Bitcoin-mining kan forhindre klimaendringer

Del denne artikkelen

Beregnet lesetid: 9 minutter

Forfatter: Daniel Batten | Utgitt: 23/06/22 | Original: Bitcoin Mining Can Prevent Climate Change


2022 har endret alt vi i Miljø- , Sosiale- og Forretningsetiske forhold (ESG)-sektoren trodde vi visste om Bitcoin. Vi trodde det var et netto negativt for miljøet. Vi kunne ikke tatt mer feil.

Det viser seg at Bitcoin-mining har potensial til å unngå forbløffende 0,15°C med global oppvarming.

Dette er sant fordi Bitcoin er den eneste teknologien som er tilgjengelig, praktisk og skalerbar når det gjelder å takle verdens mest dødelige drivhusgass i 2022: metan.

               Reklame                                                             

Mer om hvordan Bitcoin hjelper senere. Men først, jeg sier at metan – ikke karbondioksid – er vår mest dødelige klimagass fordi FNs miljøprogram (UNEP) nettopp har kommet ut og sagt «Å kutte metan er den sterkeste spaken vi har for å bremse klimaendringene i løpet av de neste 25 årene.” Dette er sant fordi når metan slipper ut i luften uforbrent, blir det 30 ganger mer oppvarming enn karbondioksid over en 100-års periode. I fjor fortalte en NASA-satellittundersøkelse av 1200 fakler oss at det er mye mer som lekker inn i atmosfæren enn vi først trodde, 2,5 ganger mer i noen tilfeller.

Heldigvis forblir metan bare i atmosfæren i 9 til 12 år. Det betyr at hvis vi finner en måte å redusere metanutslippene på, vil klimapåvirkningen merkes nesten umiddelbart. Du tenker kanskje: «Hvis det bare blir værende i et tiår, hvorfor betyr det noe?» Det betyr noe fordi i løpet av det tiåret er oppvarmingseffekten så stor at det kan være nok til å på egen hånd lage irreversible klimatilbakemeldingssløyfer.

Det en veldig viktig nyanse med metanutslipp: Metan i form av naturgass som brennes når man fyrer opp en gassvarmer eller komfyr er karbonpositiv fordi forbrenning frigjør karbondioksid som ellers ikke ville ha sluppet ut i atmosfæren.

Men metan som ellers ville ha rømt ut i atmosfæren er karbonnegativ fordi karbondioksidet som produseres ved forbrenning, uansett hvor skadelig det er, fortsatt er et kvante mindre skadelig enn å ha ren metan som slipper ut i atmosfæren. Hvis vi kan forbrenne nok av denne metanen i tide, kan vi kanskje unngå klimakatastrofer.

               Reklame               
                                              

Dessverre har ikke olje- og gassindustrien løst det problemet fordi eksisterende løsninger som for eksempel «fakling» av gass ikke brenner metanet fullstendig. Det internasjonale energibyrået anslår at fakling av gass bare er 92% effektiv, noe som betyr at 8% av all faklet metan fortsatt slipper ut i atmosfæren. 8% har en enorm klimapåvirkning.

Som en miljøforkjemper og en investor i klimateknologi hadde jeg aldri tenkt å forske på Bitcoin. Men i mars 2022 gikk Greenpeace, en organisasjon jeg hadde støttet siden 1990-tallet, mot Bitcoin, og jeg bestemte meg for at det var på tide å gjøre min egen forskning.

Ved å analysere utallige statistikker og snakke med folk på begge sider av debatten, inkludert energiingeniører, bitcoin-minere, miljøaktivister og klimaforskere, forventet jeg å bekrefte mitt syn: «Bitcoin er verre for miljøet enn Bitcoinere sier, men ikke så ille som Greenpeace sier.»

Det jeg oppdaget sjokkerte meg: Greenpeace og andre miljøvernere sin vurdering av Bitcoin, inkludert min egen, var helt feil. Bitcoin er faktisk bedre for miljøet enn til og med bitcoin-minere har gjort seg kjent med.

Hvordan tok vi så feil?

Styrken til Bitcoin er at det er et nettverk, ikke et selskap, men denne styrken gjør Bitcoin sårbar fordi den ikke har noen koordinert måte å kontrollere en medienarrativ på som et selskap ville ha gjort. Med dette gapet har motstanderne til Bitcoin – hvorav mange har egeninteresser i å se denne nye teknologien mislykkes, som skjer når enhver forstyrrende teknologi dukker opp – klart å kontrollere narrativet om Bitcoin og miljøet.

               Reklame               

                                              

I min forskning fant jeg at Bitcoinere generelt bryr seg dypt om miljøet, men har lite lyst til å blåse i sin egen trompet. For eksempel sier Daniel Roberts fra Iris Energy: «Vi har vært mer fokusert på å bare løse problemer i stedet for… å fortelle verden hvor grønn og bærekraftig vi er.»

På anti-Bitcoin-siden fant jeg at de fleste påstandene om energibruk stammer fra en ofte sitert artikkel i Nature, som fortsetter å bli mye referert til tross for at den har blitt mye tilbakevist. En rekke miljøorganisasjoner inkludert Greenpeace har sitert denne forskningen som om det var solid vitenskap som gikk gjennom en autentisk fagfellevurderingsprosess. Det er heller ikke tilfelle. Denne artikkelen inneholdt den falske antagelsen om at prisen på bitcoin for alltid ville vokse i samme takt som under den mest aggressive delen av 2017-boblen. Artikkelen ble skrevet av studenter ved Hawaii State University som en øvelse for å få erfaring med publiseringsprosessen.

               Reklame                                                             

For å understreke hvor farlig den fortsatte henvisningen til denne artikkelen er, tenk om UNEP, Climate and Clean Air Coalition to Reduce Short-Lived Climate Pollutants og Intergovernmental Panel on Climate Change alle brukte en to-siders artikkel skrevet av nyutdannede studenter som det eneste grunnlaget for vår verdens forståelse av, og respons på, klimaendringer.

Siden den gang har kommentarer til Bitcoin sin miljøpåvirkning fortsatt å være noe slikt: «Det bruker mye energi i sin skapelse. Noe av den energien kommer fra fossilt brensel, så det er dårlig for miljøet.» Når «det» er Bitcoin, er det ingen som ser den dårlige logikken, men når «det» er solenergi, skjønner alle at det er dårlig logikk.

Se for deg argumentet: «Solcellepaneler bruker mye energi i deres skapelse. Noe av denne energien kommer fra fossilt brensel, så solcellepaneler er dårlige for miljøet.»

Det er sant at solenergi bruker mye energi i sin skapelse, for det meste levert fra kullovner. Imidlertid er konklusjonen om at solenergi er dårlig for miljøet helt klart feil fordi vi bare har sett på energien den bruker, ikke drivhusutslippene den forhindrer.

               Reklame               
                                              

For å ha en objektiv vurdering av Bitcoin sin miljøpåvirkning, må vi evaluere Bitcoin på samme måte: ved å kvantifisere drivhusgassene som bitcoin-mining muligens kan forhindre. Jeg begynte å kvantifisere dette tallet.

Svaret jeg beregnet var forbløffende. Gjennom ren forbrenning av faklet gass fra oljefelt og deponier alene kan Bitcoin redusere metanutslippene med fenomenale 23%. Det betyr at bitcoin-mining ved bruk av rømt metan kan avverge mer enn halvparten av hele UNEP sitt 45% metan-reduksjonsmål for drivhusutslipp på egen hånd, og forhindre mer enn en tjuendedel av alle globale drivhusutslipp.

Fordi UNEP fant at å kutte menneskeskapt metan med 45% dette tiåret vil unngå nesten 0,3°C global oppvarming innen 2040-tallet, betyr dette at bitcoin-mining sitt bidrag til å redusere klimaendringene kan være 0,15°C av global oppvarming innen 2040-tallet.

Vi er nå allerede på 1,1°C over førindustrielle temperaturer. Det er bare 0,4 °C unna det avgjørende 1,5°C-vippepunktet som globale ledere er enige om at kan være en irreversibel terskel. I denne sammenhengen er 0,15°C enormt; det kan bokstavelig talt være forskjellen mellom suksess og fiasko i å unngå klimakatastrofer.

               Reklame               
                                              

For å gripe denne muligheten må bitcoin-minere reagere eksponentielt raskt, og det gjør de. Mange flere minere bruker metan i dag sammenlignet med for 18 måneder siden.

Hvor kommer den metanen fra, og hvorfor kan Bitcoin-mining gjøre en slik forskjell?

Metanet i atmosfæren fra menneskelig aktivitet kommer hovedsakelig fra tre kilder: olje- og gassindustrien, deponier og husdyrhold.

Oljefelt slipper ut metan når naturgass slippes ut under utvinning. Fordi oljefelt vanligvis er mange mil fra en gassrørledning eller et strømnett, er det ingen økonomisk måte å bruke den gassen på, så den blir vanligvis bortkastet ved å brenne (fakle) den. Problemet er at fakling ikke er 100% effektivt. Bare 92% av det blir omdannet til karbondioksid. Resten går uforbrent ut i atmosfæren, og står for 1,7% av klimagassutslippene.

Deponier er et enda større problem. Igjen, flertallet av deponiene er for langt fra strømnettet eller en gassrørledning til å kunne bruke den gassen, så igjen, blir det bare faklet. Bare at det er enda verre, en fersk studie viser at 70% av deponiene i USA ventilerer metangassen sin direkte ut i atmosfæren. Globalt er deponier ansvarlige for en utrolig mengde av alle drivhusutslipp.

Hvordan hjelper Bitcoin-mining?

Det er logistisk og økonomisk svært vanskelig å kaste eller bruke bortkastet metan fra oljeindustrien eller deponier. Imidlertid gjør Bitcoin-mining sine unike egenskaper det til verdens eneste kandidat som umiddelbart kan begynne å kutte metanutslipp fra begge steder.

La oss velge deponier. I mars 2022 vedtok amerikanske regulatorer et lovforslag som krever at deponioperatører skal begynne å fange gassen deres. Dette systemet involverer en kombinasjon av rør og et faklingssystem. Imidlertid, ifølge en kilde i avfallshåndteringssektoren som ønsket å forbli navnløs, har noen stater sagt at de vil trosse denne kjennelsen. Andre misliker det han anslår er en kostnad på 1 million dollar ved å måtte installere en «flare stack». Selv om hvert amerikansk deponi hadde begynt å fakle om 10 år (usannsynlig), vil 8% av all metan fortsatt gå uforbrent ut i atmosfæren.

I stedet for å betale 1 million dollar, kan en «flare stack» gjøres om til en ressurs for deponioperatøren samtidig som man reduserer metanutslippene. Det som skjer i dette scenariet er en enhet som er installert på stedet som trygt fjerner giftige utslipp fra deponigass. Deretter brennes den resulterende metangassen. En generator konverterer denne varmeenergien til elektrisk energi, som brukes av en mobil enhet for bitcoin-mining på stedet. Fordi bitcoin-minere kan operere på stedet, trenger de ingen gassrørledning og kan være i drift i løpet av uker etter at en deponioperatør har signert en kontrakt.

Bitcoin mining-selskapet sikrer seg billig strøm. Deponiets eier gjør om en miljømessig, regulatorisk og økonomisk trussel (metan) til en eiendel, og tjener penger per KWh produsert elektrisitet. Det viktigste er at fordi gassen forbrennes rent, reduseres utslippene fra hvert deponi. Denne løsningen kan enkelt gjentas og skaleres. For olje- og gassindustrien er prosessen enda enklere ettersom det ikke er behov for forbrenning av giftig gass.

Inntil teknologi for innsamling av metan blir praktisk (fortsatt et stykke unna), er det å forbrenne denne metanen til en 30 ganger mindre varmende gass kalt karbondioksid det beste alternativet vi har for å unngå den ødeleggende klimapåvirkningen av metan som lekker ut i atmosfæren.

Fordi bitcoin-mining bare krever en internett-tilkobling, ikke utbyggingen av gassrørledninger for titalls-millioner per mil, er det foreløpig den eneste teknologien som kan forbrenne denne bortkastede metanen på en måte som kan skaleres opp raskt nok til å møte våre mest presserende mål for metanreduksjon.

Det er sant at nummer én kilde til metan er husdyrhold, og å gå over til et mer plantebasert kosthold vil redusere metanutslippene. Imidlertid vil jeg si at vi bør gjøre det så vel som, ikke i stedet for, bitcoin-mining.

Mange tenker umiddelbart: «Det er mange andre ting vi kan gjøre med denne metanen.» Teoretisk sett er dette sant. Problemet er at med mindre du vil samlokalisere ved siden av et oljefelt eller deponi, trenger denne energien transport til 20 millioner kroner per 1,6 kilometer for pyloner og 50 millioner kroner per 1,6 kilometer for gassrørledninger.

Mens Satoshi Nakamoto aldri hadde til hensikt denne fordelen, kan Bitcoin trolig hjelpe oss med å eliminere 0,15°C klimaendringer innen 2045 basert på mine beregninger. Det gjør det utrolig nok til den eneste teknologien som for øyeblikket er i stand til å redusere metanutslipp til de nivåene som trengs for å unngå 1,5°C global temperaturøkning.

Fordi virkningen av å redusere metan merkes nesten umiddelbart, er bitcoin-mining den raskeste teknologien vi har for å bremse klimaendringene. Det er et utrolig faktum å bli vant til. Det er derfor jeg sier at et ESG-angrep på Bitcoin undergraver troverdigheten til ESG, ikke Bitcoin.

Det er våre bitcoin-minere som gjør dette sant. De vil ikke synge sin egen sang, og det skal de heller ikke. Jeg tror det er på høy tid at vi støtter det kritiske arbeidet de gjør for oss alle.

Sjekk ut hele studien min om hvordan bitcoin-mining senker metanutslipp.

Dette er et gjesteinnlegg skrevet av Daniel Batten. Uttrykte meninger er helt deres egne og reflekterer ikke nødvendigvis meningene til Bitcoinplassen.