Hvem sier at Bitcoin-mining må være lønnsomt?

Del denne artikkelen

Beregnet lesetid: 7 minutter

Forfatter: Mickey Koss | Utgitt: 16/07/22 | Original: Who Says Bitcoin Mining Needs To Be Profitable?


Jeg har hørt noe resirkulert frykt, usikkerhet og tvil (FUD) nylig om transaksjonsgebyrer på Bitcoin-nettverket som ikke kan stimulere minere, og dermed opprettholde sikkerheten når blokkstøtten blir for lav og eller forsvinner. Dette fikk meg til å tenke på hvordan insentiver kan spille ut.

Foruten den åpenbare observasjonen at de antar ingen vekst i nettverksbruken og stadig lave avgifter på basiskjeden, tror jeg det er to viktige underliggende antakelser som må adresseres:

  • Mining-maskinvare vil fortsette å eksistere i sin nåværende form som frittstående engangsdatamaskiner.
  • Mining-selskaper vil fortsette å eksistere i sin nåværende form som store, frittstående selskaper som hele tiden må strebe etter lønnsomhet eller gå konkurs.

Mining-maskinvare: Ens persons søppel er en annen persons skatt

Det smarte her er å bruke avfall. I sin nåværende form skaper elektriske varmeelementer varme ved bruk av resistor. Resistorer etablerer resistans, endrer «strømmen» av elektrisitet og sprer den elektriske kraften i form av varme. Du bruker i hovedsak dårlige elektriske ledere for å skape varme. Virker ganske bortkastet spør du meg.

               Reklame                                                             

Når det gjelder minere, er deres viktigste avfallsprodukt varme. Se for deg applikasjonene du kan bygge ved å bruke Bitcoin-spesifikke ASIC-brikker. Jeg ser en fremtid når hver ovn og varmtvannsbereder som produseres bruker ASIC-brikker som varmeelement i stedet for de tradisjonelle elektriske resistortypene som finnes i dag.

MintGreen i Canada gjør allerede dette i ganske stor skala. De bruker avfallsvarmen fra minere til å varme opp lokale virksomheter som bryggerier, havsaltdestillerier og til og med drivhus.

Du trenger ikke se langt for å oppdage dette, det skjer til og med i Hønefoss her i Norge! Kryptovault bruker sin avfallsvarme til å tørke ved for et lokalt selskap helt gratis.

Dette endrer matematikken for hjemme-mining og lønnsomhet fullstendig. Når du bruker applikasjoner med to formål og utnytter varmen som opprinnelig ble karakterisert som avfall, trenger applikasjonene ikke lenger være lønnsomme i tradisjonell forstand.

               Reklame               
                                              

Bruk av den nyeste generasjonen av ASIC-brikker til oppvarmingsformål er ikke nødvendigvis nødvendig, og heller ikke ønskelig. Oppvarmingsapplikasjoner for Bitcoin-mining, spesielt på individ-nivå, trenger ganske enkelt å bruke samme mengde strøm eller mindre enn ikke-mining konkurrentene. Den lille bitcoinen som utvinnes er rett og slett en ekstra fordel for å oppgradere systemet ditt eller et insentiv for utbyggere til å sette inn i nye hjem.

Hvorfor vil du kjøpe et hjem som sløser med strøm ved å bare varme det opp? Det er old school. Jeg vil ha et hjem som varmer opp og betaler meg når jeg varmer det opp. Jeg vil ha et Bitcoin smarthus.

Dette er ikke bare spekulativt, du kan allerede forhåndsbestille en gulvovn som varmes opp ved å utvinne Bitcoin. Heatbit bruker ingen ekstra strøm ved å utvinne Bitcoin, dvs. at 1300 watt strøm gir 1300 watt varme (+ ~600kr hver måned ved en Bitcoin-pris på $30k!)

Psst! Spar over 500kr per Heatbit du kjøper med rabattkoden ‘Bitcoinplassen

Elektrisk system forklart

For å forstå den andre antagelsen, må du først forstå hvordan elektrisitet genereres. Elektrisitetsproduksjonskapasitet består av tre hovedgenereringskilder: grunnlast, topplast og balansekraft. Grunnlast genererer minimumsmengden elektrisitet for å tilfredsstille minimumsbehovet i systemet. Topplast brukes til å møte perioder med toppbehov når etterspørselen øker. Den er rampet opp og ned, noe som gjør den mindre effektiv og dyrere. Balansekraft er også en variabel kilde som reagerer på endringer i etterspørselen, og bygger bro mellom bunn- og topplast.

               Reklame               

                                              

Hvis vi har variabel kapasitet på hånden, betyr det at vi i det minste noe av tiden har ubrukt kapasitet – verdifull kapital – som ikke blir utnyttet. Hva dette betyr er at strømkostnadene dine ikke bare må dekke produksjonskostnadene, men også må subsidiere kostnadene for all den ubrukte, men nødvendige kapasiteten strømprodusentene må opprettholde.

U.S. Energy Information Administration, USA Timebasert strømmnett-monitor (source)

Hvorfor så mye kompleksitet? Fordi etterspørselen ikke er konstant. Grafikken ovenfor viser gjennomsnittlig etterspørsel etter elektrisitet og hvor volatil den er, ikke bare etter region, men også etter sesong. Hvis et kraftverk produserer for mye strøm, kan det faktisk skade strømnettet, og føre til strømbrudd.

               Reklame                                                             

Det er noen få teknikker for å lagre overflødig energi som pumpekraftverk, men de har alle begrensninger som tilgang til vann, plass og batteriteknologi. Enkelt sagt, når batteriet er fullt, er det ingen andre steder for energien å gå, noe som til slutt fører til strømbrudd. Det er også grunnen til at intermitterende kilder som vind og sol sannsynligvis aldri vil være en eneste kraftkilde for strømnettet. Det er rett og slett ikke nok lagringskapasitet til å holde systemet i gang når solen ikke skinner eller vinden ikke blåser.

Bitcoin fikser selvfølgelig dette.

Minere trenger ikke å være lønnsomme

Akkurat nå ser vi på minere som frittstående selskaper, som kjøper strøm på markedene fra elektriske selskaper. Hvis bitcoin-prisen går ned og/eller kostnadene går opp, blir minere presset og går konkurs. Det er en konkurranseutsatt bransje, men hva om den ikke var det? Hva om mining ble en tjeneste i stedet for en frittstående virksomhet?

Tjeneste én: Eliminering av energikilder med balansekraft

Etter min ydmyke mening er den eneste veien videre for et virkelig bærekraftig energisystem et som er basert på kjernekraft. Kjernekraft er imidlertid en energigenerator for grunnlast; du kan egentlig ikke rampe den opp og ned. Elektrisiteten som produseres må forbrukes eller bokstavelig talt kastes bort ved å sende den i bakken. Så hva bruker vi til variabel etterspørsel?

               Reklame               
                                              

Mitt svar er bitcoin.

I stedet for å bygge kapasitet i variable former – bruke opp en haug med kapital til eiendeler som bare brukes noen ganger – hvorfor ikke bygge en massiv grunnbelastning av kjernekraft og bruke bitcoin-mining som variabel etterspørsel for å jevne ut strømbehovskurven. Den snur paradigmet på hodet. Ikke bare får vi en enorm kilde til ren og bærekraftig energi, vi utnytter også hele kapasiteten vår hele tiden. Den eneste variabelen er hvor mye hashrate kraftverket produserer i løpet av dagen.

I mellomtiden kan bitcoin brukes til å utnytte hele strømnettet sin energiproduksjonskapasitet. Det vil øke kraftselskapenes inntekter, og gi dem mer kapital til å investere og bygge ut infrastruktur. Gjennom integreringen av bitcoin-mining og energiproduksjon trenger ikke bitcoin-mining lenger være lønnsomt i tradisjonell forstand; det må rett og slett oppveie alternativkostnaden ved å ikke produsere strøm i det hele tatt.

Videre fører den økte utnyttelsen til at forbrukerne ikke lenger subsidierer ubrukt kapasitet i sine månedlige regninger. Se for deg at strømprisen forblir lik eller til og med går ned. I det minste trenger ikke strømprisene å stige nesten like raskt.

               Reklame               
                                              

Hvis et rent, bærekraftig, spenstig, pålitelig og rimelig elektrisk strømnett er målet ditt, er bitcoin veien.

Tjeneste to: Rensing av luften

Avfallsprodukter som naturgass og metan har ikke vært noe mer enn en kostbar forretning. Alt dette begynner å endre seg i et raskt tempo.

Enten gassene produseres gjennom nedbryting av nedgravd søppel på et deponi, boring etter olje eller ekskrementer fra husdyr og mennesker, kan disse gassene nå utnyttes og tjene penger ved bruk av generatorer for å utvinne bitcoin.

Dette skjer allerede.

ExxonMobil er bare ett av selskapene som begynner å gjøre dette. Naturgass er et biprodukt av oljeboring og utvinning. I mange tilfeller var det rett og slett ikke økonomisk å bringe gassen til markedet, noe som tvang produsentene til å fakle, eller enda verre, ventilere gassen direkte ut i atmosfæren. Nå kan avgassen rutes inn i en generator og brukes til utvinning av bitcoin. Det oppmuntrer bedrifter til å være mer forsiktige med den avfallsgassen fordi den har blitt forvandlet til en inntektsgivende eiendel i stedet for en irriterende kostnad for virksomheten.

Deponier står også overfor de samme insentiver. Når søppel brytes ned under overflaten, produserer det metangasser. Disse gassene, omtrent som oljeprodusenter, ble ofte faklet eller ventilert. Med bitcoin-mining er metan nå en ressurs for disse selskapene, og motiverer dem til å bli bedre forvaltere, noe som reduserer luftforurensing.

Selv menneskelig avfall kan brukes til å tjene penger med bitcoin-mining. Avløpsrenseanlegg bruker vanligvis anaerobic digesters for å bryte ned de faste stoffene etter at de er separert fra hoveddelen av vannet de behandler. Denne prosessen produserer, du gjettet riktig, metan.

På samme måte som eksemplene på kraftverk, skaper mining av bitcoin med avfall en situasjon der minere ikke lenger trenger å være lønnsomme. Mining må rett og slett oppveie alternativkostnaden ved å ikke mine. I de situasjonene hvor gassen ikke kan bringes til markedet, er alt bedre enn ingenting. Jeg tror jeg ser en verden hvor gassfakling og ventilering tilhører fortiden.

Ingen fortjeneste? Ikke noe problem!

Satoshi Nakamoto måtte tenke annerledes for å få til et helt annet nettverk av penger og verdi. Vi må nå tenke annerledes for ikke bare å sikre at nettverket overlever, men for å sikre at menneskelig oppblomstring fortsetter i all overskuelig fremtid.

Det er ikke mangel på energi, og det bør det heller ikke være. Bitcoin er insentivet som verden trenger for å bli virkelig innovative for å sikre at billig, ren energi er tilgjengelig for alle. Bitcoin blomstrer menneskeheten.

Dette er et gjesteinnlegg skrevet av Mickey Koss. Uttrykte meninger er helt deres egne og reflekterer ikke nødvendigvis meningene til Bitcoinplassen.