Hvordan bitcoin vil bidra til å løse klimakrisen

Del denne artikkelen

Beregnet lesetid: 3 minutter

Forfatter: Siby Suriyan | Utgitt: 09/05/22 | Original: How Bitcoin Will Help Solve The Climate Crisis


I denne artikkelen skal vi dykke inn i Bitcoin sin innvirkning på miljøet.

Siden fremveksten av Bitcoin har media nådeløst angrepet den basert på energiforbruket. Et populært argument kommer fra The Guardian, «En enkelt bitcoin-transaksjon bruker samme mengde strøm som den gjennomsnittlige amerikanske husholdningen bruker i løpet av en måned.» Columbia University skriver, «En studie advarte at Bitcoin kunne presse global oppvarming utover 2 °C.» Og en Newsweek-artikkel sier til og med: «Bitcoin-mining er på vei til å konsumere all verdens energi innen 2020.»

Med tanke på at vi er forbi 2020 og bitcoin-mining ikke har brent opp alle ressursene våre, må vi spørre oss selv, hva er årsaken til denne falske fortellingen om Bitcoin sitt energiforbruk? I kjernen stammer det fra en misforståelse av hvordan Bitcoin bruker energi og hvor energien kommer fra.

               Reklame                                                             

Først, la oss avsløre myten om at Bitcoin er mindre effektivt enn vårt nåværende finansielle system. Et eksempel på denne populære misforståelsen kommer fra Forbes, «En enkelt bitcoin-transaksjon tilsvarer omtrent 750 000 Visa-sveip.» Problemet med denne uttalelsen er at den ikke måler det samme. For å se hvordan dette er villedende, la oss dykke nærmere inn i dette.

I vårt nåværende fiat-system er det tre lag. Det første laget er «high retail performance», som er utrolig effektivt. Dette laget er der bankkort og elektroniske transaksjoner skjer. Imidlertid opererer dette laget over «bank- og fintech»-laget, som er mindre effektivt. Dette andre laget består av banker og finansteknologiselskaper. De gir sikkerhet til pengene våre, registrerer hvor mye penger alle har og styrer aktiviteten i “high retail performance”-laget. Dette laget opererer også over et annet lag, det «myndighetsregulerende» laget, som er utrolig ineffektivt. Dette tredje laget består av statlige institusjoner som Norges Bank og militæret. De håndhever kronen sin verdi og bruk, transporterer pengene, skriver ut pengene, engasjerer seg i militære konflikter for å fremme kronen og mye mer.

Disse operasjonene er fryktelig energikrevende og når man sammenligner alle tre lagene mot Bitcoin, er det klart at Bitcoin er mer energieffektivt.

For øyeblikket har Bitcoin bare to lag: Lightning Network og basislaget. Lightning Network er som «high retail performance»-laget i fiat-systemet, men bedre. Den kan håndtere millioner av elektroniske transaksjoner per sekund, mye mer enn Visa, billig og effektivt. Og blokkjeden på basislaget er som de to siste lagene i fiat-systemet. Den fullfører alle transaksjoner som skjer på Lightning Network, gir sikkerhet til Bitcoin og registrerer hvor mye bitcoin hver adresse har. På grunn av blokkjedens desentraliserte arkitektur, trenger ikke Bitcoin en sentral institusjon som regjeringen eller en bank for å administrere den.

               Reklame               
                                              

Siden blokkjeden ikke trenger et statlig apparat, har færre lag og har Lightning Network, hvilket er det mest effektive betalingssystemet i verden? Hva høres mer effektivt ut? Vårt nåværende fiat-system eller Bitcoin?

La oss ta for oss hvor energien til å utvinne bitcoin kommer fra.

Fortjenestemarginene på bitcoin-mining er utrolig slanke. Minere har bare råd til å betale $0,02-$0,05 per kilowatt, så de må finne billige energikilder til maskinene sine. Disse kildene har en tendens til å være i avsidesliggende deler av verden, langt fra større byer, og bruker ofte vind, sol, geotermisk eller vannkraft. Disse kildene produserer billig energi fordi mesteparten av energien blir kastet uansett. Så når minere setter opp ved siden av disse kraftverkene, stjeler de ikke energi fra noen. Dessuten, som du sikkert allerede har lagt merke til, er de fleste av energikildene som er oppført grønne.

Tre fjerdedeler av Bitcoin sitt energibruk er grønt, noe som gjør den til en av de mest fornybardrevne næringene. Så, bitcoin-mining stimulerer faktisk veksten til den grønne energiindustrien og hjelper til med å redusere karbonutslipp på lang sikt.

Påstandene media sprer om bitcoin og energibruken er tatt fullstendig ut av kontekst. Når du innser hvor mye mer effektivt Bitcoin sitt nettverk er sammenlignet med vårt nåværende finansielle system, er bekymringene våre for energibruken fullstendig ubegrunnet. Blokkjede og Lightning Network jobber sammen for å skape et utrolig effektivt system, og Bitcoin sin bruk av grønn energi oppmuntrer til veksten av fornybar energi. Alt i alt er Bitcoin en nettofordel for miljøet.

               Reklame               

                                              

Dette er et gjesteinnlegg skrevet av Siby Suriyan. Uttrykte meninger er helt deres egne og reflekterer ikke nødvendigvis meningene til Bitcoinplassen.