Digitale eiendeler er nyttige i dag til tross for hva kritikerne sier

Del denne artikkelen

Beregnet lesetid: 18 minutter

Forfatter: Sam Callahan | Utgitt: 12/07/22 | Original: Digital Assets are Useful Today Despite What the Naysayers Say


Tilbake i 2018, i likhet med bear market vi befinner oss i i dag, gikk jeg og så Andreas Antonopoulos snakke om Bitcoin. Jeg fant ut igjennom internett at han holdt gratis tale i byen min, og tok tilfeldigvis en billett. Jeg visste ikke mye om Andreas, bare at han skrev en bok om Bitcoin. Jeg husker at jeg nesten holdt på å ikke dra fordi det stormet ute, men jeg satte meg uansett i bilen og dro.

På den tiden hadde jeg kjøpt litt bitcoin før bull run i 2017. Da var synet mitt på Bitcoin veldig overfladisk. Jeg brydde meg ikke om potensielle brukstilfeller. Jeg brydde meg ikke om teknologien. Jeg så på Bitcoin som ingenting mer enn en investeringsmulighet for å bli rik raskt. For meg var det bare enda et spekulativt veddemål som kunne gi meg mer fiat-rikdom og kanskje tillate meg å pensjonere meg tidlig. Da jeg kom til lokalet, var det bare et par dusin mennesker i et halvtomt rom (det var tross alt bear market). Jeg tok et sete, og lite visste jeg at det ville bli en av de mest virkningsfulle kveldene i livet mitt.

Etter å ha hørt Andreas snakke den kvelden, endret hele tankegangen min rundt Bitcoin seg. Jeg vil aldri glemme en ting han sa på scenen. Det påvirker meg den dag i dag og fortsetter å motivere meg. Han sa noe i retning av…

               Reklame                                                             

Hvis Bitcoin beskytter bare én familie, én person eller ett barn fra hyperinflasjonens herjinger, så er det verdt vår tid, og en nyttig teknologi for verden.

– Andreas Antonopoulos

Etter samtalen satte jeg meg tilbake i bilen og sto på parkeringsplassen, fordøyde det jeg nettopp hørte, og så på regndråpene som slo mot frontruten min. Jeg skjønte akkurat der og da omfanget av oppfinnelsen jeg hadde snublet over. Helt siden den kvelden anerkjenner jeg nå Bitcoin ikke som en spekulativ eiendel, men som et verktøy for å beskytte individer som er mindre heldige enn meg mot de skadelige effektene av sentralbank- og regjeringspolitikk rundt om i verden.

Grunnen til at jeg deler denne historien er at det har gått omtrent 4 år siden den natten, og likevel ser et flertall av mennesker rundt om i verden på Bitcoin på samme måte som jeg gjorde før jeg hørte Andreas snakke. De ser på Bitcoin som en ubrukelig teknologi og et symbol på spekulasjoner. De ser på det som sløsing med energi og ikke noe annet enn en feilallokering av ressurser.

Et perfekt eksempel på denne tenkningen kom for en måned siden da 26 teknologer skrev et brev til kongressen med tittelen «A Letter in Support of Responsible Fintech Policy». I brevet kommer disse selverklærte «ekspertene» med feiende uttalelser med null bevis angående ubrukeligheten til Bitcoin og andre «cryptoassets.» Hensikten med brevet var å bønnfalle Kongressen om å ta en ansvarlig tilnærming for å regulere industrien, også kjent som å stoppe den.

Her er to utdrag fra brevet som jeg vil fremheve her:

               Reklame               
                                              


  1. «Vi er sterkt uenige i fortellingen – drevet av de som har en finansiell eierandel i cryptoassets-industrien – at disse teknologiene representerer en positiv finansiell innovasjon og er på noen som helst måte egnet til å løse de økonomiske problemene vanlige amerikanere står overfor.»
  2. «Ved design er blokkjede-teknologi dårlig egnet for omtrent alle formål som for tiden er utpekt som en nåværende eller potensiell kilde til offentlig nytte.»

Målet mitt med denne artikkelen er å bestride disse teknologenes påstander om at «cryptoassets» ikke løser noen økonomiske problemer eller fungerer som en kilde til offentlig nytte. Jeg vil dele data om problemene som for tiden eksisterer i den globale økonomien, hvordan Bitcoin og stablecoins hjelper mennesker over hele verden i dag, og hvordan Bitcoin kan fortsette å bli brukt til å hjelpe de som er mindre heldige enn teknologene som signerte dette brevet.

La oss begynne…

En stor oppblåsende verden

Hvis vi fokuserer på det første sitatet fra brevet nevnt ovenfor, kan det leses hvordan «cryptoassets» ikke løser de økonomiske problemene amerikanerne står overfor. Selv om jeg vil hevde at dette ikke er sant, fremhever det hvordan disse kritikerne tenker. De ser ut til å tro at verden starter og slutter ved grensene til USA.

Disse forfatterne viser hva strategisjefen for Human Rights Foundation, Alex Gladstein, omtaler som «økonomisk privilegium.» De ser ikke ut til å være klar over, eller mangler empati til å sette pris på, kampene som står overfor milliarder av mennesker i framvoksende markeder i dag.

Bitcoin er en global eiendel som ikke kan blåses opp, sensureres eller beslaglegges. I USA har de privilegiet til å ha tilgang til det mest stabile finansielle systemet i verden, støttet av den mest pålitelige fiat-valutaen, dollaren. For innbyggerne i mindre heldige land virker det amerikanske finanssystemet som en drøm. Mange land rundt om i verden har banksystemer drevet av ustabile myndigheter og sentralbanker. Dessverre er folk i mange fremvoksende markeder altfor kjent med inflasjon, konfiskering og sensur når det kommer til sparepengene deres. Problemet er, gitt mengden av gjeld i systemet, økende inflasjon og en nylig aggressiv Federal Reserve, fremvoksende markeder står overfor enda mer utfordrende tider fremover.

               Reklame               

                                              

Bare forrige uke la Bank of International Settlements ut sin økonomiske rapport for 2022. I rapporten gir BIS en sterk advarsel: «Risikoen for stagflasjon truer den globale økonomien ettersom trusselen for en ny inflasjonsæra kommer sammen med svakere utsikter for vekst og økte økonomiske sårbarheter.» De fortsetter med å skrive, «verden står i fare for å gå inn i en ny æra med høy inflasjon.»

I rapporten trekker de frem hvordan det har vært en kraftig økning i inflasjon de siste to årene. Antall land med inflasjon over 5% i dag har økt til over 150 land.

               Reklame                                                             

Andelen land med høy inflasjon har eksplodert. Kilde: BIS

Videre er inflasjonstakten i framvoksende markeder i gjennomsnitt høyere sammenlignet med avanserte økonomier. I følge Verdensbanken er den gjennomsnittlige inflasjonsraten i framvoksende markeder på ~8% sammenlignet med ~5% i avanserte økonomier.

Månedlig KPI-inflasjon. Kilde: Verdensbanken

Dette er spesielt bekymringsfullt gitt at inflasjon har en tendens til å være mer forstyrrende i fremvoksende markeder. BIS skriver: «Siden inflasjonsforventningene er dårligere forankret i noen av disse landene … kreves større nominelle styringsrenteøkninger for å kontrollere inflasjonen. Økende matvarepriser er også mer forstyrrende. Kraftige økninger i matvareprisene har vært assosiert med sosial ustabilitet og innføring av eksportkontroller tidligere,” Når inflasjonen rammer økonomiene i disse landene, rammer den dem hardt.

Hvis vi flytter oppmerksomheten til en annen rapport, ga Verdensbanken ut sitt globale økonomiske prospekt i juni, og i den hører vi en lignende melding. Verdensbanken advarer om at økningen i KPI-inflasjon er spesielt farlig i framvoksende markeder og at det er økt risiko for valutasvekkelse.

Skulle inflasjonen vise seg å være mer vedvarende eller høyere enn foreløpig antatt, kan sentralbanker i avanserte økonomier stramme inn pengepolitikken raskere, eller over en lengre periode, enn forventet. Tidligere har uventet rask innstramming av politikken hatt en tendens til å legge press nedover på formuesprisene og ført til kapitalutstrømning og valutasvekkelsespress, med spesielt ugunstige konsekvenser for EMDE-er (Emerging Market Developing Economies).

– Verdensbanken

De fortsetter med å si hvordan EMDE-er også er mer følsomme for inflasjon enn Advanced Economies (AE-er) på grunn av deres erfaringer med inflasjon tidligere. De fleste AE-er har ikke opplevd betydelig inflasjon på mange tiår, men det er ikke tilfelle for disse EMDE-ene. Disse menneskene er følsomme for prisendringer fordi de har levd gjennom perioder med skadelig inflasjon før. Som et resultat, når inflasjonen kommer, endrer de forbruksatferden raskt for å beskytte sparepengene sine, og akselererer inflasjonspresset ytterligere. Du kan observere denne trenden i diagrammet nedenfor. I EMDE-er hopper langsiktige inflasjonsforventninger nesten dobbelt så mye som svar på høye inflasjonsutskrifter sammenlignet med AE-er.

               Reklame               
                                              

Endringer i langsiktige inflasjonsforventninger som svar på inflasjonsoverraskelser. Kilde: Verdensbanken

IMF har også advart om risikoen for valutasvekkelse i fremvoksende markeder helt tilbake i januar, med henvisning til en ny innstrammingssyklus fra Federal Reserve som en potensiell viktig driver. De rapporterte: «Raskere renteøkninger i Fed som svar kan rasle finansmarkedene og stramme inn finansielle forhold globalt. Denne utviklingen kan komme med en nedgang i amerikansk etterspørsel og handel og kan føre til kapitalutstrømning og valutasvekkelse i fremvoksende markeder.»

Siden IMF sin advarsel har Federal Reserve økt den føderale fondsrenten i det mest aggressive tempoet siden 1994. Som et resultat har utenlandsk valuta svekket seg raskt de siste månedene. Sagt annerledes, ser innbyggerne i disse landene sparepengene deres devalueres i et akselerert tempo. Dette er resultatet av en sterk dollar som skader valutaene i framvoksende markeder.

U.S. Dollar Index (DXY) er et mål på dollaren mot en kurv med 6 store utenlandske valutaer og brukes som et generelt mål på dollarstyrke mot andre fiat-valutaer. WSJ Dollar Index (BUXX) er en lignende beregning, men måler dollaren mot 16 utenlandske valutaer. DXY er for øyeblikket på sitt høyeste nivå siden 2003 og er opp 13,6% YoY, og BUXX er opp over 12% YoY.

Indekser for den amerikanske dollar. Kilder: Dow Jones Market Data (BUXX); FactSet (DXY)

En sterkere dollar skader fremvoksende markeder ved å svekke deres valutaer og stimulere inflasjonen i disse landene. Det er ingen tegn til at denne trenden avtar snart ettersom investorer flykter til dollarens sikkerhet ettersom frykten for en global resesjon vokser. For å gi deg et eksempel på gjeldende kurs for svekkelse av utenlandsk valuta, her er hvordan syv utvalgte utenlandske valutaer har prestert mot dollar siden begynnelsen av mai.

               Reklame               
                                              

Ytelse for utvalgte valutaer i framvoksende markeder mot amerikanske dollar i prosent. Kilde: TradingView, priser per 04/07/22

For innbyggerne i disse fremvoksende markedene er det få alternativer tilgjengelige for dem å beskytte seg selv med når deres lokale valutaer faller. Med EmergingMarket-gjelden som for tiden ligger nær ATH, økonomier som er mer følsomme for inflasjon, og en Federal Reserve som fortsetter å stramme inn, vil det garantert bli verre for fremvoksende markeder før det blir bedre. For innbyggerne i disse fremvoksende markedene forsvinner fruktene av deres arbeid foran øynene deres. Hva skal de gjøre for å beskytte sparepengene sine?

Vel… en trend vi har sett dukke opp de siste par årene er at noen av disse menneskene finner tilflukt i digitale eiendeler i disse prekære tider.

En relativt stabil trygg havn

Ettersom risikoen for inflasjon og valutasvekkelse øker for enkeltpersoner i fremvoksende markeder, leter mange etter måter å beskytte sparepengene sine på. En måte de kan beskytte seg på er ved å spare i mer stabile fiat-valutaer, som dollar, som er mer sannsynlig å holde verdien enn mange andre fremvoksende markeder sine valutaer. Å få tilgang til dollar kan imidlertid være vanskelig for en person i disse landene, og det er grunnen til at de i økende grad henvender seg til stablecoins.

Stablecoins er lettere for disse menneskene å få tilgang til enn dollar fordi alt du trenger er en telefon og internettforbindelse. Dette er grunnen til at så mange individer henvender seg til dollarstøttede stablecoins for å beskytte seg mot valutasvekkelse. Alt man trenger å gjøre er å se på den eksplosive veksten av stablecoins de siste årene for å se at det er tydelig etterspørsel etter stablecoins i utlandet. Den totale fiat-støttede stablecoin-forsyningen har økt fra $12 milliarder til $132 milliarder i løpet av de siste to årene, en 11x økning.

Total fiat-støttet Stablecoin-forsyning. Kilde: Coinmetrics, oppdatert 1. juli 2022

Videre ser vi at land med høyere inflasjonsrater i utviklingsland er mer sannsynlig å ha større bruk av kryptovaluta. I en rapport publisert tidligere dette året, spurte Gemini 30 000 voksne i 20 land om sannsynligheten for å kjøpe kryptovaluta. Resultatene viste at respondenter i land med 50% eller mer devaluering mot dollar i løpet av de siste 10 årene var mer enn 5 ganger mer sannsynlig å kjøpe kryptovaluta i det kommende året, sammenlignet med de som opplevde mindre enn 50% inflasjon i samme tidsperiode.

Kilde: Gemini

Denne undersøkelsen gir bevis som støtter ideen om at individer som bor i land med historisk høyere inflasjonsrater i økende grad ser på kryptovalutaer, som stablecoins, som en måte å beskytte sparepengene sine på mot devaluering.

Videre, hvis vi ser på Chainalysis 2021 Global Crypto Adoption Index, er landene som ser mest kryptovaluta-adopsjon land med mer ustabile valutaer.

Rangering for individuelle vektede beregninger som mates inn i Global Crypto Adoption Index. Kilde: Chainalysis

Overlappingen som vises her av adopsjon av kryptovaluta og fremvoksende markeder med betydelig valutasvekkelse sier sitt. Mange fremvoksende markeder står overfor betydelig valutasvekkelse i fremtiden, noe som bør fortsette å drive innbyggerne i disse landene til kryptovalutaer for å bevare sparepengene deres.

Ettersom utsiktene for disse fremvoksende markedene fortsetter å se dystre ut gitt det globale makroøkonomiske bildet av avtagende økonomisk vekst, stigende renter og økende inflasjon, bør vi fortsette å se bruken av kryptovalutaer vokse etter hvert som innbyggerne søker tilflukt fra svekkelsen av deres lokale valutaer.

Stablecoins er et alternativ, men hva med Bitcoin?

Selv kryptovalutaer som Bitcoin har vært kanaler for kapitalflukt når et lands valuta kollapser og innenlandske investorer mister troen på landets banksystem.

– IMF

Stablecoins er absolutt et godt alternativ for innbyggere i jurisdiksjoner som lider av valutaforringelse. De er relativt mer stabile enn mange valutaer i framvoksende markeder og er spesielt nyttige for folk når de trenger å beskytte kjøpekraften sin på kort sikt. Bitcoin sin volatilitet gjør det ikke til det beste alternativet når disse personene prøver å beskytte sparepengene sine for å betale sine månedlige regninger eller for å kjøpe nødvendigheter som mat og drivstoff, men er stablecoins virkelig noe noen bør ha på lang sikt?

Siden de fleste stablecoins er knyttet til dollaren, er de fortsatt utsatt for samme risiko som alle fiat-valutaer, forringelse i hendene på sentralbanken som utsteder dem, og med amerikansk KPI-inflasjon på 9,1% YoY, har ikke risikoen for forringelse vært så høy siden 1970-tallet. Hvis folk i fremvoksende markeder bestemmer seg for å holde formuen sin i stablecoins på lang sikt, vil sparepengene deres stadig miste kjøpekraft over tid. Dette vil garantert skje, spørsmålet er bare, i hvilken takt?

Meme’n under fremhever denne risikoen vakkert. Den lille fyren som holder dollar kan føle seg trygg, men formuen hans går jevnt nedover, og den skråningen nedover blir bare brattere etter hvert som inflasjonstakten stiger.

Legg merke til den lille fyren som holder bitcoin, han har en mye mer volatil vei, men over lange perioder har kjøpekraften hans økt. Hvis en innbygger i et av disse fremvoksende markedene er heldig nok til å ha litt disponibel inntekt å investere, vil Bitcoin være det bedre alternativet fremfor stablecoins for å beskytte formuen sin mot valutaforringelse på lang sikt fordi Bitcoin er umulig å forringe.

Selv med sin kortsiktig volatilitet, er Bitcoin et bedre alternativ for folk som går gjennom en sann valutakrise som i Venezuela og Tyrkia, hvor inflasjonsratene for øyeblikket ligger på henholdsvis 167% og 78,6% YoY. Selv IMF ser i en fersk artikkel hvorfor Bitcoin kan bli foretrukket av folk hvor sin lokale valuta går gjennom en krise,

Selv en volatil kryptovaluta som Bitcoin kan, i tillegg til å muliggjøre kapitalflukt, foretrekkes fremfor den lokale valutaen under økonomisk uro,

– IMF

Når et land sin valuta kollapser, blir folkets sparing utvannet for alltid. De vil aldri få tilbake kjøpekraften sin. På den andre siden kan Bitcoin svinge i pris på kort sikt, men gitt dens egenskaper har Bitcoin evnen til å øke i verdi på lang sikt, noe ingen av disse fiat-valutaene kan si. Derfor kan Bitcoin sees på som en langsiktig trygg havn for disse menneskene som lider av valutakriser til tross for den kortsiktige prisvolatiliteten.

Bitcoin har vist seg å kunne opprettholde sin verdi over lange perioder, derfor er det et godt langsiktig alternativ for folk i fremvoksende markeder som prøver å unnslippe sine sviktende lokale valutaer. Ved å holde Bitcoin i 5 år eller mer, vil disse menneskene ha bedre råd til nødvendigheter som mat, vann og drivstoff enn de noen gang kunne hatt hvis de hadde fiat-valutaer i stedet, inkludert dollar.

Tidligere denne måneden la Federal Reserve ut diagrammer på nettsiden deres som utilsiktet fremhevet hvordan Bitcoin sin deflasjonære egenskaper lar den beskytte kjøpekraften bedre enn fiat-valutaer på lang sikt. Diagrammene var ment å vise hvordan Bitcoin sin volatilitet gjør den uegnet for investorer, men når du zoomer ut, er Bitcoin sine styrker tydelige som dagen.

Når du forlenger tidsrammen til 5 år, viser disse diagrammene hvordan prisen på mat, drivstoff og husly har blitt betydelig billigere for alle som holdt bitcoin i løpet av denne tidsrammen. Bitcoin hjelper investorer å ha råd til tingene de faktisk trenger langt inn i fremtiden.

Her er hvor billige egg har blitt for Bitcoin-investorer de siste 5 årene:

Gjennomsnittlig pris: Egg, Grad A, Stor (kostnad per dusin) i gjennomsnittlig by i USA/Coinbase Bitcoin*100000000. Kilde: FRED

Her er gjennomsnittlig pris på kjøttdeig:

Gjennomsnittlig pris: Kjøttdeig, 100% biff (kostnad per pund/453,6 gram) i gjennomsnittlig by i USA/Coinbase Bitcoin*100000000. Kilde: FRED

Her er gjennomsnittlig pris på kyllingbryst:

Gjennomsnittlig pris: Kyllingbryst, uten bein (kostnad per pund/453,6 gram) i gjennomsnittlig by i USA/Coinbase Bitcoin*100000000. Kilde: FRED

Her er gjennomsnittlig pris på bensin:

Bensin i gjennomsnittlig by i USA/Coinbase Bitcoin*100000000. Kilde: FRED

Her er gjennomsnittlig leie av primærbolig:

Primærbolig i gjennomsnittlig by i USA/Coinbase Bitcoin*100000000. Kilde: FRED

Nesten alle diagrammer for mat, husly eller drivstoffberegninger viser det samme mønsteret når de prises i Bitcoin. Faktisk, her er Bitcoin priset mot den globale prisindeksen for alle råvarer de siste 5 årene.

Global prisindeks for alle varer/Coinbase Bitcoin*100000000. Kilde: FRED

Disse diagrammene viser hvordan Bitcoin hjelper folk å ha bedre råd til tingene de faktisk trenger som husly, mat og energi når det holdes på lang sikt. Bitcoin beholder sin verdi over tid, mens fiat-valutaer, inkludert stablecoins som er knyttet til dem, stadig mister kjøpekraft i et stadig raskere tempo. Selv om stablecoins er nyttige for kortsiktige behov, forblir Bitcoin den overlegne sikringen mot valutaforringelse over lengre tidsrammer.

Dette gjør Bitcoin til et flott alternativ for mennesker over hele verden som lider av de negative effektene av inflasjon og valutadevaluering. Bitcoin kan enkelt kjøpes med en telefon og internettforbindelse, og viser seg å være en nyttig teknologi for å hjelpe folk med å beskytte sparepengene sine mot den skadelige politikken til sentralbanker og myndigheter rundt om i verden.

Bitcoin er nyttig utover beskyttelse mot valutadevaluering

Så langt har vi fokusert på hvordan Bitcoin og stablecoins sammen hjelper mennesker over hele verden med å beskytte sparepengene sine mot inflasjon og valutadevaluering. Etter min mening motbeviser dette allerede teknologenes påstander i brevet deres til kongressen om at denne teknologien «ikke er en kilde til offentlig nytte», men det skal sies at Bitcoin gir nytte langt utover beskyttelse mot valutadevaluering.

En stor forskjell mellom Bitcoin og stablecoins er Bitcoin sin motstand mot sensur og beslag. Med en stablecoin må en person fortsatt stole på at den sentraliserte utstederen av stablecoinen forvalter balansen på riktig måte, ikke vil sensurere transaksjonene deres og ikke beslaglegge pengene deres.

Hvis en sentralisert stablecoin-utsteder blir banket på skulderen fra en regjering eller regulator og bedt om å ikke la folk fra spesifikke jurisdiksjoner foreta transaksjoner, kan denne utstederen enkelt oppnå dette. Det er her Bitcoin sine egenskaper med desentralisering og sensurmotstand virkelig skinner. Det er en annen grunn til at Bitcoin bør være det foretrukne langsiktige alternativet fremfor stablecoins. Risikoen for konfiskering og sensur reduseres betydelig når du bruker Bitcoin over stablecoins.

Dessverre fortsetter vår verden å se mer sensur og mer økonomisk krigføring i form av sanksjoner, kapitalkontroll og beslag enn noen gang før. Mange vestlige våknet opp til dette faktum under Canadian Trucker Protest da sivile bankkontoer ble frosset med et klikk da de støttet protesten. Uansett hvordan noen føler om protesten, bør de være ekstremt bekymret for responsen fra den kanadiske regjeringen og finanssektoren. Dette er helt nytt for kanadiere, men for sivile i fremvoksende markeder over hele verden er sensur, frysing av eiendeler og kapitalkontroll normen. I dette miljøet med økende økonomisk krigføring har utallige historier dukket opp gjennom årene om hvordan uskyldige sivile har vendt seg til Bitcoin som et verktøy for frihet.

Det har vært mange eksempler på hvordan Bitcoin har blitt brukt som et verktøy for frihet for å overvinne tyranni, sensur og kontroll i land over hele verden. Bitcoin har blitt brukt av folk som prøver å unnslippe autoritære regimer eller krigsherjede land med sin rikdom. Vi hørte mange historier som denne fra den russisk-ukrinske konflikten. Bitcoin har blitt brukt av menneskerettighetsdemonstranter som de i Hviterussland i 2020 som henvendte seg til Bitcoin som en måte å overføre midler på fordi «andre måter er under total kontroll av regjeringen.» I land der sivile er avskåret fra omverdenen på grunn av et kollapsende og ødelagt lokalt finanssystem, gir Bitcoin en livline på grunn av sin åpne og tillatelsesløse struktur.

I sterk opposisjon til teknologenes brev skrev 21 menneskerettighetsforkjempere fra 20 forskjellige land et brev til kongressen for å utfordre premissene og konklusjonene til det originale brevet bare 1 uke etter at det ble publisert. I brevet oppfordrer disse aktivistene til ansvarlig regulering og forklarer hvordan Bitcoin har hjulpet dem og utallige andre over hele verden når alt annet har sviktet.no

Disse menneskerettighetsforkjemperne skriver:

“Vi kan personlig bekrefte – og det samme gjør de vedlagte rapportene fra topp globale medier – at da valutakatastrofer rammet Cuba, Afghanistan og Venezuela, ga Bitcoin våre landsmenn tilflukt. Da inngrep mot sivile friheter rammet Nigeria, Hviterussland og Hong Kong, bidro Bitcoin til å holde kampen mot autoritarisme flytende. Etter at Russland invaderte Ukraina, spilte disse teknologiene (som kritikerne hevder er «ikke bygget for nytte») en rolle i å opprettholde demokratisk motstand – spesielt i de første dagene, da eldre finansielle systemer vinglet.” De fortsetter med å skrive: “Å hevde at den praktiske verdien og det fremtidige potensialet til kryptovalutaer ‘ikke eksisterer’ fornekter den levde opplevelsen til millioner av mennesker som oss og våre kolleger som har vært avhengig av Bitcoin og stablecoins i krisetider og autokrati.”

Dette brevet er en kraftig motsetning til teknologenes påstander om at Bitcoin ikke har noen offentlig nytte. Kritikere kan stirre på antallet av disse historiene og si at et stort flertall av mennesker fortsatt ikke bruker disse digitale eiendelene til disse formålene, men det går glipp av poenget. Bitcoin kan gi tilflukt til disse menneskene. Bitcoin lar folk handle uten sensur eller myndighetskontroll. Bitcoin beskytter folk mot valutadevaluering. Dette er rett og slett fakta.

Millioner av mennesker har funnet ut av dette, og fordi denne teknologien fungerer, vil millioner på millioner flere snart oppdage nytten av Bitcoin og stablecoins.

Konklusjon

I løpet av de siste 5 årene har mange kritikere av denne teknologien refset Bitcoin og stablecoins som ubrukelige og bortkastede. De har skrevet utallige artikler i mainstream-medier om dens nytteløshet og har til og med bedt om et direkte forbud mot dem.

Jeg tror disse kritikerne 1) ikke forstår farene som milliarder av mennesker står overfor i dag når det gjelder sensur og konfiskering, 2) ikke forstår den prekære tilstanden til vår raskt oppblåsende globale økonomi, spesielt i fremvoksende markeder og 3) ikke forstå hvordan folk bruker denne teknologien som et verktøy for frihet og beskyttelse i dag.

IMF, Verdensbanken og Bank of International Settlements har alle nylig utstedt sterke advarsler som gjenspeiler den samme meldingen, vi er muligens på vei inn i en epoke med langsom vekst og høy inflasjon som kan resultere i ytterligere valutadevaluering på tvers av fremvoksende markeder. Fremvoksende markeder ser ut til å gå inn i en svært utfordrende tid. Kritikerne som skrev det nedsettende brevet om «cryptoassets» burde være mer omtenksomme overfor de som er mindre heldige enn dem, og lære mer om hvordan disse teknologiene hjelper folk i dag før de håner dem.

Jeg så også en gang bare på Bitcoin som en spekulativ eiendel. Heldigvis så jeg en presentasjon som endret måten jeg så på denne innovative teknologien på. Kanskje dette stykket vil ha en lignende effekt på en kritiker som leser dette. Det er imidlertid viktig å merke seg at en person som lider av rask valutadevaluering i Argentina, Venezuela eller Tyrkia ikke trenger en analytiker som meg for å overbevise dem om hvorfor Bitcoin og stablecoins er viktige. De forstår det intuitivt fordi Bitcoin og stablecoins ganske enkelt oppfyller deres behov som bedre pengealternativer sammenlignet med deres kollapsende lokale valutaer. De forstår nytten av Bitcoin sin åpne og tillatelsesløse struktur fordi Bitcoin fungerte for dem når alt annet mislyktes. Kritikere av Bitcoin og stablecoins vil være lure ved å vurdere dette før de ber Kongressen om å kutte av en av de eneste livslinjene disse menneskene har for å handle fritt og bevare sparepengene sine.

Dette er et gjesteinnlegg skrevet av Sam Callahan. Uttrykte meninger er helt deres egne og reflekterer ikke nødvendigvis meningene til Bitcoinplassen.