Vi må beskytte vår evne til å handle privat på nett

Del denne artikkelen

Beregnet lesetid: 3 minutter

Forfatter: Jerry Brito | Utgitt: 06/02/19 | Original: We must protect our ability to transact privately online


Et spørsmål vi ofte får når vi snakker med politikere og kongressansatte er om kryptovaluta er anonymt. Og hvis det er det, hva kan gjøres for å løse det? Implikasjonen er at anonymitet er en dårlig ting.

Gitt at vi vanligvis blir spurt om Bitcoin eller Ethereum, er det enkle svaret på spørsmålet at nei, de er ikke anonyme og at rettshåndhevelse rutinemessig utnytter åpenheten til disse blokkjedene i rettsforfølgelse. Det svaret unngår imidlertid å ta opp implikasjonen om at anonymitet er dårlig. Det er det ikke.

Det som ofte omtales nedsettende som «anonymitet», er egentlig enkeltpersoners evne til å holde informasjon om seg selv privat. Dette er en evne som kan brukes både til godt og vondt. Det er hvordan man bruker den kraften som kan sies å være god eller dårlig, men ikke teknologien som lar en beholde personvernet. Faktisk er ikke bare personvernbevarende teknologi som kryptering og kryptovaluta nøytralt, i en stadig mer overvåket og formidlet verden, kan det hevdes at bruken av dem er overveldende samfunnsnyttig.

               Reklame                                                             

Det er det vi begynner å gjøre i et ny papir, The Case for Electronic Cash: Why Private Peer-to-Peer Payments are Essential to an Open Society. Med fremkomsten av personvernbevarende kryptovalutaer som Grin, Monero og Zcash, og utsiktene til at personvernbevarende funksjoner legges til Bitcoin, er det viktig at vi forklarer hvorfor elektroniske kontanter er et verktøy som ikke bare bør tolereres, men feires. Fra introduksjonen:

I en verden uten kontanter (en peer-to-peer form for penger) må alle transaksjoner nødvendigvis formidles av finansinstitusjoner. Formidlede transaksjoner er i sin struktur underlagt overvåking og kontroll. Hvis tredjeparts finansinstitusjoner må være en del av alle transaksjoner, vil de være kjent med de intime detaljene i alles økonomiske liv. De kan også velge å ikke tillate visse transaksjoner og potensielt til og med visse personer fra å utføre transaksjoner.

Formidling har mange fordeler, inkludert effektivitet og bekvemmelighet. Brukt på en ansvarlig måte, kan informasjonen hentet fra den privilegerte stillingen som finansformidler også tillate en bedre å gi kreditt, forhindre svindel og hjelpe myndighetene med å bekjempe kriminalitet. Men som dette papiret vil vise, kan den også misbrukes spektakulært av selskaper og myndigheter. Hvis det ikke er noen måte å unngå formidling på, vil enkeltpersoner ikke ha noen måte å bevare sitt privatliv eller sin autonomi på.

Kontanter er en eldgammel teknologi som lar oss unngå formidling og dermed bevare de verdiene som er nødvendige for den enkeltes frihet og menneskeverd. Selv om vi er et stykke unna en kontantløs verden, i det minste i Norge, vil denne artikkelen også vise at det er en samlet innsats for å eliminere kontanter som har vært ganske vellykket i andre deler av verden.

Denne artikkelen vil argumentere for at kontanter er avgjørende for et åpent samfunn. Det er en rømningsventil i vår stadig mer mellomliggende og derfor overvåkede verden. Vi argumenterer ikke for at kontanter skal være det eneste alternativet for transaksjoner, eller til og med det alternativet man bør velge mesteparten av tiden. Men det bør være et alternativ. Uten det er det ikke noe annet valg enn å få alle ens kjøp overvåket og registrert og informasjonen brukt uten ens samtykke. Uten kontanter er det ingen utgang – ingen sjanse for den typen verdighetsbevarende privatliv som ligger til grunn for et åpent samfunn.

Kontanter er også nødvendig for å beholde handlefrihet og autonomi. Autonomi kan forstås som makten til å ta beslutninger for seg selv uten innblanding fra andre. Det er evnen til å prøve ting på sin måte, å lykkes og bli belønnet, eller å gjøre feil og lære av dem. Som med personvern, kan det ikke være noe meningsfullt åpent samfunn uten individuell autonomi.

Det er derfor viktig at vi bevarer vår evne til å bruke den. Likevel er det ikke nok. Ettersom vi beveger oss til en stadig mer online verden der fysiske kontanter ikke er praktiske for mange transaksjoner, må vi også utvikle og fremme elektroniske kontanter som er like personvernbevarende og tillatelsesløse som fysiske kontanter. Selv om dette vil ha både kostnader, samt fordeler, argumenterer vi for at måten å håndtere kostnadene på ikke er å forby elektroniske kontanter, men i stedet å regulere bruken på en annen måte enn fysiske kontanter som det er et robust regime for.

Du kan lese hele papiret her (engelsk)

Dette er et gjesteinnlegg skrevet av Jerry Brito. Uttrykte meninger er helt deres egne og reflekterer ikke nødvendigvis meningene til Bitcoinplassen.