Bitcoin Blocksize-krigen forklart

Del denne artikkelen

Beregnet lesetid: 17 minutter

Forfatter: Till Musshoff | Utgitt: 23/06/21 | Original: The Bitcoin Block Size Wars Explained


Et sett med sentrale hendelser definerte den første borgerkrigen som raste i Bitcoin-samfunnet, dens største test som et desentralisert nettverk.

«The Blocksize War» var en debatt om hvor store Bitcoin sine blokker i blokkjeden skulle være, debatten fant sted mellom 2015 og 2017.

Mens den ene siden (small blockers) hevdet at blokkstørrelsen må forbli liten for å gi brukere det enkle valget om å kjøre en node selv og derfor ha et mer desentralisert system, ønsket den andre siden (big blockers) å ha billigere transaksjoner og etablere Bitcoin som en betalingssystem gjennom større blokker.

               Reklame                                                             

«The Blocksize War: The Battle for Control Over Bitcoin’s Protocol Rules» av Jonathan Bier viser mange av perspektivene og hendelsene under 2015-2017-debatten

Krigen viste seg å handle mer om kontroll enn selve blokkstørrelsen. Mens løsningene til «big blockers», Bitcoin XT, Classic og Unlimited, mislyktes, eksisterer fortsatt Bitcoin Cash og SV i dag.

På grunn av aktiveringen av SegWit soft fork’en og det overveldende flertallet når det gjelder markedsandeler, hashrate og antall nettverksnoder – blir Bitcoin «small blockers» sett på som vinnerne av krigen.

Hovedargumentet

La oss få litt oversikt før vi kronologisk går gjennom hendelsene, personene som er involvert og argumentene fra hver side.

Blokker er grupper av bitcoin-transaksjoner som bekreftes og kringkastes til bitcoin sin offentlige hovedbok, blokkjeden.

               Reklame               
                                              

Bitcoin-blokkstørrelsesgrensen er en parameter i Bitcoin-protokollen som begrenser størrelsen på Bitcoin-blokker, og som følgelig begrenser antall transaksjoner som kan bekreftes på nettverket. Per i dag kan nettverket behandle cirka 7 transaksjoner per sekund.

Den kodede blokkstørrelsesgrensen (1 MB) ble introdusert av Satoshi som en måte å holde blokkjeden liten på i de tidlige dagene.

På grunn av det faktum at Satoshi Nakamoto aldri offentlig uttalte hvorfor 1 MB blokkstørrelsesgrensen ble lagt til, har mange spekulert i at dette ble gjort som et anti-spam-tiltak, og forhindret dårlige aktører fra å spamme Bitcoin-nettverket med kunstig store Bitcoin-blokker fulle av falske transaksjoner.

Uten en grense for blokkstørrelse, kan en useriøs miner lage store blokker fylt med mikrotransaksjoner, og tvinge noder til å laste ned, laste opp og lagre store mengder data, og la dem være utilgjengelige for å bekrefte legitime transaksjoner.

Etter hvert som Bitcoin-nettverket vokste, og blokker begynte å fylles opp, dukket det opp noen viktige spørsmål i Bitcoin-fellesskapet.

  • Skal blokker være fulle eller konsekvent ha overskuddskapasitet?
  • Bør det være enkelt å endre protokollreglene angående blokkstørrelse eller bør de være robuste og kun endres hvis de aller fleste ønsker at de skal endres?
  • Hva er betydningen med å kjøre en node som en vanlig bruker?
  • Bør Bitcoin prioritere å vinne markedsandeler raskt på en «start-up» måte eller fokusere på langsiktighet der du må tenke flere tiår fremover for å ta beslutninger?

Svarene på disse spørsmålene deler Bitcoin-fellesskapet inn i to grupper:

               Reklame               

                                              

Big blockers – kortsiktig prioritering, brukeropplevelse, vekst, forretningsfokusert.

Small blockers – langsiktig prioritering, motstandsdyktighet, bærekraft, vitenskapelig og teoretisk.

               Reklame                                                             

Større blokker høres i utgangspunktet bra ut fordi flere og billigere transaksjoner høres ut som en netto positiv. Men det er flere ulemper:

  1. Større blokker fører til større blokkjeder som gjør det vanskeligere å kjøre en node for den gjennomsnittlige brukeren. Dette betyr færre noder og dermed mindre desentralisering.
  2. Transaksjonsgebyrer er nødvendige, ettersom blokk-belønningen blir lavere og lavere, for å oppmuntre minere.
  3. Det er en endring i protokollregelen. Vi vil senere se hvorfor robustheten til de eksisterende reglene er et av de viktigste elementene i Bitcoin, om ikke det aller viktigste.

Bitcoin XT-fork

Det første, men absolutt ikke det siste, forslaget fra big blockers kom i form av Bitcoin XT.

Bitcoin XT var en fork av Bitcoin Core laget av Mike Hearn i 2014

Det var et forslag som ville øke blokkstørrelsen fra 1 MB til 8 MB og deretter dobles hvert annet år frem til 2036, hvor blokkstørrelsen ville være rundt 8 GB. Denne programvareoppdateringen ville vært inkompatibel med eksisterende noder, noe som betyr at det er en hard fork. En utvidelse i stedet for innstramming av de eksisterende protokollreglene.

Bitcoin XT ble skapt av Mike Hearn og fikk gjennomslag etter at Gavin Andresen sa han støttet det, noe som var avgjørende.

               Reklame               
                                              

Da Satoshi, skaperen av Bitcoin, forlot prosjektet i 2011, ble Gavin Andresen liksom «lederen» for Bitcoin-prosjektet da Satoshi spurte ham om han kunne legge Gavin sin e-postadresse på bitcoin-hjemmesiden.

Jeg var personen alle sendte en e-post til når de ville vite noe om bitcoin. Satoshi begynte å forlate prosjektet og presset meg fremover som leder av prosjektet.

– Gavin Andresen

Gavin ble veldig respektert i samfunnet og sett på som hovedmannen. Han var også den første betalte Bitcoin-utvikleren. Dette ga Bitcoin XT mye troverdighet og ledelsen når det gjaldt tilstedeværelse og sentiment på sosiale medier på den tiden.

Generelt var de fleste innleggene til støtte for større blokker. Meldingen fra big blockers var klar og enkel: Bitcoin trengte mer kapasitet. For mannen i gata var argumentene mot dette typisk svært komplekse og noe forvirrende. Og på toppen av dette virket 1 MB bare som et lavt tall, og datavitenskapens historie handlet om at kapasitet måtte vokste eksponentielt.

– Jonathan Bier

Til å begynne med var det faktisk ingen blokkstørrelsesgrense. Satoshi introduserte en grense på 1 MB sommeren 2010 uten noen kommentar eller forklaring som var ganske typisk for ham.

Koden der Satoshi la til blokkstørrelsesgrensen som en soft fork – 15. juli 2010

Årsaken var sannsynligvis at blokker større enn 32 MB kunne ha ødelagt systemet på dette tidspunktet. Det er imidlertid ingen indikasjoner på at grensen på 1 MB var en permanent løsning som Satoshi søkte.

               Reklame               
                                              

Satoshi kom med mange kommentarer i løpet av de to første årene av sitt engasjement med Bitcoin, hvorav mange kan sies å støtte begge sider i denne krigen. Generelt kan det sies at sitatene indikerer at Satoshi så ut til å støtte big blockers med hensyn til at han sjeldent refererte til blokkstørrelsesgrensen og antall transaksjoner nettverket skal håndtere, men Satoshi virket noe støttende til small blockers med hensyn til deres syn på fleksibiliteten til Bitcoin-reglene.

– Jonathan Beer

I 2015 engasjerte Satoshi seg nok en gang i Blocksize-krigen med én e-post. Mange mistenker at e-postkontoen hans ble hacket, men uansett om e-posten var fra ham eller ikke, er meldingen viktig.

Bitcoin ble designet for å være beskyttet mot påvirkning fra karismatiske ledere, selv om de heter Gavin Andresen, Barack Obama eller Satoshi Nakamoto. Nesten alle må være enige om en endring, og de må gjøre det uten å bli tvunget eller presset til det.

– Satoshi (angivelig)

Dette er et veldig sentralt poeng og demonterer argumentet om at hvis det var Satoshi sin visjon å ha store blokker, så burde vi ha store blokker.

Det er ikke kjent om han ombestemte seg under diskusjonen med mer og mer informasjon tilgjengelig, og det spiller ingen rolle heller. Hvis han kunne bestemme endringer i protokollreglene, ville Bitcoin vært et mislykket prosjekt.

Hvis to utviklere kan utføre en fork på Bitcoin og lykkes med å redefinere hva «Bitcoin» er, med bruk av utbredt teknisk kritikk og med populistiske taktikker, så har jeg ikke noe annet valg enn å erklære Bitcoin som et mislykket prosjekt.

– Satoshi (angivelig)

Big blockers ønsket blokker som ikke er fulle, slik at transaksjoner forblir billige. Small blockers var overbevist om at fulle blokker uansett er nødvendig på lang sikt.

Hvis det ikke er for mange transaksjoner, er det ingen budrunde på gebyrer. På grunn av at blokk-belønningen halveres hvert 4. år vil minere ha mindre og mindre insentiv til å utvinne blokker om det ikke er transaksjonsgebyrer.

Dette er kjent som en «fee market death spiral». Her kan du igjen se hvordan small blockers tenkte flere tiår frem i tid og foretrakk bærekraft i stedet for raskere adopsjon.

Debatten går globalt

Under Blocksize-krigen ble det holdt flere konferanser rundt om i verden som diskuterte skalering.

Holdt i Hong Kong sitt Cyberport-distrikt, dag én av Scaling Bitcoin-konferansen var det foredragsholdere som debatterte en rekke forslag for å øke Bitcoin-nettverkets håndtering av transaksjoner

Først i Montreal, deretter i Hong Kong, ble det klart at en økning til 8 MB blokkstørrelse ikke er det rette skrittet, og Bitcoin XT var i utgangspunktet dødt. En økning til 2 MB lå fortsatt på bordet.

Jeg tenkte på det enorme presset som ville blitt utøvd på Bitcoin av store økonomiske og politiske aktører når Bitcoin vokser. Det ville fått det Mike og Gavin gjorde til å se lite ut i sammenheng. Jeg begynte å innse at reglene for nettverket måtte være robuste. Det spiller ingen rolle hvem som prøver å endre reglene, eller om det er en god idé eller ikke.

– Jonathan Bier

Og dette er en viktig erkjennelse. Bitcoin lykkes fordi den beviser sin manglende evne til å endre seg. Den eksisterer bare enten du liker det eller ikke, og du kan ikke kontrollere den eller endre reglene etter din smak.

Å introdusere en endring ledet av to personer som ønsker å utøve kontroll, vil føre til flere endringer av enkeltpersoner som rett og slett ikke burde skje. Det må være veldig vanskelig å endre en regel.

SegWit og Lightning Network

Det som gjorde krigen virkelig interessant er at Bitcoin-utvikleren Pieter Wuille fant en måte å øke blokkstørrelsen på gjennom en soft fork i stedet for en hard fork. Dette betyr at den nye klienten ikke er inkompatibel med den forrige klienten. Løsningen kalles Segregated Witness, eller SegWit.

Til venstre er et diagram over Bitcoin-protokollen før man aktiverer Segregated Witness

Dette betydde at signatur-dataene fikk en rabatt i beregningen, den totale grensen ville da være rundt 2 MB, noe mange så ut til å ønske: en økning i blokkstørrelsen til rundt 2 MB.

– Jonathan Bier

Forslaget var rett og slett så bra at det ikke var noen gyldige argumenter mot det.

– Jonathan Bier

Dette var et stort fremskritt for small blockers som ikke ønsket en hard fork og at blokkjeden skulle dele seg. Problemet var at SegWit var ekstremt komplisert. Ikke alle utviklere forsto det.

Dette er et tema som går igjen – small blockers hadde de mest kompliserte ideene som ikke er enkle å kommunisere og ofte misforstås.

For å gjøre SegWit til en realitet måtte det først utvikles, og deretter må 95% av minere (et overveldende flertall) signalisere støtte til SegWit for å aktivere det. Dette var det samme som skjedde med den nylige Taproot-oppdateringen.

En annen fordel med SegWit soft fork var at den aktiverte Lightning Network, en skaleringsløsning som ikke involverer større blokker.

I Lightning kringkaster du ikke en transaksjon til alle, men bare til motparten du ønsker å handle med gjennom en betalingskanal. Hvis du stenger en betalingskanal er det et endelig oppgjør over blokkjeden. Dette betyr at du kan ha en uendelig mengde Lightning-transaksjoner innenfor én enkelt blokkjede-transaksjon.

Transaksjoner registreres kun på Bitcoin-blokkjeden når Lightning-betalingskanalen stenges. Blokkjeden fanger opp den endelige statusen til transaksjonene som skjedde i kanalen.

Og dette gir mening for vanlige betalinger, fordi «Hvis noen kjøper en kaffe i Frankrike ved å bruke Bitcoin, hvorfor skal en selger som selger konsertbilletter i Japan trenge å undersøke den transaksjonen?»

– Jonathan Bier

De stigende avgiftene på grunn av høyere etterspørsel og små blokker drev selgere bort. Dette var frustrerende for big blockers som var mer fokusert på forretningssiden av Bitcoin.

For small blockers var imidlertid ikke Bitcoin en bedrift, og heller ikke et betalingssystem som konkurrerte med VISA, Paypal og Mastercard. Det var en ny form for penger, noe langt mer ambisiøst og potensielt langt mer transformerende for samfunnet og økonomien. […] Generelt hadde small blockers ingenting imot at Bitcoin ble et raskt og billig betalingssystem; det kom akkurat på andreplass bak hovedprioriteten deres, som var en robust og ny form for penger.

– Jonathan Bier

Mike Hearn sin ragequit og fremveksten av Bitcoin Classic

I januar 2016 var Mike Hearn, Bitcoin XT-utvikleren, så frustrert over fremdriften i debatten, at han hevdet at Bitcoin var et mislykket prosjekt og at han vil selge alle myntene sine.

Mike Hearn, en av fem seniorutviklere som har brukt mer enn fem år på å jobbe med Bitcoin, sa at han ikke lenger ville ta del i utviklingen, og sa at Bitcoin «har mislyktes»

Etter at han ragequit’et ble han noe erstattet av Jihan Wu, co-CEO i Bitmain, som produserte mining-utstyr og drev mining-pools.

Etter at Bitcoin XT ble erklært død, dukket det opp et nytt forslag fra big blockers: Bitcoin Classic, som ble støttet av noen få industriaktører, inkludert Coinbase.

Bitcoin Classic vokste i popularitet, men hadde enorme svakheter når det kom til aktiveringen, som bare ble forstått av virkelig teknisk dyktige mennesker.

Bitcoin så ut til å være på vei inn i en stor krise og splittet seg. På dette tidspunktet i krigen var big blockers i en sterkere posisjon enn de noen gang hadde vært, mens small blockers fortsatt hadde noen triks igjen i ermene. Bitcoin føltes på randen av en katastrofal fiasko.

– Jonathan Bier

Craig «Faketoshi» Wright

Etter Jihan Wu kom en annen spiller inn i spillet: Craig Wright.

Craig Wright, som er en big blocker, hevdet at han var Satoshi Nakamoto. Gavin Andresen uttalte også offentlig at han har sett kryptografiske bevis for denne påstanden.

Craig Wright – også kjent som Faketoshi – hevder feilaktig å være mannen bak pseudonymet Satoshi Nakamoto, skaperen av Bitcoin

Dette er punktet hvor mye gikk nedover for big blockers. Mange av dem trodde på Faketoshi, selv om det var ganske åpenbart at han er en bedrager.

Da han ble spurt om aspekter ved Bitcoin-protokollen, hadde han ikke tilstrekkelig teknisk kunnskap. Han skrev også et langt blogginnlegg som forklarer hvorfor han er Satoshi i stedet for å bevise det med en signatur fra Satoshi.

Gavin Andresen forklarte hvorfor han tror at Craig Wright er Bitcoin-skaper Satoshi Nakamoto på Consensus 2016, og mistet mye troverdighet gjennom denne hendelsen.

Hele denne skandalen var et stort slag for Gavin sitt rykte og en enorm seier for small blockers. Gavin ga big blockers et stort, selvpåført sår, og han hadde ingen andre å skylde på enn seg selv.

– Jonathan Bier

Nesten på samme tid skjedde en annen hendelse som hjalp small blockers: Ethereum DAO-hacket.

Etter at noen stjal 3,6 millioner Ether ($60 millioner på den tiden og 15% av den totale Ether-forsyningen), bestemte Ethereum Foundation seg for å reversere blokkjeden, noe som forårsaket en hard fork, og gjenopprettet alle brukermidler.

Det som skjedde etter var at Ethereum ble delt opp i Ethereum og Ethereum Classic, med Ethereum Classic som valgte å opprettholde den originale blokkjeden. Og selv om hard fork Ethereum er mye større enn Ethereum Classic i dag, lever sistnevnte fortsatt.

Dette var en presedens for hva som kunne skje når Bitcoin gjør en hard fork, noe som skremte minere. Bitcoin Classic ville ikke erstatte Bitcoin. Det ville blitt en splittelse og begge ville eksistere side om side.

Det så ikke ut som at Bitcoin Classic kom til å bli aktivert på en stund. Ironisk nok, selv om de fleste small blockers ikke vil like å innrømme dette, kan Ethereum ha reddet Bitcoin.

– Jonathan Bier

Bitcoin Unlimited kommer inn

Dessverre har folk korttidshukommelse. Så hva skjedde? Bitcoin Classic mistet trekkraften og big blockers kom opp med en ny idé: Bitcoin Unlimited.

Problemet med Bitcoin Unlimited var at ved siden av blokkstørrelsesgrensen ønsket de å endre på andre ting, noe som resulterte i et dypt teknisk mangelfullt prosjekt og en mindre enkel kommunikasjon. På dette tidspunktet ble krigen mer og mer opphetet, folk mistet tålmodigheten og spenningen i samfunnet hadde økt.

Fokuset flyttet seg nå til ideen om at big blockers ville bytte til Bitcoin Unlimited og deretter også angripe den originale, mindre blokkjeden ved å utvinne tomme blokker og ødelegge alle blokker med transaksjoner i dem.

– Jonathan Bier

Jihan Wu og Gavin Andresen bevilget et budsjett på 100 millioner dollar for dette angrepet.

Det er kanskje ikke nødvendig å angripe den. Men å angripe er alltid et alternativ.

– Jihan Wu

Det er en god idé å forhindre at en minoritets-hashrate-fork bekrefter transaksjoner.

– Gavin Andresen

Den neste viktige innvirkningen på Blocksize-krigen var kryptobørsen Bitfinex som noterte futureskontrakter for Bitcoin Unlimited vs. Bitcoin Core.

Big blockers trodde alltid de ville vinne når markedet kan bestemme hvilken Bitcoin som er den beste. Vel, det viser seg at de tok feil i den antagelsen.

Bitcoin Unlimited Token nådde aldri mer enn 20% av prisen til Bitcoin. Til syvende og sist, på slutten av 2017, ble Bitcoin Unlimited-tokenet verdiløst, så ingen Bitcoin Unlimited-relatert kjede-splittelse skjedde.

Så for å ha en kort oppsummering her: Bitcoin XT mislyktes, Bitcoin Classic mislyktes og Bitcoin Unlimited mislyktes også.

Husk at det var nødvendig for SegWit å få 95% støtte for å aktiveres. Dette var svært usannsynlig på den tiden.

Til sammenligning fikk den nylige Taproot-oppdateringen 99% støtte.

Litecoin som en SegWit-test

Ved siden av Bitcoin var det Litecoin som bare trengte en støtte på 75%. Small blockers diskuterte at Litecoin faktisk kunne være en god test for SegWit.

Litecoin-fellesskapet omfavnet soft fork’en med åpne armer fordi det betydde at Litecoin kom et skritt foran Bitcoin i utviklingen. Men selvfølgelig har den samme debatten om store og små blokker nå migrert over til Litecoin også.

Uansett, SegWit ble aktivert på Litecoin i mai 2017.

Hele denne hendelsen førte også til en ny strategi. UASF: User Activated Softfork.

Dette betyr at brukere som kjører en node kan signalisere for SegWit i stedet for at minere trenger å signalisere. Disse nodene godtar bare SegWit-blokker fra minere, så hvis en tilstrekkelig mengde noder signaliserer for SegWit, må minere også oppdatere til SegWit, ellers vil blokkene deres bli avvist.

Så langt ble ingen USAF brukt, men å vite at dette fungerer viser at minere ikke har den ultimate makten over nettverket. Bitcoin-noder har det, og dermed har brukerne det.

Krigen nådde en ny høyde med New York-avtalen kort tid etter.

New York-avtalen

22. mai 2017 var det et møte i New York med folk som Barry Silbert og Jihan Wu. Avtalen handlet om hvordan Bitcoin skulle gå videre herfra og inneholdt følgende.

  • Aktivere Segregated Witness ved en terskel på 80%, signalisere ved bit 4.
  • Aktivere en 2 MB hard fork innen 6 måneder.

Dette skulle løse konflikten ved å utføre en soft fork og en hard fork. I utgangspunktet én for small blockers og én for big blockers. Det det egentlig var, var et angrep fra institusjoner på Bitcoin-nettverket.

Når det gjelder small blockers, var det ingen representasjon av dem i New York, og deres synspunkter ble ikke reflektert i avtalen overhodet. […] Spesielt refererte ikke avtalen til ideen om at Bitcoin-brukere kontrollerer protokollen eller at støtte fra brukerne var nødvendig før reglene ble endret. NY-avtalen brydde seg ikke om at brukere skulle ha en mening. Det ble presentert som at de store bedriftene tvang reglene for brukerne på en ovenfra-og-ned-måte. […] Det føltes som en trussel eller et ultimatum.

– Jonathan Bier

Den første delen av avtalen – SegWit – var et fullstendig rot i aktiveringsperioden.

Minere viste støtte over alt og på feil bits eller indikerte at de kjører en klient som ikke engang eksisterte ennå. Programvareoppdateringer som dette har gitt Bitcoinere PTSD siden den gang.

Men SegWit endte opp med å aktiveres på Bitcoin. Noe som nesten var utenkelig i en lang periode med Blocksize-krigen.

Mot slutten av juli 2017 viste Bitmain endelig støtte på bit 1, bare noen dager før fristen. Small blockers var i ekstase. Etter en utmattende kampanje, mer enn 10 måneder etter at SegWit ble utgitt, hadde den største mineren endelig vist støtte for det.

– Jonathan Bier

Hvorfor? På grunn av trusselen om en brukeraktivert softfork. Dette var en enorm seier for David mot Goliat.

SegWit var aktivert, men dette var bare én del av New York-avtalen.

Den andre delen var en hard fork til en blokkstørrelse på 2 MB, kjent som 2X av SegWit2x-forslaget. Mange bransjeaktører ønsket ikke at dette skulle bli en annen mynt, det skulle være Bitcoin i deres øyne.

Men flere og flere big blockers fikk følelsen av at denne delen av avtalen vil mislykkes, så de begynte å tenke på nye løsninger. Etter Bitcoin XT, Classic og Unlimited var en ny mynt i horisonten: Bitcoin Cash.

Bitcoin vs Bitcoin Cash

På dette tidspunktet deltok et annet bemerkelsesverdig navn i krigen: Roger Ver. Å si at Roger Ver var begeistret for Bitcoin er en underdrivelse.

Da han først oppdaget Bitcoin, sies Roger å ha vært så begeistret for muligheten at han ble innlagt på sykehus i flere dager.

– Jonathan Bier

Men hvem er han? I de første dagene var Roger en av de mest nådeløse promotørene av Bitcoin og var mest fascinert av betalingsaspektene ved nettverket. I den påfølgende Blocksize-krigen gjorde dette ham til en big blocker. Han var også eieren av nettstedet Bitcoin.com.

Roger Ver, en av de største forkjemperne for Bitcoin Cash, er administrerende direktør for nettstedet Bitcoin.com

Hvis 2X-delen av Segwit2x ikke aktiveres, vil Bitcoin.com umiddelbart flytte alle selskapets ressurser til å støtte Bitcoin Cash eksklusivt.

– Roger Ver

Og Bitcoin Cash skjedde. Faktisk ble den lansert bare én måned etter opphavet til ideen.

På samme tid begynte noen forkjempere av New York-avtalen å trekke seg fra den fordi implementeringen ikke ville ha replay-beskyttelse som skapte en angrepsoverflate.

Big blockers støttet egentlig aldri SegWit2x, deres hjerter gikk til Bitcoin Cash. SegWit2x hadde ikke støtte fra brukerne. Den hadde ikke et nettverk av noder; Med nesten alle som kjører Bitcoin Core, avviser børsene enten SegWit2x eller inntar en nøytral holdning. […] SegWit2x lå dødt i vannet. Small blockers så ut til å vinne. Det var ikke lenger et spørsmål om hvis, men når.

– Jonathan Bier

Bitcoin sin seier

2x-delen mislyktes og ble aldri implementert. Bitcoin Cash eksisterer den dag i dag, men kommer ikke i nærheten av Bitcoin i markedsandel eller hashrate.

Bitcoin Cash når rekordlave nivåer mot Bitcoin

Onsdag 8. november 2017 ble det sendt en e-post til SegWit2x e-postlisten som forklarer at fase to av New York-avtalen offisielt ble forlatt.

Krigen var over og small blockers vant.

Men ikke alle var enige. Noen mennesker, spesielt noen av big blockers, tolket krigen som en kamp mellom Bitcoin Core og minere. I deres hode hadde Bitcoin Core vunnet og minere hadde tapt, derfor kontrollerte Bitcoin Core-utviklere nå Bitcoin. […] I noens hode er ideen om et system kontrollert av brukerne for vanskelig å forstå. I stedet ser de etter noen eller en enhet som kontrollerer systemet.

– Jonathan Bier

Fremtiden til Bitcoin

Det gjenstår fortsatt å se om Bitcoin er i stand til å skalere som et betalingssystem. Lightning er bare noen år gammelt og blir stadig bedre. El Salvador sin Bitcoin-adopsjon vil være et godt eksperiment for å se hvor langt Lightning har kommet. Som alltid har ikke small blockers noe hastverk.

Dette vil ikke være den siste Bitcoin-krigen. Den neste vil trolig handle om regelverk, personvern og sensurmotstand.

Men, i det minste for nå, lever drømmen om en verden der vanlige mennesker har den ultimate og direkte kontroll over reglene som styrer pengene deres.

– Jonathan Bier

Dette er et gjesteinnlegg skrevet av Till Musshoff. Uttrykte meninger er helt deres egne og reflekterer ikke nødvendigvis meningene til Bitcoinplassen.