å bruke astronomisk store tilfeldige tall som lagringssted for disse satoshiene (satoshier er basisenheten for valutaen i Bitcoin-systemet).

Fysikkens lover tilsier at over hele universets overskuelige fremtid, kan ingen forventes å gjette et av disse astronomiske tallene der satoshier blir lagret. Ikke engang om de konverterte hele planeten til en gigantisk datamaskin med endeløse gjetninger.

Hvis du HODLer satoshier, er du garantert at de ikke vil bli stjålet av en tyv som gjetter hvor de er lagret (så lenge du genererte ditt astronomisk store tilfeldige tall riktig). Hvem kan garantere deg dette? Ikke en eller annen politiker. Ikke en forretningsmann. Ikke noe selskap. Ikke hvilken som helst person. Garantien er ingen ringere enn universet selv. Så lenge lovene som holder universet sammen fortsetter, er satoshiene dine trygge.

Stabile, pålitelige penger, garantert

Når det gjelder hastighet, prøver ikke Bitcoin å gå så fort som mulig. I stedet søker den å opprettholde en konstant hastighet, eller tempo. Det jevne tempoet som Bitcoin er ute etter er å sikre at én blokk vil bli lagt til blokkjeden, i gjennomsnitt én gang hvert tiende minutt, for alltid. (Dette er kanskje grunnen til at «tidskjede» er en bedre beskrivelse enn «blokkjede» og blir stadig mer foreslått som et erstatningsbegrep.)

Nok en gang brukte Satoshi fysikkens evige, uforanderlige lover for å konstruere Bitcoin for alltid å oppnå dette tempoet. Han gjorde det ved å kombinere proof-of-work* og en vanskelighetsjustering til proof-of-work for å sikre dette tempoet selv under de mest ekstreme fysiske omstendigheter.

               Reklame               

                                              

Hvis all verdens energi eller til og med all solens energi ble rettet mot å prøve å akselerere dette tempoet, ville Bitcoin «tråkket på bremsen» innen 2016 blokker på det meste, og bremset blokkoppdagelsesraten til én blokk hvert tiende minutt. Omvendt, hvis det ble gjort anstrengelser for å bremse Bitcoin ned ved å holde tilbake energi fra minerene, ville Bitcoin igjen, innenfor maksimalt 2016 blokker, redusere arbeidskravene, og «tråkke på gassen» for å få fart på seg selv tilbake til én blokk oppdaget i gjennomsnitt én gang hvert tiende minutt.

Ingen statlig lov kan endre dette faktum. Offentlige lover kan tross alt ikke erstatte fysikkens lover. Ingenting kan. Ingen milliardær, ingen hacker, ingen demonstrant, ingen bankmann, ingen bedrift, ingen hær. Ikke engang den pretensiøse arrogansen til en prisvinnende økonom med sløyfe som spiser russisk kaviar på et cocktailparty for New Yorks eliter og hevder at Bitcoin «har en fundamental verdi på null» kan endre fysikkens faktiske lover. Dermed kjører Bitcoin, uten avbrudd, uavhengig av hva noen synes om den eller prøver å gjøre med den. Bitcoin sin pålitelige, uavbrutte drift er like ren og ekte som virkeligheten selv.

               Reklame                                                             

Tøffere standarder fører til bedre penger

Som vi gjorde da vi sammenlignet tyske bilingeniører med sine konkurrenter i land med lave fartsgrenser, la oss vurdere resultatene av ingeniørarbeidet til Satoshi og andre Bitcoin-bidragsytere med resultatene til designerne av det gjeldende pengesystemet – fiat-penger. Reglene for fiat-systemet er diktert av regulatorer, lovgivere og byråkrater. Disse reglene kan enkelt og når som helst endres ved en ren endring av systemet.

Mens ingen kan stjele eller beslaglegge satoshier, blir fiat-penger stjålet og beslaglagt så ofte at vi ikke engang holder telling på hvor mange ganger dette skjer eller hvor mye fiat-penger som påvirkes. Mens Bitcoin fortsetter å utstede sine valutaenheter pålitelig og forutsigbart på en forhåndsbestemt tidsplan, blir fiat-pengemengden vilt uforutsigbart hver gang folket som kjører det systemet bestemmer seg for å endre det.

Historien viser at fiat-systemer kollapser. Pengeenhetene til disse systemene blir verdiløse ved disse kollapsene. Vitenskapen viser at fysikkens lover ikke kollapser. De er evige.

For å oppsummere, ved å stole på fysikkens evige og uforanderlige lover, garanterer Bitcoin perfekt pålitelighet at dets løfter om eiendomsbeskyttelse og fortsatt drift vil alltid være i kraft. Dette frigjør Bitcoin, og enda viktigere dets brukere, fra å måtte stole på midlertidige og feilbare kortlivede enheter som mennesker, sentralbanker, politiske partier og til og med nasjonalstater.

               Reklame               
                                              

Til syvende og sist er det en frivillig beslutning for hver enkelt å velge om de foretrekker Bitcoin og fysikkens pålitelighet fremfor fiat-penger og tillit til politikere. Det er en beslutning om å velge vitenskap fremfor politikk. Bitcoin i seg selv har imidlertid ikke hastverk for at noen skal ta det valget. Som selve fysikkens lover, er Bitcoin evig.

*Proof-of-work krever at noen (en ‘miner’, i tilfellet med Bitcoin) kan produsere et svært usannsynlig lavt tall som utdata fra løpende inndata (en block header, i tilfellet med Bitcoin) gjennom en funksjon (SHA256, i tilfellet med Bitcoin) som produserer uforutsigbare, tilfeldige tall, men alltid samme utdata fra samme inndata. Hvis mineren kan vise at resultatet av utdataene fra deres inndata er lavere enn terskelen satt av Bitcoin sin vanskelighetsinnstilling, er det svært sannsynlig at de legger ned den forventede mengden arbeid som kreves ved å kjøre algoritmen gang på gang med litt modifiserte inndata, til de til slutt kom frem til et resultat som oppfyller kriteriene for proof-of-work.

Dette er et gjesteinnlegg skrevet av Tomer Strolight. Uttrykte meninger er helt deres egne og reflekterer ikke nødvendigvis meningene til Bitcoinplassen.