«Bitcoin er for volatilt!»

Del denne artikkelen

Beregnet lesetid: 10 minutter

Forfatter: Arman The Parman | Utgitt: 24/05/22 | Original: “Bitcoin is too volatile!”


Det er absolutt sant at fiat-prisen på bitcoin, spesielt nylig, er ustabil. Men jeg vil argumentere mot ordet «for» i tittelen.

«Bitcoin er volatil» – ja. «Bitcoin er for volatil» – nei. Tillat meg å forklare.

Bitcoin er ikke penger ennå, så å forvente lav volatilitet er ulogisk.

               Reklame                                                             

Du vil høre Bitcoinere si, «1 bitcoin = 1 bitcoin», som er et argument mot sammenligningen av bitcoin sin verdi med USD sin verdi. Jeg er en Bitcoiner, og jeg er på «bitcoin-hatere» sin side for dette spesifikke poenget, selv om det er morsomt å være med på meme’ne – og det er jeg. Det er ikke ment å bli tatt for seriøst og å fokusere på å bekjempe den meme’n er ikke nyttig.

Volatiliteten til bitcoin er et problem, spesielt hvis du holder posisjonen at bitcoin allerede er gode penger. Dette er kjernen i problemet: Er bitcoin gode penger? Logisk sett trenger gode penger ikke bare å ha gode TEKNISKE egenskaper (knapphet, delbarhet, gjenkjennelighet, bærbarhet osv.), men også gode SOSIALE egenskaper; dvs. et sterkt nettverk av mennesker som bruker det som penger til å handle varer og tjenester med hverandre. (For å se mer om dette, les notat A, hentet fra artikkelen min, Bitcoin has no intrinsic value: Debunked.)

Selv om en penge nesten har perfeksjonert de tekniske egenskapene, men ikke har noen nettverkseffekt (en sosial egenskap), er det fortsatt dårlige penger. Hvorfor? Fordi hensikten med penger er å bruke dem i handel for å overvinne byttehandel. Hvis personene du handler med ikke bruker pengene, er det dårlige penger, uansett hvor gode tekniske egenskaper de har.

Motsatt er penger som har fryktelige tekniske egenskaper, men som fortsatt er mye brukt (f.eks. USD), dårlige penger. Man kan hevde at det ikke kan være dårlige penger hvis mange velger å bruke dem. Det ville vært sant, bortsett fra at folk ikke velger å bruke USD, de er tvunget til å bruke det. Hvorfor det er sånn, er en helt annen diskusjon jeg ikke vil gå inn på nå, men jeg vil si dette:

               Reklame               
                                              

USD er dårlige penger. Det er kontrollert av The Federal Reserve (ikke føderalt, og ikke en reserve; det er en privateid institusjon), og de skaper USD ut av ingenting. Det koster ingenting å produsere mer (de jobber absolutt ikke for det), og ved å gjøre det stjeler de fra: A) alle som lagrer verdien/tiden/arbeidet/energien sin i det eller B) de som har forhandlet kontrakter eller lønn i det. Kjøpekraften har falt med 99% siden Federal Reserve startet.

Hvis alle bruker penger som gjør alle fattigere, så vil jeg påstå at det er tilstrekkelig til å stemple det som dårlige penger. Penger, ved å overvinne byttehandel, gjør menneskeheten velstående. USD gjør det motsatte; det holder menneskeheten tilbake.

Å forvente at bitcoin skal være gode penger akkurat nå er urimelig.

Jeg vil ikke bli fanget opp av gode vs dårlige penger. Jeg nevnte det fordi man kan argumentere for at bitcoin ikke er effektivt til å være penger nå (volatilitet blant andre årsaker), og derfor er det ikke penger. Men, det er å avvise det faktum at bitcoin BLIR penger, og har alle de tekniske egenskapene NÅ for å være penger – det krever bare tid å få de sosiale egenskapene.

Bitcoin er en utrolig oppdagelse fordi den tillater, for første gang i menneskets historie, digitale penger som ikke er utstedt av en sentral myndighet og ikke kontrollert eller kan endres av en person eller en gruppe. Det alene er ganske bemerkelsesverdig, men i tillegg til dette vokste det fra grasrotkilder, utviklet et massivt desentralisert nettverk og kan ikke lenger utryddes av krefter som ønsker å opprettholde kontrollen over verdens pengemengde.

               Reklame               

                                              

Å ikke være takknemlig for dette, og å kreve at verden skal bruke bitcoin som penger nå, ellers er det ubrukelig, er intellektuelt uærlig eller grovt uvitende. Det er feil å ikke la bitcoin utvikle seg til penger over tid. Det er feil å forvente at det er penger umiddelbart.

Eventuelle penger på det frie markedet (dvs. ikke tvunget til å bli verdsatt av regjeringen – fiat-penger) utvikler seg naturlig i en generell prosess som er oppført nedenfor (godt forklart av Vijay Boyapati sitt utmerkede stykke, The Bullish Case for Bitcoin):

               Reklame                                                             

  1. Samleobjekt
  2. Verdilager (SoV)
  3. Byttemiddel (MoE)
  4. Myntenhet (UoA)

Selv om det kan være en viss overlapping, for eksempel at noe som er lagret kan byttes, er flyten vanligvis fra trinn 1 til 4. Hvis folk holder en enhet for sin SoV, vil den uunngåelig bli brukt litt som et MoE i et byttehandel samfunn. MoE-bruken øker deretter SoV-egenskapene til enheten, noe som øker MoE-egenskapene, og så videre, i en positiv tilbakemeldingssløyfe mot monetær utvikling fra byttehandel til UoA.

Penger som utvikler seg fra det frie markedet vil nødvendigvis være ustabile.

Da gull ble oppdaget som penger, var det også volatilt! Det var også risikabelt å akseptere som betaling fordi verdien var avhengig av at andre godtok den som betaling. Det er akkurat slik frimarkedspenger starter. Det tar tid å utvikle seg. Hvis vi bare kunne gått tilbake i tid til utviklingsstadiene av gull som penger, og fortelle våre forfedre å samle det før noen andre visste at det ville vært penger, slik at vi i dag kan høste fordelene i nåtiden. Vel, her er vi i dag, midt i en ny penge som blir oppdaget, og folk avviser dem fordi de er for volatile til å brukes som penger i dag – trenger vi virkelig at våre etterkommere skal reise tilbake til nå, og fortelle oss hva vi skal gjøre?

Sammenlign denne monetære utviklingen av gull med fiat-penger. Regjeringer startet fiat-penger ved å gjøre dem støttet av gull (penger fra det frie markedet). Gullstøtten ble sakte avvennet. Vi kan nå betrakte USD som ikke lenger en valuta (en enhet støttet av penger), men som penger (dårlige penger). Hver ny valuta opprettet ut av løse luften av en regjering (euroen er et godt eksempel på det siste) startet med å knytte den til noen andre penger. Dette eliminerte volatiliteten.

               Reklame               
                                              

Men hvis nye penger ble skapt ut av ingenting, og uten noen binding, ville ingen vite hvordan de skulle verdsette dem. Det ville vært volatilt, og sannsynligvis nær verdiløst i utgangspunktet, da det ville måtte utvikle en nettverkseffekt akkurat som bitcoin gjør. Bitcoin startet som praktisk talt verdiløs (det kostet en minimal mengde strøm å utvinne den i utgangspunktet), og har utviklet en nettverkseffekt som gjenspeiles i den jevne veksten i pris.

Hvis du ville ha et argument mot bitcoin, ville det vært mer rimelig å si at du ikke forventer at den vil fortsette å vokse og utvikle seg til fullt vedtatte penger, ikke at prosessen med å komme dit resulterer i prisvolatilitet!

Prisvolatilitet gjenspeiler ikke fremdriften av bitcoin-adopsjon.

Bitcoin er bare 13 år gammelt, og nettverket av mennesker som tar i bruk det vokser daglig. Prisen (og dens volatilitet) er ikke en god indikasjon på dette.

               Reklame               
                                              

Noen hevder at etter hvert som flere tar i bruk bitcoin, vil volatiliteten falle. Men dette er åpenbart ikke sant. Det kan være at volatiliteten øker kraftig oppover, spesielt hvis måleenheten, USD, dør/opplever hyperinflasjon, og folk skynder seg til bitcoin – Volatiliteten til bitcoin vil skyte i været. Men når den er vedtatt (som betyr at nesten alle vil akseptere den som betaling, eller få lønn i den), vil det ikke være andre penger å måle den mot; det ville vært en myntenhet (UoA).

I stedet for å se på volatilitet for å vurdere bitcoin-adopsjon, vurder dette:

Det finnes to typer Bitcoin-adoptere.

  1. De som forstår at prisvolatilitet ikke spiller noen rolle, og ser på bitcoin-adopsjon som uunngåelig. De akkumulerer regelmessig bitcoin, eller de kjøpte mye tidlig og er fornøyd med beholdningen sin – de selger sjeldent noe.
  2. De som kjøper og selger bitcoin da de ikke er sikre på bitcoin sin fremtid. De bruker kortsiktig pris som en indikator på at bitcoin blir tatt i bruk som penger.

Hvis du bruker begge disse typene mennesker i din vurdering av bitcoin-adopsjon, vil du bli villedet.

Type 1 Bitcoinere

Fokuser kun på type 1 for å vurdere bitcoin-adopsjon, og legg merke til at dette er grunnlaget. Personer med dette synet blir per definisjon ikke lett skremt vekk fra det synet. De er velinformerte og utdannede, og det kan hevdes at de er inderlig ideologiske, men det er ikke blind tro som driver dem – i stedet er det ønsket om rettferdige penger, og ikke å bli styrt, lurt eller stjålet fra av de med voldsmonopol (staten). Bitcoin er det eneste som tilbyr dette, og når du først ser det, bestemmer du deg ikke for å velge slavemesteren sine tokens for arbeidet du gjør, eller velge en altcoin hvor pengepolitikken er sterkt påvirket av en nerdete dataprogrammerer.

La oss ikke glemme at Ethereum (et antatt «alternativ» til bitcoin) ble pre-minet med 70%, noe som betyr at Vitalik og noen få andre grunnleggere tildelte seg selv 70% av den totale «monetære» forsyningen. Dessuten har myntens grunnlag blitt infiltrert av den marxistiske organisasjonen World Economic Forum. Hvem vet hvilken innflytelse de hadde over lederen av disse pengene? Ingen som ideologisk ønsker et rettferdig/etisk og åpent pengesystem som ikke er under noen mektig kontroll ville vedtatt noe slikt; det eneste tilgjengelige alternativet for dem er bitcoin.

Disse type 1 Bitcoinere, lidenskapelig opptatt av rettferdighet til fordel for hele menneskeheten (og ja, fordeler for seg selv selvfølgelig) utdanner andre (som jeg gjør), og dette resulterer i at flere og flere type 1 Bitcoinere eksisterer over tid. Veksten deres fører til slutt til bitcoin sin suksess, i en selvoppfyllende profeti – de er menneskene som du kan selge din bitcoin pålitelig til også, noe som øker salgbarheten til den økonomiske enheten; dette er hvordan penger utvikler seg. Jo mer pålitelig du kan selge din bitcoin, desto tryggere kan du være på å akseptere den som betaling.

Type 1 Bitcoinere gjenspeiles ikke i den daglige prishandlingen, da de ikke deltar vesentlig i markedet. Deres innflytelse gjenspeiles imidlertid i den generelle langsiktige trenden for pris (higher lows); og de øker åpenbart. (For mer informasjon om hvordan Bitcoin sin pris fungerer, se her).

Type 2 Bitcoinere

Type 2 Bitcoinere (og folk som trader/gambler bitcoin) reagerer følelsesmessig på prisen og gjør den volatil. De vokser i antall, men de stikker også av. Deres tall og overbevisning over tid er ukjente, og bidrar til prisvolatiliteten. De er også flere enn type 1 Bitcoinere for nå, mest sannsynlig.

En annen måte å si det på er at prisen representerer den marginale kjøperens og selgerens meninger, som vanligvis er folk som trader bitcoin, og som ikke virkelig tar den i bruk. Bitcoin er designet for å være penger, en sparemekanisme, ikke en token for å kjøpe og selge for fiat-fortjeneste. Selv om det er mulig å trade det, og det store flertallet av kjøp og salg er gambling, bidrar ikke dette direkte til bitcoin-adopsjon. Hvis en person kjøper bitcoin med den hensikt å selge den til en høyere pris, bidrar ikke det til etterspørselen. Over tid bidrar den personen med netto-null til adopsjon, og i prosessen gjør prisen mer volatil.

Det er veldig viktig å forstå at omtrent alle «altcoinere» nesten ikke er forskjellige fra Type 2 Bitcoinere – den eneste forskjellen er deres valg av kryptovaluta. Hvis du kan se fra min forklaring hvorfor type 2 Bitcoinere ikke kommer til å hjelpe bitcoin-adopsjon, ta en pause og undersøk om du kan se en relatert stor svakhet i altcoins. Dette er bare en feil av mange feil.

Hvordan ellers utvikler en fritt markedspenge seg?

Hvis en ny økonomisk enhet ble til, og over tid, uten hjelp fra regjeringen eller en sentral myndighet, ville overvunnet alle hindringer og dominere hele verden som dens foretrukne penge og myntenhet – hvordan ville det sett ut i starten? Ville prisen vært ustabil?

Den ville absolutt vært volatil. Den kan absolutt ikke være stabil, det er ikke penger, og ikke alle verdsetter at det er slik i starten, og ikke alle vil godta det som betaling.

Dette hypotetiske eksemplet beskriver BITCOIN. Poenget å diskutere er ikke dens nåværende volatilitet, men om den er bestemt til å være verdens penger i fremtiden. Volatiliteten ved starten er ikke en indikasjon på om dem vil lykkes eller ikke, så vær så snill, slutt å nevne det som kritikk.

Konklusjon

For å oppsummere er bitcoin volatilt, men det er nødvendigvis fordi det er penger fra det frie markedet som er i de tidlige stadiene av adopsjon. Den kan ikke være på noen annen måte. Bare penger ved dekret (fiat) kan være ikke-volatile til å begynne med, og selv da er det fordi de er koblet av myndighetene (med en IOU) til stabile penger (gull). Nye penger som kommer fra ingensteds uten en kobling, kommer til å være ustabile!

Notat A – Hva er egenskapene til gode penger?

Egenskapene til penger kan deles inn i to hovedkategorier:

Tekniske egenskaper

tradisjonelt:

Holdbar

Bærbar

Delelig

Fungible

Gjenkjennelig

Overførbar

Vanskelig (vanskelig å produsere mer av; kontra «lett»)

Rimelig og enkel å sikre/oppbevare

Nylig verdsatt:

Digital

Grenseløs (kan sendes internasjonalt uten hindring)

Ustoppelig av regjeringer

Motstandsdyktig mot inndragning

Motstandsdyktig mot sensur

Nøytral (alle kan bruke den uten tillatelse)

Åpen kildekode (teknologien er ikke hemmelig og eies ikke av noen; ingen patenter)

Antiskjør og tilpasningsdyktig

Motstandsdyktig mot uønskede endringer

Sosiale egenskaper

Antall personer som bruker det (Metcalfe’s Law: verdien av et kommunikasjonsnettverk er proporsjonalt med kvadratet på antall brukere)

Rettferdig (opprettet uten en pre-mine – dvs. grunnleggerne beriket ikke seg selv)

Ingen sentral styring

Tilstrekkelig distribuert med tendens til ytterligere distribusjon (merk: jevn distribusjon er umulig til å begynne med)

Dette er et gjesteinnlegg skrevet av Arman The Parman. Uttrykte meninger er helt deres egne og reflekterer ikke nødvendigvis meningene til Bitcoinplassen.