Et svar på Warren Buffett sin kritikk av Bitcoin

Del denne artikkelen

Beregnet lesetid: 5 minutter

Forfatter: Fangorn | Utgitt: 25/05/22 | Original: A Response To Warren Buffett’s Critiques Of Bitcoin


Det er mye å si som svar på Warren Buffett sin nylige Bitcoin-kritikk.

Det ser ut til at Warren Buffett mener at bitcoin er verdiløst. Han tar feil. Bitcoin er verdifullt fordi det representerer den sterkeste formen for eiendomsrettigheter på globalt nivå. Å kjøpe bitcoin er et veddemål på at dets monetære nettverk, som kjører uavhengig av enhver regjering, vil fortsette å vokse over tid. Å kjøpe bitcoin kan betraktes som en forsikring som sikrer potensialet for en monetær overgang. Bitcoin kan også betraktes som en plattform for nye teknologiske applikasjoner, en måte å tjene penger på overflødig energi, et overlegent verdilager sammenlignet med gull, obligasjoner, aksjer, eiendom og kunst, og som et oppgradert finansielt oppgjørslag.

Hvis det nevnte er sant, hvordan kunne Buffett så anse det som verdiløst? Buffett forstår enten ikke verdien av nettverket i den digitale tidsalderen, eller så prøver han målrettet å redusere kraften til en fremvoksende teknologi som utfordrer hans posisjon som en sentral figur i et finanssystem som belønner innsidere uforholdsmessig. Når du vurderer noens holdning til en sak, er det viktig å vurdere deres insentiver.

               Reklame                                                             

La oss nå grave litt mer.

Det Warren Buffett glemmer i sin analyse er at bitcoin ikke er en typisk investering med inntekter og materielle eiendeler som støtter det, men det er snarere en annen form for penger som går parallelt og uavhengig av dagens tradisjonelle penger. Når du vurderer hvordan du verdsetter det, kommer noen ting til tankene. For det første, på grunn av sin sikkerhet – støttet av matematikk og fysikk – og på grunn av sin tilgjengelighet og tillatelsesløse struktur, gir Bitcoin utrolig sterke eiendomsrettigheter til brukerne. Disse eiendomsrettighetene betyr at du kan holde på bitcoinen din og være trygg på at din brøkdel av det totale monetære nettverket aldri vil bli forringet. Det kan ikke tas fra deg uten ditt samtykke. Videre kan du sende den til hvem som helst hvor som helst i verden når som helst. Verdien av dette er mer åpenbar for milliarder av mennesker som lever under regimer med dårligere eiendomsrettigheter enn de av oss i Norge. Dette gjenspeiles i at per capita-adopsjonen av bitcoin er høyest på steder som Argentina, Tyrkia, Libanon og Nigeria.

Så selv om det er sant at Bitcoin ikke «produserer» noe håndgripelig på den måten som jordbruksland gjør, eller GM, eller GE, eller Coca-Cola gjør, produserer det en form for eiendomsrettigheter (uten tvil den sterkeste formen som noen gang er unnfanget) som er tilgjengelig for alle mennesker med en internettforbindelse. Derfor kan noe av verdien som tilskrives bitcoin betraktes som markedets bestemmelse av hvor verdifull ideen om eiendomsrett i seg selv er. Siden et system med eiendomsrettigheter er nødvendig for at en økonomi skal trives, er verdsetting av bitcoin fra dette perspektivet beslektet med å se på New York City skyline og prøve å vurdere verdien av granittfundamentet som alt er bygget på. Verdivurdering av en eiendel som dette krever å gå utenfor din vanlige referanseramme, noe som unektelig er vanskeligere å gjøre for en som har brukt like mye tid i markedet som Buffett har.

Warren Buffett er en insider i det nåværende systemet og drar som sådan fordeler av billig kreditt, redningspakker, innsideinformasjon og alle andre fordeler som et system kontrollert av feilbare og fordervelige mennesker har. Hvis Buffett virkelig forsto Bitcoin, ville han oppfattet det som en trussel mot akkurat den typen uforholdsmessig innflytelse som noen som ham nyter godt av.

               Reklame               
                                              

Der er nettopp derfor kineserne har tatt en streng holdning mot Bitcoin, fordi det styrker enkeltpersoner ved å gi dem frihet på det økonomiske nivået. I det lyset er Buffett sine altfor defensive og direkte fiendtlige holdninger til denne fremvoksende teknologien, som lover å demokratisere innflytelse og tilgang til det finansielle systemet, slett ikke overraskende. Videre er hans implisitte lovprisning av det kinesiske kommunistpartiet og å peke på dem som en modell som vi bør følge ved å avvise Bitcoin, en bekymring i seg selv.

Tilbake til bitcoin og dens iboende verdi, kan man også vurdere bitcoin som verdifullt på samme måte som folk anser forsikring som verdifullt og derfor verdt å betale for. Bitcoin er en forsikring mot den monetære feilstyringen fra politikere og bankfolk. Det gir et parallelt system utenfor deres kontroll, et som er åpent for alle å finne tilflukt i dersom det nåværende systemet ikke oppfyller deres behov. Videre kan det være forsvarlig å ta en liten posisjon i bitcoin basert på en rasjonell vurdering av sannsynligheten for fortsatt vekst. Hvis du tror det er en 1% sjanse for at verden går over til en bitcoin-støttet økonomi, vil du kanskje ha en 1% allokering til bitcoin fordi i tilfelle overgangen finner sted, vil alle andre eiendeler bli ompriset i forhold til bitcoin og dens begrenset forsyning på 21 millioner enheter. Avhengig av hvor raskt overgangen skjer, kan det være økonomisk katastrofalt å ikke holde bitcoin gjennom denne overgangen.

Her er noen flere måter å konseptualisere verdien som ligger i Bitcoin på. Bitcoin sitt monetære nettverk og Lightning Network bygget på toppen av det kan lette endelig oppgjør av finansielle transaksjoner globalt, nesten umiddelbart og til nesten null kostnad. All verdien som for tiden fanges opp av mellommenn som VISA, Mastercard, Western Union, internasjonale banker og valutamarkeder, kan fanges opp av Bitcoin sitt monetære nettverk. Det er billigere, raskere og mye mer åpent og kontrollerbart enn de etablerte når det gjelder å flytte verdier over hele verden. Folk som forstår dette tilskriver Bitcoin verdi og satser ofte på at verden gradvis våkner opp til denne nye virkeligheten.

Fordi Bitcoin er programvare, kan den oppgraderes og programmeres, og derfor er det et begynnende, men raskt voksende økosystem av apper som bygges på toppen av det som har potensialet til å forstyrre “big tech”. Bitcoin-økosystemet kan derfor ta bort noe av verdien i de tradisjonelle FAANG-aksjene, samt organisk øke ny verdi etter hvert som teknologien og nettverket utvides.

Oppsummert vil Warren Buffett sin vurdering av at bitcoin er verdiløs være latterlig bortsett fra det faktum at noen som ham sannsynligvis vet bedre eller i det minste burde vite bedre. Hans kommentarer som fraråder folk fra å seriøst vurdere bitcoin kan vise seg å være skadelig for de som tar han på alvor. Ikke la ironien gå tapt på det faktum at Buffett framstiller Bitcoin som «rottegift» og «i strid med sivilisasjonens interesse» mens han berømt tjener mye av formuen sin i Coca-Cola, et selskap som selger sukkervann som bidrar sterkt til dårligere helse over hele verden og mer spesifikt til epidemien av fedme og diabetes i USA. Tatt i betraktning alt det ovennevnte, ville det være lurt å begrave denne trangsynte, ensidige og unyanserte meningen i en høy grad av skepsis.

               Reklame               

                                              

Dette er et gjesteinnlegg skrevet av Fangorn. Uttrykte meninger er helt deres egne og reflekterer ikke nødvendigvis meningene til Bitcoinplassen.