Bitcoin er mycelet av penger

Del denne artikkelen

Beregnet lesetid: 52 minutter

Forfatter: Brandon Quittem | Original: Bitcoin is The Mycelium of Money


Kapittel 1: Bitcoin er en desentralisert organisme (mycel)

Bitcoin virker overfladisk enkelt ved første øyekast, men å virkelig forstå systemet er en skremmende oppgave.

«Intellektuelle feller» eksisterer underveis, og lurer observatører til å gjøre forhastede antagelser. Jeg sammenligner jakten på å forstå bitcoin med en fjellklatrer som kontinuerlig når «falske topper» som et øyeblikk lurer klatreren til å tro at de har nådd selve toppen.

Så snart du tror du har funnet ut av bitcoin, oppdager du hvor lite du faktisk vet (falsk topp).

               Reklame                                                             

Konkurrerende påstander gjør det enda mer utfordrende… Magiske internettpenger, spekulativ galskap, fintech-revolusjon, bitcoin koker havene, kvadratroten av rottegift, liberalistisk idealisme, digitalt gull, gordian knot av sammenkoblede insentiver, osv.

For å gjøre saken mer komplisert, er bitcoin et levende system som stadig endrer seg basert på miljøstimuli. Sann forståelse er et bevegelig mål som neppe noen gang vil bli truffet.

For å forsøke å svare på spørsmålet «hva er bitcoin», syntes jeg å utforske paralleller til den naturlige verden var spesielt opplysende.

Spesielt er noen av bitcoin sine beste egenskaper ganske enkelt refleksjoner av vellykkede evolusjonsstrategier som finnes i naturen, spesielt i soppriket.

               Reklame               
                                              

Sopp består hovedsakelig av «mycel» – et underjordisk desentralisert kunnskapsnettverk beskrevet av Paul Stamets som «jordens naturlige internett.»

Bildekreditt: John Upton

«Jeg tror at mycel er naturens nevrologiske nettverk. Sammenflettede mosaikker av mycel fyller habitater med informasjonsdelingsmembraner. Disse membranene er oppmerksomme, reagerer på endringer og har den langsiktige helsen til miljøet i tankene. Mycelet forblir i konstant molekylær kommunikasjon med omgivelsene, og utarbeider ulike enzymatiske og kjemiske responser på komplekse utfordringer.»

– Paul Stamets, Mycelium Running: How Mushrooms Can Help Save the World

I denne artikkelen skal jeg utforske likhetene mellom sopp og bitcoin.

 • Kapittel 1: Bitcoin er en desentralisert organisme (mycel)
 • Kapittel 2: Bitcoin er en sosial skapning (sopp)
 • Kapittel 3: Bitcoin er et antivirus mot makrousikkerhet (medisin)
 • Kapittel 4: Bitcoin er en katalysator for menneskelig evolusjon

Introduksjon til sopp

Sopp er i sitt eget rike akkurat som planter og dyr. Det er flere sopparter enn planter og dyr til sammen.

Dyr er nærmere beslektet med sopp enn vi er til planter. Både sopp og dyr puster inn oksygen og puster ut karbondioksid. Planter produserer sin egen mat gjennom fotosyntese, mens dyr og sopp må finne sin egen mat. Dyr utviklet seg til å ha indre mager/hjerne, mens sopp forfulgte ytre mager/hjerne.

Soppfakta #1: mennesker deler over 50% av DNAet sitt med sopp. Forskere foreslo et nytt superrike kalt Opisthokon som kombinerer sopp og dyr.

               Reklame               

                                              

Sopp kan ha mange former. De fleste organiserer seg i en underjordisk «rotstruktur» kalt mycel som finnes nesten overalt på denne planeten.

Når forholdene er riktige, produseres sopp som deretter frigjør sporer (frø) som forsøker å kolonisere liv på et nærliggende sted. Sopp er rett og slett det reproduktive organet. Sopp er for mycelet det epler er for et tre.

               Reklame                                                             

Sopp er avgjørende for livet på jorden:

Sopp er desentraliserte kunnskapsnettverk

Soppnettverk har ikke en sentralisert «hjerne». I stedet er de et encellet «rotsystem» kalt mycel. Dette underjordiske mage- og distribuerte kunnskapsnettverket er i stand til å sende informasjon toveis over lange avstander og til og med på tvers av artsgrenser. Disse soppnettverkene utvikler seg konstant basert på tilbakemeldinger fra omgivelsene.

På et hvilket som helst tidspunkt inneholder et soppnettverk millioner av endepunkter som hver søker etter mat, forsvarer sitt territorium eller oppfinner nye molekyler for å undergrave deres konkurranse (andre sopp, bakterier, osv.). Disse nettverkene danner en desentralisert konsensus om hvordan man bruker ressurser, når man skal reprodusere, og hvilken strategi som best forsvarer organismen.

Dette gjenspeiler den desentraliserte konsensusen (sosiale kontrakten) dannet i bitcoin. Noder bestemmer hvilken programvare de ønsker å kjøre og håndhever konsensusreglene de støtter deretter. Minere bestemmer hvilke transaksjoner som skal inkluderes i blokker. Børser, lommebøker og selgere forvalter store brukergrupper. Hver deltaker i bitcoin velger frivillig hvordan de ønsker å delta, og den samlede konsensus representerer nettverket.

               Reklame               
                                              

Desentraliserte nettverk er eldre enn menneskeheten

Desentraliserte nettverk har eksistert lenge før mennesker eksisterte. Faktisk har sopp implementert slike systemer i 1 milliard år, noe som gjør dem til det mest vellykkede riket på planeten vår.

Foruten sopp, er det flere eksempler på distribuerte nettverksarketyper funnet i hele naturen (mycel, mørk materie, nevroner, internett, osv). Det er klart at denne strategien fungerer, ellers ville ikke naturen insistert på å gjenskape den.

Sett i sammenheng med denne lange historien til den desentraliserte nettverksarketypen, virker fremkomsten av desentraliserte digitale penger mindre ny og mer uunngåelig.

Den desentraliserte nettverksarketypen er Lindy.

               Reklame               
                                              

I løpet av en milliard år med evolusjon har sopp blitt mestere i å overleve

Sopp er unikt adaptive og fortsetter å overleve masseutryddelseshendelser.

For 65 millioner år siden traff en gigantisk asteroide planeten vår og drepte det meste av livet (inkludert dinosaurene). Slaget skapte en røyksky så tykk at den blokkerte sollys fra å nå jordoverflaten i mange år. Uten sollys døde planter og med dem de fleste dyr. Sopp er imidlertid ikke avhengig av sollys for å overleve, de kan tilpasse seg raskt og kan finne sin egen mat.

Etter hver utryddelseshendelse «arver sopp jorden» og bygger seg sakte opp igjen til forholdene stabiliserer seg og livet kan fortsette igjen.

Bitcoin vil bli den mest vellykkede monetære arten fordi den er desentralisert, tilpasser seg (relativt) raskt, finner sin egen mat (udekket etterspørsel) og ikke trenger statlig støtte. I tilfelle av en masseutryddelse, vil bitcoin «arve jorden.»

Den Japanske regjeringen vs den ydmyke slimsoppen

Enten det er sentralbanker som prøver å styre økonomien eller hierarkiske selskaper som prøver å maksimere verdien i informasjonsalderen… har sentral planlegging mange mangler.

Når du tar beslutninger i «informasjonsøkonomien», er desentraliserte eller flate organisasjoner mer effektive. De motstår korrupsjon, minimerer byråkrati og presser beslutningstaking til ytterpunktene der enkeltpersoner (noder) har den mest oppdaterte informasjonen om problemet.

La oss ta en titt på Tokyo sitt t-banesystem for å illustrere kraften til desentraliserte nettverk.

Forskere utførte et eksperiment der en eldgammel sopp (slimsopp) ble oppmuntret til å gjenskape Tokyo sitt t-banesystem. Hvert T-banestopp (knutepunkt) var merket med slimsoppen sin favorittmat (havreflak).

Etter en kort stund vokste slimsoppen til å koble sammen alle nodene/stoppene i et mer effektivt design enn den sentralt planlagte komiteen av ingeniører ansatt av den japanske regjeringen.

Slimsoppen designer Tokyo sitt t-banesystem

Fra sammendraget:

Transportnettverk er allestedsnærværende i både sosiale og biologiske systemer. Robust nettverksytelse innebærer en kompleks avveining som involverer kostnader, transporteffektivitet og feiltoleranse. Biologiske nettverk har blitt finpusset av mange sykluser med evolusjonært seleksjonspress og vil sannsynligvis gi rimelige løsninger på slike kombinatoriske optimaliseringsproblemer. Videre utvikler de seg uten sentralisert kontroll og kan representere en lett skalerbar løsning for voksende nettverk generelt. Vi viser at slimsoppen Physarum polycephalum danner nettverk med sammenlignbar effektivitet, feiltoleranse og kostnader som de til virkelige infrastrukturnettverk – i dette tilfellet Tokyo sitt jernbanesystem. Kjernemekanismene som trengs for adaptiv nettverksdannelse kan fanges opp i en biologisk inspirert matematisk modell som kan være nyttig for å veilede nettverksbygging i andre domener.

Når du tenker på kostnadene og kompleksiteten som er involvert i et slikt infrastrukturprosjekt, er det ganske utrolig å innse at en slimsopp kan designe et bedre nettverk på en enkelt dag.

Satoshi forsto kraften av slimsopp.

Bitcoin er et pengegode som presser kompleksitet og beslutningstaking til kanten akkurat som sopp. Over tid lar denne desentraliseringen av det frie markedet bitcoin utkonkurrere ulike eldre finansielle systemer som har lite hud i spillet, lider av innovatørens dilemma, blir mer skjøre over tid og ofte drukner i byråkrati (eller verre).

Livet uten et sentralisert feilpunkt

Mycel har ikke noe «sentralt kontrollpunkt.» Enhver individuell del kan fjernes, men systemet som helhet overlever.

«Hvis du går etter kongen, bør du ikke bomme»

– Omar Little (The Wire)

Nasjonalstater og sentralbanker står overfor en paradoksal utfordring. Hvis de prøver å ødelegge konkurrentene deres, vil de fremheve behovet for bitcoin i utgangspunktet. Og likevel, jo lenger de venter, jo sterkere blir bitcoin.

Styrke fra fiendtlighet

Både mycel og bitcoin lever i de mest konkurransedyktige økosystemene på planeten vår og må hele tiden tilpasse seg for å overleve. De har hud i spillet og blir styrket av fiendtlighet.

Sopp er i et 24/7 konkurransemiljø, og kjemper konstant små underjordiske kamper mot forskjellige bakterier, mikrober og konkurrerende sopp.

Hvis en mycelial «node» registrerer et rovdyr/byttedyr, sender den informasjon til «soppforskerne» som deretter lager et nytt enzym for å målrette mot rovdyret/byttedyret. Soppnettverket distribuerer dette nye enzymet der det trengs.

Soppfakta #2: Som mennesker drar vi nytte av medisinske forbindelser skapt av sopp. Mest kjent: Penicillin, som kom fra en tilfeldig oppdagelse av Alexander Fleming. Penicillin har blitt brukt til å bekjempe bakterielle epidemier som historisk sett har redusert menneskelige populasjoner. Siden oppdagelsen av penicillin har befolkningen vår tredoblet seg.

Bitcoin reagerer på miljøet på lignende måte. Ettersom det blir funnet feil/trusler/muligheter i systemet, går informasjon til «bitcoin-forskerne» (utviklerne) som lager et «enzym» (programvareoppdatering), og denne oppdateringen forplanter seg gjennom systemet. Dette muliggjør større økologisuksess for bitcoin også. Bitcoin er antiskjørt.

Både sopp og bitcoin styrker forsvaret over tid og lærer å konsumere nye matkilder. Dette har en sammensatt effekt som øker antiskjørhet så vel som forventet levetid.

I et ekstremt tilfelle, la oss ta en titt på den største organismen på planeten vår, honningsoppen (Armillaria sp). Funnet i Blue Mountains i Øst-Oregon, er denne enkeltorganismen over 3,8 km på tvers. Den er estimert til å være mellom 1900 og 8650 år gammel og bruker for tiden en hel skog.

Håndtering av konkurranse

Soppnettverk stjeler konkurransefortrinn fra naboene i form av genetisk informasjon, akkurat som bitcoin absorberer konkurransefortrinn som vises av altcoins.

Det er en (misforstått) tro på at folk antar at altcoins vil implementere kule nye funksjoner som til slutt vil utkonkurrere bitcoin.

Motstandergruppen tror at bitcoin til slutt vil absorbere alle de beste funksjonene etter at de har blitt testet i markedet, noe som gjør at alternative valutaer ikke kan konkurrere på lang sikt. Jeg er i denne gruppen.

La oss ta en titt på hvordan sopp nærmer seg konkurrentene deres…

Først må vi forstå litt grunnleggende genetikk. Gener overføres vanligvis fra foreldre til avkom i det som er kjent som «vertikal genoverføring.»

Interessant nok utfører sopp «horisontal genoverføring» – de slurper opp genetisk informasjon fra forskjellige arter som konkurrerer i samme økosystem.

Denne prosessen med horisontal genoverføring demonstrert av sopp forutser den fremtidige tilstanden der bitcoin integrerer alle påviste ideer produsert av altcoins.

For eksempel: Å kombinere Lightning Joule-nettleserutvidelsen med en node (start din egen, bruk Casa eller lignende) muliggjør mikrotransaksjoner gjennom nettleseren din. Dette eliminerer behovet for tokens som BAT.

Du kan til og med argumentere for at bitcoin har utført horisontal genoverføring siden Satoshi først kombinerte teknologier brukt i tidligere forsøk på elektroniske kontantsystemer som Hash Cash, E-gold, osv.

Arbitrasje, insentiver og å finne sin plass i økologi

Sopp utfører to økologiske roller på denne planeten: de resirkulerer all materie til basiselementer og fungerer som immunsystemet til planeten vår.

«Mycel er store demonterere i naturen»

– Paul Stamets

Sopp tilbringer dagene med å bryte ned organisk materiale i ro. De forvandler steiner, grener, bladstrø, døde dyr og oljesøl til grunnelementene deres (karbon, nitrogen, oksygen, osv). Deretter bytter sopp disse verdifulle elementene med nærliggende organismer.

Soppfakta #3: Skogene våre ville blitt begravet i hundrevis av meter med blader og greiner hvis sopp ikke hadde brytet dem ned og omfordelt næringsstoffene.

Med andre ord, sopp låser opp strandede ressurser. Et tre kan ikke gjenbruke sine egne blader eller greiner da karbonet/nitrogenet/fosforet er låst i en ubrukelig form. Sopp utnytter arbitrasjemuligheter i økosystemet sitt.

Bitcoin, gjennom sin PoW-mekanisme, låser opp strandede ressurser i form av energi

Før vi tar for oss bitcoin, la oss utforske et fascinerende historisk eksempel: Hvordan aluminium ble brukt til å «eksportere strandet fornybar energi» fra et land som Island.

Island produserer fornybar geotermisk energi, ofte på avsidesliggende steder. Dette fører til et overskudd som ikke kan nå etterspørselen (energi reiser ikke godt over lange avstander).

Island utnyttet sin overskuddsenergi ved å produsere aluminium, som er en svært energikrevende prosess. Island gjør overflødig energi til et varig verdilager (aluminium) som kan eksporteres.

Bitcoin gjør det samme. I stedet for at strandet energi skal dø ut, kan produsenter utvinne bitcoin (eller bare selge overflødig energi til minere). Også dette gjør at overflødig energiproduksjon kan gjøres om til et varig verdilager. Den andre effekten er at bitcoin subsidierer prosjekter med fornybar energi.

For å utforske dette konseptet i dybden, sjekk ut Dan Held sin artikkel: PoW is Efficient.

Soppfakta #4: Sopp som spiser stein er hovedgrunnen til at vi har matjord. Matjord gjør oss i stand til å dyrke mat. Det tok sopp over 1 milliard år å produsere bare ca. 45cm med matjord som vi har i dag.

Sopp (og Bitcoin) er økologiske immunsystemer

Sopp er immunsystemet for både økosystemene de lever i og planeten for øvrig.

Sopp produserer medisinske forbindelser og beskytter deres økosystemer gjennom komplekse symbiotiske forhold. Sopp bytter ressurser under jorden (via mycel) mellom arter for å sikre helsen til hele økosystemet.

Hvordan trær i all hemmelighet snakker med hverandre i skogen

Hva snakker trær om? I douglasgranskogene i Canada kan du se hvordan trær «snakker» med hverandre ved å danne…

I grove termer bryter soppen ned mineraler under jorden for trær i bytte mot sukker (mat) som treet produserer gjennom fotosyntese. Trær får økt beskyttelse mot inntrengere og viktige mineraler som de ikke finner på egen hånd. Har du noen gang lurt på hvorfor babyeiketre kan overleve på en skogbunn der de ikke mottar sollys?

Hver organisme som deltar i dette delte insentivsystemet forbedrer skogens evolusjonære kondisjon. Jeg tror skoger er levende superorganismer som består av en rekke forskjellige arter.

Bitcoin spiller en lignende økologisk rolle

Markedet sender signaler til bitcoin for å skape funksjoner som tilfredsstiller uoppfylte krav eller forbedrer sikkerheten etter hvert som nye trusler dukker opp.

 • Etterspørselen etter blokkplass økte over kapasiteten, Lightning Network ble født.
 • Kina slo ned på børser, LocalBitcoins.com blomstret.
 • Mens Venezuela, Tyrkia og Argentina hyper-oppblåser valutaen sin, trer bitcoin inn som et verdilager.
 • Blockstream lanserer satellitter som kan kringkaste bitcoin-transaksjoner for å dempe katastrofale hendelser.

Positiv tilbakemeldingssløyfe

Bitcoin drar også nytte av de justerte insentivene mellom brukere, full-noder, minere, børser og kjøpmenn. Ettersom bitcoin bedre tilpasser seg omgivelsene, møter den kravene til de voksende bestanddelene, som igjen rekrutterer flere nettverksdeltakere. Denne positive tilbakemeldingssløyfen fremmer vedvarende vekst av nettverket.

I likhet med honningsoppen som spiser hele skoger i Oregon, blir bitcoin større og sterkere over tid.

Soppfakta #5: Jeg skrev det meste av denne teksten mens jeg spiste medisinske sopp brukt til kognitiv forbedring (Lions Mane, Chaga og Cordyceps).


Kapittel 2: Bitcoin som et sosialt fenomen (sopp)

Utforske hype-sykluser, etnomykologi og Satoshi-kulten

Originalt kunstverk av Richard Giblett

I den første delen utforsket vi bitcoin sin desentraliserte arkitektur gjennom linsen til mycel. Vi dekket den desentraliserte nettverksarketypen, antiskjørhet, PoW, arbitrasje, bitcoin sin rolle i økologi og fordelene ved desentralisering.

Imidlertid er sopphistorien vår ennå ikke komplett. Det neste stadiet i soppens livssyklus er å reprodusere og alt dette skjer inne i soppen. Etter å ha nådd modenhet frigjør sopp små soppfrø kalt sporer som er i stand til å kolonisere nytt territorium.

Selv om soppriket er ganske fremmed sammenlignet med livet i dyreriket, har mennesker hatt et forhold til sopp i lang tid. Historisk sett har sopp representert mystikk, frykt, muligheter og for noen en kultlignende respekt.

I kapittel 2 skal vi utforske bitcoin som et sosialt fenomen gjennom linsen til den mystiske soppen.

La oss dykke inn!

Bitcoin er et sosialt system bestemt av kode

Bitcoin består av individuelle bestanddeler hver med sine egne perspektiver, motivasjoner og evner. Til sammen danner de konsensus om reglene for bitcoin-spillet. Koden bestemmer ganske enkelt denne sosiale konsensus.

Fra Hasu sitt banebrytende stykke Unpacking Bitcoin’s Social Contract:

«Bitcoin-protokollen automatiserer kontrakten som er avtalt på det sosiale laget, mens det sosiale laget bestemmer reglene for Bitcoin, basert på konsensus fra brukerne. De er symbiotiske: Ingen av dem ville vært tilstrekkelig uten den andre.»

Mennesker er rotete, emosjonelle, forutsigbart irrasjonelle vesener. Bitcoin, som består av et nettverk av mennesker, er ikke annerledes.

Menneskelig psykologi, hype-sykluser og soppmetoden

Sopp eksisterer først og fremst i sin «mycelform» som du kan tenke på som et underjordisk rotsystem som forbinder trær og planter. Mennesker ville ikke engang ha visst at mycelet eksisterer, siden det forblir stille under jorden i mesteparten av livet.

Men når sopp føler at forholdene er gunstige (temperatur, fuktighet osv.), sender den opp en sopp over bakken. Disse soppene er kjønnsorganene – hovedsakelig et leveringssystem for frø.

Før sopp bryter bakken, konsentrerer sopp energi til en liten masse celler under jorden kalt «pinheads» som vedvarer til det perfekte øyeblikket. Så, tilsynelatende fra ingensteder, eksploderer sopp ut av bakken og dobler seg i størrelse hver dag til de blir modne.

Soppfakta #6: Noen sopp produseres med nok kraft til å bryte gjennom asfalt.

Etter at soppen er helt moden, frigjør den millioner av sporer (sopp-«frø») før den raskt brytes ned i bakken.

Soppen lever bare noen få dager, og de fleste sporer forsvinner før spedbarnsalderen, men en liten prosentandel av sporene vil reise i nærheten og danne nye soppkolonier. Disse nye koloniene kan forbli under jorden i flere år før reproduksjonssyklusen fortsetter igjen.

Soppfakta #7: Sporer er lettere enn luft, noe som gjør reisen enkelt. Teoretisk sett kan sporer fanges av vind og forlate jordens bane. Heldigvis er de på en kort liste over biologisk materiale som er i stand til å overleve det kalde vakuumet og strålingen i verdensrommet.

Bitcoin sine hype-sykluser er som soppreproduksjon

For den tilfeldige observatøren er det meste av bitcoin sitt liv kjedelig – måneder går med relativt lite handling. Så når forholdene er helt riktige, eksploderer bitcoin inn i livet, vokser massivt i størrelse og kaprer bevisstheten til observatører. Prisen går til «månen», media flommer over av overdrivelse, og «DM-er fra normies» strømmer inn.

Så, nesten akkurat når den begynte å øke, forsvinner bitcoin, og dør tilbake i uklarhet når tilfeldige mennesker avskriver det som en trend, hype eller et mislykket eksperiment. I likhet med soppsporene forlater de fleste nye brukere økosystemet. Imidlertid danner en liten prosentandel nye kolonier i bitcoin-land. Disse overlevende fra bear market blir nye «hodlers of last resort».

Ikke overraskende er at bear market-narrativet er drevet av aktivitet på overflatenivå (pris).

Bitcoin-kritikere ser ikke det store bildet (mycel-nettverket) på grunn av hype-syklusen (sopp)

Smartinger med hukommelsestap hoper stolt på å kunngjør at bitcoin har omkommet (for 462. gang). Fiat-maksimalister tar seiersrunder på twitter ved å legge ut 12 måneders grafer.

«Du ser ikke mycelet på grunn av soppen!»

Nic Carter

Roubini feirer ved å arrangere sin tredje bear market-bbq. Motstandere samles for å steke den velkjente (bitcoin) soppen mens de klapper hverandre på ryggen.

Men for å være rettferdig er bitcoin komplisert. Mange «krypto-folk» tror fortsatt bitcoin er myspace og Ripplecoin er «standarden». Ikke overraskende nok forstår ikke de fleste journalister hva som skjer.

Mens soppen har dødd (nylig hype-syklus), trives mycelet (bitcoin) under jorden.

Som en sopp over sin beste alder, faller bitcoin-overfloden og prisen stuper. Dette bear market vil riste vekk svake hender, hedgefond vil mislykkes, ICO-er vil gi tilbake investorpenger eller enda verre, prosjekter vil mislykkes, og noen bedragere vil bli avslørt.

Imidlertid går hodlere, nye og gamle, kollektivt under jorden og gjør bitcoin bedre: bygger, lærer og danner allianser.

Bitcoin ble dramatisk forbedret i løpet av bear market 2018-2019

 • Lightning Network tok fart.
 • Nye tjenester som SwanBitcoin gjorde det enklere enn noen gang å skaffe bitcoin (auto DCA).
 • SegWit-adopsjon vokste til rundt 50% og forbedret transaksjonen hele veien.
 • Nye utviklere ble lært opp av Jimmy Song og Justin Moon.
 • Casa, Pierre, Nodl og andre gjorde det enklere å kjøre full-noder.
 • Nomics produserte renere data enn CMC.
 • Finansielle tjenester med Bitcoin ble bygget ut (Unchained, River, Blockfi).
 • Schnorr-signaturer ble bygget ut.
 • «Proof of Keys» ble laget for å minimere risikoen ved å stressteste økosystemet og minne nye brukere om selvsuverenitet.
 • Blockstream muliggjorde bitcoin-transaksjoner via satellitt. Ting ble interessant når de kombineres med mesh-nettverk.
 • Beregninger for å måle helsen til kryptovalutaer dukker opp som Realized Cap, Economic Throughput, Economic Density ($/byte) og MVRV.
 • Bitcoin overlevde toppen av sentralisering av minere.
 • Coinshares rapporterte at 77% av bitcoin sitt energiforbruk kommer fra fornybare kilder.
 • Nye forfattere sto på skuldrene til giganter og prøvde å beskrive bitcoin på nye måter.

Etter hvert som tiden går, utvikler fortellingene seg ettersom bitcoin fortsetter å avsløre seg selv for nysgjerrige tilskuere.

Hodl Waves av Dhruv Bansal fra Unchained Capital

Til slutt bunner markedet. Hodlere klamrer seg sammen som et Band of Brothers og skaper et sterkt grunnlag som er i stand til å opprettholde fremtidig vekst.

«Hodlere er revolusjonære«

– Dan Held

Etter hvert som hodlere hamstrer mer bitcoin, blir «floaten» (tilførselen som handles aktivt) stadig mer begrenset. Med et synkende tilgjengelig tilbud, legger hver nye bruker mer press oppover på prisen. Etter hvert som prisene stiger, kaster media søkelyset, nye brukere trekkes inn, og om ikke lenge er vi tilbake i en ny hype-syklus.

Mycofobi, Maria Sabina og Satoshi-kulten

Noen ganger sier folk at krypto kan være litt «kult-aktig». Dette er både sant og positivt. Før vi går inn på bitcoin sine religiøse tendenser, la oss lære av historien vår med sopp.

Den moderne vestlige verden har blitt påført «mycofobi» – den irrasjonelle frykten for sopp. Folk frykter det de ikke forstår, og la oss innse det: de fleste tror sopp er «grønnsaker».

Sopp er rart. De representerer syklusen av liv-og-død som mennesker ubevisst frykter. Å møte vår egen dødelighet er ikke gøy, det er bedre å bare unngå det.

Imidlertid har det ikke alltid vært slik. Faktisk har mennesker hatt et forhold til sopp i lang tid. Fra mat, til medisin, til overtro og religiøse gjenstander. Sopp kan redde livet ditt, drepe deg, mate deg og til og med endre bevisstheten din.

Antropologiske bevis tyder på at mennesker som samarbeidet med sopp hadde en evolusjonær fordel. Ettersom flere mennesker forstår sopp (og bitcoin), vil de snart innse hvor viktige de kan være.

Mennesker som samarbeider med sopp har en evolusjonær fordel

Før i tiden stolte man på sopp for å overleve i Alpene i Nord-Italia. Ötzi, ismannen, som døde for nesten 5300 år siden, ble oppdaget med to sopp (Amadou og Birch Polypore) bundet på en lærreim. En av soppene ble brukt til å starte branner og den andre ble oppdaget å være medisinsk aktiv mot parasitten som ble oppdaget i tarmen hans.

Så langt tilbake som for 19 000 år siden spiste en kvinne med spesielt høy status kalt «red lady» sopp, noe som fremgår av sporene som ble gjenvunnet fra tennene hennes. Hvorvidt denne soppen var til mat, religiøse formål eller annet er ukjent.

Et av våre eldste eksempler på hulemalerier ble oppdaget i det nordlige Algerie, anslått til å være over 6000 år gammelt. Dette maleriet avbildet «bee man» har sopp i hendene og sopp som vokser ut av kroppen.

Hulemaleri: «Bee man» dekket av sopp. Rundt 4000 f.Kr

I Sibir æret Koryak-folket «Fluesoppen» (Amanita Muscaria) som er den ikoniske «røde og hvite» soppen som er kjent i Super Mario Brothers og Alice in Wonderland. Koryaken elsket denne soppen så mye at de drakk urinen fra mennesker og reinsdyr som nylig spiste soppen. Tilsynelatende kan du resirkulere urin på denne måten opptil 5x samtidig hvor du oppnår ønskede effekter. Hvordan de oppdaget dette fenomenet er et annet spørsmål…

Ta på deg tinnfoliehatten din, fluesoppen kan ha inspirert juletradisjonene våre.

Mazatec-kulturen fra dagens Mexico æret soppen som hellig. Oppdaget relativt nylig av Gordon Wasson som han beskrev i en kjent artikkel i en 1955-utgave av Life Magazine. Mange turister har siden besøkt denne regionen i Mexico for å lære av den berømte soppsjamanen Maria Sabina og hennes slektninger

Soppgjenstander fra Mellom-Amerika

Det er klart at soppen har fanget oppmerksomheten til våre forfedre.

Bitcoin fremmer en lignende kvasi-religiøs glød

Beskrevet briljant av Yuval Noah Harari, er Homo Sapiens i stand til å unikt samarbeide fleksibelt i stort antall. Dette gjør oss i stand til kollektivt å bli enige om abstrakte begreper som nasjoner, guder og penger.

Akkurat som mennesker dannet religiøse kulter rundt soppen, er en måte å beskrive bitcoin på en neo-penge-religiøs bevegelse.

Mysteriet av Satoshi skapte et sterkt grunnlag som muliggjorde fremvoksende religiøse tendenser.

Bitcoin ble skapt gjennom en enestående unnfangelse av en mytisk karakter (Satoshi) som senere ofret seg for det større gode.

Satoshi-kulten inspirerer noen fanatikere til å vie livene sine til å fremme det «gode ordet». Ikke alle bitcoinere faller inn i den samme religiøse sekten. Noen forskere klamrer seg til den gamle religiøse teksten (whitepaper) mens andre tolker Satoshi sin visjon gjennom hans tidlige foruminnlegg.

Uenighet om prioriteringer som er bevist av skaleringsdebattene har ført til hard forks og splittede «menigheter». Ikke ulikt at Martin Luther knuste den katolske kirken ved å feste «Ninety-five Theses» på kirkedøren i 1517.

Roger Ver var kjent som «Bitcoin Jesus» fra sine tidlige dager og spredte det gode ordet ved å gi sats til fiatplaget restauranter.

Messianske skikkelser som Faketoshi (Craig Wright) dukker opp og hevder å være den ekte Satoshi Nakamoto. Faketoshi, fundamentalisten, stempler sakramentet sitt som «Satoshi sin visjon», den ene sanne bitcoin som er beskrevet i «bibelen» (whitepaper).

«De funksjonelle detaljene er ikke dekket i papiret, men kildekoden kommer snart.»

– Satoshi Nakamoto

Uansett hvor ufullstendig eller hvor mange feil som finnes i whitepaper, hevder Faketoshi at hans fork er den virkelige «Satoshi sin visjon». Selv om Faketoshi sin fork VAR nærmest Satoshi sin opprinnelige visjon (det var den ikke), spiller det noen rolle?

Svaret er nei. Essensen av bitcoin er nært knyttet til den stadig utviklende sosiale konsensus rundt protokollen.

Hver rivaliserende sekt er en konkurrerende sosial kontrakt

Bitcoin sin sosiale kontrakt smelter sammen rundt noen få enkle regler. Disse avtalte reglene (et Schelling-punkt) blir deretter bestemt i bitcoin-protokollen som automatiserer sosial konsensus.

(Kilde: Hasu’s Bitcoin as a Social Contract)

La oss bruke «den store skaleringsdebatten» som et eksempel. Den ene gruppen (BCH) mente vi burde fokusere på «billige betalinger» på bekostning av «desentralisering», mens den andre (BTC) mente vi må prioritere «desentralisering» på basislaget og skalere betalinger utenfor blokkjeden.

Som en konkurrerende religiøs sekt i et fritt marked, var BCash-gjengen fri til å kopiere bitcoin-koden og teste hypotesen deres. Ett år senere er det klart at den sosiale konsensus rundt bitcoin ikke stemmer overens med BCH-tilnærmingen, da markedet ikke verdsetter BCH eller noen annen fork.

Motstandere av bitcoin kan da si at en «fork av bitcoin-koden blåser opp forsyningen.»

Imidlertid er det som å si at når Zimbabwe trykker mer penger, devaluerer det den amerikanske dollar.

I tilfellet med de(n) mislykkede BCash-kopien(e), kopierte de koden (bitcoin-protokollen), men klarte ikke å mobilisere folket (det sosiale laget), noe som resulterte i en eiendel med relativt minimal verdi. Et godt eksempel på at bitcoin motstår korrupsjon fra dårlige aktører er ved å kreve sosial konsensus for å endre nettverket.

Med andre ord erstatter bitcoin sosiale forutsetninger med matematiske forutsetninger. Vi vil dykke dypere inn i konsekvensene dette har på vår sosiale skalerbarhet i kapittel 4.

Religiøs fanatisk atferd er en indikator på fremtidig suksess?

Vi er vitne til at en ny knappvare bli monetisert i sanntid. Ingen levende person har vært vitne til et slikt fenomen.

For å faktisk få til dette, må den kollektive bevisstheten til planeten endre seg. Å overbevise folk om at penger ikke er farget papir og at de ikke trenger å komme fra vår regjering, vil ta tid.

For å overvinne den uunngåelige motgangen som kreves for å skape en ny global reservevaluta, kan det bare kreve en viss «religiøs person». Etter hvert som hver nye disippel konverterer til Satoshi-kulten, øker sjansene for hyperbitcoinisering.

Når det er sagt, er det risiko for å overpolitisere bitcoin.

Noen deler av samfunnet fremstiller bitcoin som en klubb for østerrikske økonomer som bare spiser kjøtt som de personlig skjøt med en av sine mange våpen. Selv om disse tingene er bra og fine, er de ikke forutsetninger for å være en bitcoiner. La oss ikke vikle de to sammen på bekostning av å avvise potensielle bitcoinere.

Sørg nå for å overbevise alle dine venner og familie om å lese Det nye testamente (The Bitcoin Standard) minst to ganger før de drar ut på sin neste FUD-runde.

Gode kulter har insentiver til å evangelisere

Penger er den ultimate nettverkseffekten – verdien bestemmes av antall personer du kan samhandle med.

I bitcoin fanger det ikke bare brukerens fantasi i religiøs forstand, men det er også økonomiske insentiver for å rekruttere nye medlemmer til menigheten. Med hver nye bruker som kjøper bitcoin, øker verdien av bitcoin retningsmessig, noe som kommer tidligere hodlere til gode. Da blir den nye brukeren oppmuntret til å konvertere vennene sine. Som så konverterer vennene sine. Og syklusen fortsetter.

Etter hvert som prisene øker, øker også insentivene for å forbedre sikkerheten, noe som fremgår av vanskelighetsjusteringen – en av Satoshi sine mest strålende bidrag.

Prisøkninger → mining blir mer lønnsomt → flere minere bidrar med hashpower → bedre sikkerhet gjør bitcoin mer verdifullt.

Soppen sprer seg

Hvis bear markets får deg til å rynke pannen, er det bare å se under jorden. Det er utallige utviklinger (noen oppført ovenfor) å være optimistisk om.

Bitcoin-soppen sprer seg stille under jorden.

For hver dag som går spiser bitcoin mer fiat, blir mer robust, mer desentralisert og mer Lindy.

Selv den mørkeste natten vil ende og solen vil stå opp.

Kapittel 3: Bitcoin er antiviruset (soppmedisin)

Vi har alle hørt det utrolige potensialet til en Bitcoin-fremtid. Jeg er absolutt med på gode penger og sosial skalerbarhet.

Imidlertid vil dette dramaet ta flere tiår. Hva om Bitcoin ikke overlever lenge nok til å realisere sitt fulle potensial?

Heldigvis lærte Satoshi av mislykkede forsøk på private penger. Bitcoin sin genetiske kode ble konstruert for maksimal overlevelse.

I denne delen skal vi utforske det fruktbare makromiljøet og Bitcoin sin overlevelsesevne gjennom linsen til sopp.

La oss dykke inn!

Honningbier, Varroa Mites og soppmedisiner

I 1997 observerte en nysgjerrig mykolog ved navn Paul Stamets en unik oppførsel demonstrert av honningbier. Biene gjorde alt de kunne for å konsumere vann som inneholdt soppsporer. «Hmm, det er interessant» tenkte Paul.

15 år senere begynte Paul å koble sammen punktene. Honningbier døde i en enestående hastighet på grunn av colony collapse disorder (CCD). Biene døde delvis, av angrep av Varroa Mites som overfører dødelige virus som Deformed Wing Virus og Lake Sinai Virus.

Kjemikalier brukt i moderne landbruk forgiftet biene, så immunforsvaret deres er for svakt til å avverge Varroa Mites. Når bier reiser rundt, sprer de Mites til alle bier i nærheten, noe som fører til en nedgang på 70% i biepopulasjoner siden 2005.

Hvem bryr seg om biene?

Bier er en bergart som er ansvarlig for å pollinere en stor prosentandel av matkildene våre (avokado, mandler, osv.). Hvis vi mister biene, er det utallige effekter som tapte arbeidsplasser, ødelagte økosystemer og redusert matsikkerhet.

Tilbake til vår mykolog Paul, som i 2012 gjorde en monumental erkjennelse: sopp er kjent for å støtte immunforsvaret – biene må instinktivt ha visst å drikke soppvannet. Paul testet hypotesen sin og demonstrerte kort tid etter at ved å bruke et enkelt antivirus «soppmedisin», kan vi redusere effekten av Deformed Wing Virus/kolonikollaps med 80%.

Vårt nåværende pengeregime er Varroa Mites

Vårt nåværende sentralbankbaserte pengeregime er akkurat som de irriterende Varroa Mites som angriper finansmarkedene våre.

 • Varroa Mites er vanskelig å drepe – fiat-valutaregimer drar nytte av et monopol på vold.
 • De sprer virus på alt de berører – markedsforvrengninger, vennskap, reguleringsfangst.
 • Negative effekter — feilallokering av kapital, økt tidspreferanse, begrenser menneskelig produktivitet, øker risikoen for katastrofe.

Bitcoin er antiviruset (soppmedisinen) som «redder biene».

Bitcoin (soppmedisin) forhindrer spredningen av vårt destruktive økonomiske hegemoni (Varroa Mites) som vil innlede en ny æra av menneskelig prestasjon (å redde biene har sekundære effekter som å sikre matsikkerhet).

På vei inn i det store ukjente

Vi er på vei inn i en periode med usikkerhet som sivilisasjonen vår aldri har sett før. Fiat-pengeeksperimentet er på ustødig grunn og våre sosiale systemer begynner å bryte sammen.

Globalt står vi overfor enestående gjeld-til-BNP-nivåer. Fed, European Central Bank, Bank of Japan og Bank of England ser nå ut til å «eie en femtedel av deres regjeringers totale gjeld». Sentralbankene går tom for ting de kan gjøre.

I et siste forsøk presser europeiske sentralbanker negative renter. Kommer vi virkelig til å tillate det hegemoniske banksystemet å BELASTE innskytere for å ha lagret vår digitale fiat i deres usikre bankkontoer?

Hva med Kina?

Kina sitt eiendomsmarked er rystende og lenge ventet med en korreksjon. Kapitalkontroll og søke etter avkastning i en avkjølende økonomi har ført til oppblåste eiendomspriser i Kina. Hva skjer når markedet korrigerer og alle skynder seg til døren? Bedre å ha en plan ₿.

Og USA?

USA har for tiden over 22 billioner dollar i gjeld, men forvent ikke at USA misligholder sine forpliktelser. Tidligere Fed-leder Alan Greenspan sa at «USA kan betale en hvilken som helst gjeld fordi vi alltid kan trykke penger for å gjøre det.»

I en opplysende artikkel med tittelen This is Water forklarer Ben Hunt hvordan kunstig undertrykte renter (lette penger) fører til redusert produktivitet og en zombifisering av finansmarkedene våre. Det samme mønsteret varslet finanskollapsen 08/09.

Sosiale strukturer viser svakhet

Land rundt om i verden søker å eliminere fysiske kontanter. Kontanter er et grunnleggende verktøy for personvern og er et krav for å opprettholde et åpent samfunn. Uten fysiske kontanter (eller Bitcoin), er innbyggerne kontrollert av finansovervåkingsmaskinen. En glatt bakke.

Vi kan ikke glemme Kina sitt sosiale kredittsystem. Snart vil Kina sin overvåkingsteknologi bli eksportert over hele verden.

Unge mennesker stoler ikke på regjeringer eller finansinstitusjoner. 40% av amerikanere har ikke råd til en uventet utgift på 400 dollar. Ikke rart den potensielle demokratiske nominerte Andrew Yang får fart på meningsmålingene mens han kjemper for borgerlønn.

En usikker fremtid er et perfekt substrat for å avle ekstremisme. Demokratisk sosialisme, moderne monetær teori (MMT), negativ rentepolitikk (NIRP), krigen mot kontanter, utbredt forbrukerisme og økende studentgjeld er bare symptomer på et forlatt regime.

Våre eldre institusjoner er ganske enkelt ikke rustet til å håndtere kompleksiteten i informasjonsalderen

Aktuelle forsøk på å fikse den politisk-økonomiske maskinen fra innsiden er uironisk drevet av «avfallsvarme fra krigsmaskinen». Vi trenger en systemendring. Noe skåret fra et annet tøy.

Hva om et solid pengeregime (Bitcoin) er en motgift mot galskapen?

Det er mitt håp at vi i fremtiden vil se tilbake på vårt nåværende «fiat banking-eksperiment» med avsky. Hvordan kunne vi leve under et så gammeldags regime så lenge?

Akkurat som sopp forvandler dødt og døende organisk materiale til nytt liv, vil Bitcoin forvandle vårt forfalne banksystem til et robust økonomisk grunnlag som ny vekst kan oppstå på.

The Great Filter av kryptovalutaer

Kan bitcoin overleve lenge nok til å nå sitt fulle potensial?

Cypherpunks, anarkister og frivillige har prøvd å skape private, ikke-statlige penger i veldig lang tid. Faktisk går moderne forsøk tilbake mer enn 30 år, siden de første dagene av Chaumian Ecash, til E-gold og B-Money.

Til tross for moderat suksess med private penger før Bitcoin, ble de til slutt alle stengt på grunn av overgrep fra myndigheter og/eller forretningsinteresser.

The Great Filter-teorien

Great Filter-teorien ble utviklet etter å ha lagt merke til at vi ikke lykkes med å finne intelligent liv i universet. Hvor er alle sammen?

Teorien forutsier: under livets evolusjonsprosess er det noen hindringer som er ekstremt usannsynlige eller umulige å overvinne. Den hindringen er «The Great Filter».

For eksempel, hva om hver gang en avansert sivilisasjon skapte atombomber, endte den opp med å ødelegge seg selv? I dette scenariet kan det være statistisk usannsynlig å overleve lenge etter å ha oppfunnet atomvåpen.

(Kilde: The Fermi Paradox av Tim Urban)

For kryptovalutaer overlever The Great Filter angrep på nasjonalstatsnivå.

Bitcoin er den eneste monetære arten som har en sjanse til å overleve The Great Filter. Mer om dette nedenfor.

Hvorfor vil en nasjonalstat eller en forankret virksomhet ønske å angripe en konkurransedyktig form for penger?

Kort sagt: den som har gullet, lager reglene.

De to hovedfordelene med å kontrollere pengemengden er muligheten til å blåse opp pengemengden (hemmelig skatt) og Cantillon-effekten.

Cantillon-effekten beskriver den ujevne utvidelsen av pengemengden. Når sentralbanken trykker nye penger, tjener de som er nærmest pengene (banker og store selskaper) på nye «billige penger». Innen resten av befolkningen mottar de nye pengene, har prisveksten allerede begynt.

Cantillon-effekten resulterer i en omfordeling av rikdom fra de fattige til de rike.

Regjeringen strekker seg langt for å beskytte sitt monopol

Som E-gold på 1990-tallet kan enhver konkurrerende kryptovaluta trives i når det er fred. Men når de er tilstrekkelig opphisset, vil makthaverne slå ut for å beskytte sine interesser. Historien er full av eksempler.

Mellom 2006–2008 utvidet den amerikanske regjeringen definisjonen av «money transmitter license» (under Patriot Act) til å målrette mot E-gold. På sitt høyeste behandlet E-gold kjøp for over $2B per år. Dessverre utnyttet den amerikanske regjeringen den sentraliserte strukturen til e-gold, slo ned døren og stengte den.

Hva er meningen med denne historien? Regjeringer liker ikke konkurranse.

Faktisk ba kongressmedlem Sherman fra California nylig om et fullstendig forbud mot Bitcoin. Sherman er overraskende opplyst. Han forstår Bitcoin sitt sanne oppdrag: Å skape en ny global penge som ikke kan bevæpnes av den globale supermakten du jour.

Tid for en ny strategi: Vær ustoppelig

I 1984 la den berømte østerrikske økonomen, Friedrich August von Hayek, ubevisst grunnlaget for Bitcoin sin evolusjonsstrategi: vær ustoppelig.

«Jeg tror ikke vi noen gang vil ha gode penger igjen før vi tar tingen ut av regjeringen sine hender, det vil si at vi ikke kan ta den voldelig ut av regjeringen sine hender, alt vi kan gjøre er at noen introduser noe de ikke kan stoppe.»

– Friedrich Hayek

Med skremmende framsyn spådde Hayek Bitcoin rundt 25 år tidligere.

Satoshi leste tydeligvis Hayek og han forsto «The Great Filter av kryptovalutaer»

I 2009 ga Satoshi Nakamoto ut en implementering av Hayek sine «ustoppelige penger». Fra dag én ble Bitcoin konstruert for å overleve «The Great Filter».

«Mange mennesker avviser automatisk e-valuta som en tapt sak på grunn av alle selskapene som har mislyktes siden 1990-tallet. Jeg håper det er åpenbart at det bare var den sentralt kontrollerte strukturen til disse systemene som dømte dem. Jeg tror dette er første gang vi prøver et desentralisert, ikke-tillitsbasert system.»

– Satoshi Nakamoto

For at det fulle potensialet til Bitcoin skal realiseres, må det være så motstandsdyktig at selv aktører på nasjonalstatsnivå ikke kan lykkes med å drepe Bitcoin. Dette innebar å forhindre at noen part har full kontroll over systemet.

Paralleller med sopp: den mest motstandsdyktige arten på planeten vår

Gamle sopp kalt Prototaxites

Med over 1,3 milliarder år med evolusjon har sopp perfeksjonert kunsten å holde seg i live. I motsetning til planter er ikke sopp avhengig av sollys, i stedet finner/skaper de sin egen mat. Sopp har ikke et sentralisert feilpunkt, noe som gjør dem motstandsdyktige mot angrep. Når de er tilstrekkelig forstyrret, stjeler sopp genetisk kode fra sine økologiske naboer (horisontal genoverføring).

Siden komplekst liv utviklet seg på planeten vår, har vi opplevd 5 store utryddelseshendelser der 75–96% av alt liv på jorden forsvant.

Under hver katastrofale hendelse arvet sopp jorden på grunn av deres anti-skjøre struktur. I et forsøk på å overleve «The Great Filter» etterligner Bitcoin evolusjonsstrategier observert i soppriket.

Kan Bitcoin overleve «The Great Filter?»

Hvordan kan du drepe bitcoin? Slå av internett? Gjøre det ulovlig å bruke? Innføre høye skatter til månen og tilbake?

Enhver kryptovaluta som ikke kan overleve et angrep på nasjonalstatsnivå er meningsløst. Det rett og slett forsinker deres uunngåelige bortgang.

Satoshi designet Bitcoin-superorganismen for å overleve «The Great Filter» og for å motstå korrupsjon. Dette høye målet kickstartet en evolusjonær vei som skiller bitcoin fra alle andre kryptovalutaer og «blokkjedeprosjekter».

Betyr dette at Bitcoin garantert vil overleve The Great Filter?

Ikke nødvendigvis. Det er umulig å vite før den dagen den blir utsatt for et koordinert angrep fra en aktør på statlig nivå. Bitcoin er imidlertid den eneste eksisterende kryptovalutaen som har en sjanse. La oss utforske noen positive trender i Bitcoin sin overlevelsesverktøykasse.

 • Bitcoin er uregulerbart. Ingen ansvarlig person eller enhet. Kode er ytringsfrihet. Hvert land har sin egen konkurrerende jurisdiksjon.
 • Spillteori beskytter Bitcoin mot et globalt koordinert angrep. Nasjonalstatene konkurrerer med hverandre. Usannsynlig å se toppnasjoner samarbeide. Hvis USA forbyr BTC, har Kina et insentiv til å adoptere. Nasjoner som ikke drar nytte av det nåværende USD-regimet har et insentiv til å ta i bruk BTC.
 • Bitcoin sin PoW beskytter hovedboken med et «energiskjold.» Ved å forankre Bitcoin til reell økonomisk verdi (energi), er den eneste måten å endre hovedboken på å «gjøre alt arbeidet på nytt», altså bruke samme mengde penger i form av elektrisitet.
 • Bitcoin inspirerer til en religiøs glød fra sine tilhengere. Ideologisk motiverte «hardliners» fungerer som et immunsystem. Overlevelse av skaleringskrigene (NYA/S2X) demonstrerer dette. Bitcoinere «gir dekning» helt til Bitcoin kommer gjennom døren.
 • Bitcoin kan rute rundt ISP-sensur. Bitcoin har et voksende nettverk av alternativer til det vanlige internett (mesh-nettverk, HAM-radioer og satellitter). Kanskje til og med ruting av transaksjoner gjennom et mycelialt nettverk (teoretisk mulig).
 • Bitcoin er en idé, ideer er evige. Bitcoin sprer seg som et hjernevirus. Selv om den nåværende formen på en eller annen måte ble «drept», vil ideen leve evig. «Denne Snow Crash-tingen – er det et virus, et stoff eller en religion?» Juanita trekker på skuldrene. «Hva er forskjellen?»
 • Bitcoin sine personvernforbedringer reduserer skatteplikten. CoinJoins og andre personvernteknologier vil minimere muligheten for myndigheter å angripe Bitcoin gjennom skattelovgivning. Takk @wasabiwallet @SamouraiWallet
 • Bitcoin minimerer muligheten til å jukse. Bitcoin er ikke avhengig av tillit. Tenk «kan ikke endres» i stedet for å stole på at et system «ikke vil bli endret.» Bitcoin anerkjenner ledere, formalisert styring og maktkonsentrasjon som angrepsvektorer som venter på å bli utnyttet.
 • Nasjonalstater undervurderer Bitcoin. Dette kjøper tid for Bitcoin å bli sterkere + vanskeligere å drepe. Det hegemoniske banksystemet graver sin egen grav med spade laget av 100% ren arroganse. Hadde vi bare hatt en Plan ₿.

Så langt har vi ikke sett noe alvorlig angrep på Bitcoin på statlig nivå. Men hvis Bitcoin fortsetter å absorbere verdi, er det et insentiv til å angripe den. I fremtiden vil vi kalle denne perioden i Bitcoin sitt liv den «store freden».

Alternativ spillteori: Honninggrevlingen bor her

Bitcoin trenger bare å overbevise noen få supermakter om at belønningen ved å adoptere den oppveier risikoen for å angripe den.

Denne spillteorien ligner på å ha et skilt foran huset ditt som sier «Sikkerhetssystem installert» eller «her bor en stor sint hund.» Det spiller ingen rolle om du faktisk har en hund eller et sikkerhetssystem, trusselen alene virker som en avskrekkende effekt for angripere.

Bitcoin har et skilt foran huset som sier «Pass deg for honninggrevlingen.» Dette skiltet minner nasjonalstater om at de ikke lett kan drepe Bitcoin.

Hvis nasjonalstater forsøker å ødelegge deres monetære konkurranse, vil de fremheve behovet for bitcoin i utgangspunktet. Og likevel, jo lenger de venter, jo sterkere blir Bitcoin.

«Blokkjede-industrien» er en rød sild

For det første er det viktig å forstå at blokkjeder, stablecoins, sikkerhetstokenizere og bedriftskjeder IKKE konkurrerer med Bitcoin. De forgrenet seg taksonomisk og prøver å tilfredsstille en egen nisje.

I det store og hele er «blokkjedeindustrien» en rød sild, som leder bedrifter og myndigheter til falske konklusjoner. Det fungerer som en distraksjon og gir uvillig dekning for Bitcoin.

Betyr det at vi bør unngå blokkjedere? Nei. De forveksler ganske enkelt blokkjede-hype (sopp) for Bitcoin (mycel-nettverket).

Vi bør først forsøke å utdanne dem ettersom de fleste ikke ble født som Bitcoinere. Når det er sagt, fortjener bevisste svindlere alt som vil komme mot dem.

Hvordan «blokkjedeindustrien» hjelper Bitcoin…

Blokkjedere binder opp offentlige ressurser, trener fremtidige utviklere, forvirrer etablerte virksomheter og får bankfolk til å sovne.

Banker som JP Morgan vil trene hundrevis av blokkjedeutviklere. Til slutt vil de oppdage Bitcoin og si farvel til kjedelige bankmynter og i stedet bli med i den fredelige revolusjonen. JP Morgan finansierer deres egen død? Hvor poetisk.

Zuckerberg vil snart legge en «kryptolommebok» i alles lomme. I stedet for å konkurrere med Bitcoin, kan ZuckBucks faktisk forsøke å konkurrere med USD. Uansett, det får folk komfortable med ikke-statlige penger på telefonen sin som WeChat og Alipay. Den første utbredte sensuren av ZuckBucks vil pent demonstrere behovet for BTC i utgangspunktet.

Blokkjedere og svindlere hevder at Bitcoin er gammelt og ikke kan skaleres. Det er Beanie Babies og myspace. De maler Bitcoin som en vennlig, men begrenset sopp, som «brakte oss blokkjeden.»

Mens blokkjedere jager halen deres, vokser Bitcoin stille under jorden, smelter sammen med «røttene» til det gamle finanssystemet, bygger motstandskraft, rekrutterer frivillige, infiserer nysgjerrige sinn som en cordyceps-sopp, og forbereder seg på «The Great Filter».

Hvis vi er heldige, vil blokkjedere distrahere globale supermakter akkurat lenge nok til at Bitcoin blir «for stor til å mislykkes».

Kapittel 4: Bitcoin er en katalysator for menneskelig evolusjon (symbiose)

Utforske Bitcoin gjennom linsen av naturlig utvalg, evolusjon og symbiose

Original kunst av FritsAhlefeldt.com

Dette er en historie om hvordan symbiotiske forhold kan endre historiens gang for alltid.

Akkurat som sopp og planter dannet et symbiotisk forhold for å lykkes med å kolonisere tørt land, kan mennesker danne symbiose med Bitcoin for å forbedre seg individuelt og for å fremme arten vår.

I denne artikkelen skal vi utforske Bitcoin som en katalysator for menneskelig evolusjon, gjennom linsen til geologiske tidsskalaer, evolusjon og symbiose.

Definisjon av symbiose: når to forskjellige organismer lever sammen i intim forening (som i parasittisme eller gjensidighet). Eksempel: Klovnefisk og sjøroser

Starte liv på terra incognita

For fem hundre millioner år siden levde alt biologisk liv i havene. Land slik vi kjenner det var en steril vulkansk ødemark blottet for liv. Det vil si inntil planter og sopp dannet et skjebnesvangert partnerskap som forandret historiens gang for alltid.

Dette symbiotiske partnerskapet skapte en kaskade av evolusjonære krefter som førte til opprettelsen av alt jordisk liv, inkludert homo sapiens.

Spol frem til moderniteten, organiserer mennesker seg nå rundt nettverksbaserte teknologier, som internett og Bitcoin, som er reinkarnasjoner av den eldgamle mycelarketypen som vi dukket opp fra.

Pust dypt inn. Livet er fantastisk.

Ok, så hvordan kom vi hit?

Først en rask biologitime. Organismer er klassifisert som enten autotrofe eller heterotrofe.

Autotrofer er organismer som lager maten deres. For eksempel: planter omdanner sollys og karbondioksid til mat via fotosyntese.

Heterotrofer er organismer som finner maten sin. For eksempel: løver spiser gaseller og sopp produserer enzymer for å eksternt fordøye miljøet.

I likhet med mennesker er organismer som koloniserer nytt territorium mest sårbare i de tidlige dagene. For at sopp skulle kolonisere tørt land (terra), trengte de å sikre en pålitelig matkilde.

Sopp domestiserte fotosyntesemaskiner (alger) for å utnytte en selvopprettholdende matkilde. Vi kan tenke på disse algene som små solcellepaneler boltet på soppnettverk som gjorde kolonisering av nytt tørt land mulig.

Rett etter etableringen begynte soppene å fordøye den vulkanske steinen de satt på. Dette frigjorde til slutt verdifulle næringsstoffer som deretter ble byttet med andre nærliggende sopp, alger, bakterier osv. Sammen satte disse tidlige organismene livet på tørt land. La oss se hvordan dette sammenlignes med Bitcoin.

Hvordan Satoshi startet Bitcoin

For å kolonisere internett (terra incognita) med en ny form for penger, trengte Satoshi å danne et symbiotisk partnerskap.

Heldigvis fant han det perfekte partnerskapet og tok en rekke kloke beslutninger som maksimerte Bitcoin sin sjanse for å overleve under oppstartsfasen.

Hvordan Satoshi «samarbeidet med algene» for å starte Bitcoin sitt liv på internett

 • Høy tidlig utstedelsesrate belønnet tidlige brukere uforholdsmessig (den tidlige utstedelsesraten kan ha vært for aggressiv)
 • Lansert på Cryptography-epostlisten (hvis noen kunne hjelpe Bitcoin var det Cypherpunkene på den e-postlisten)
 • Tidspunkt for lanseringen under finanskrisen 08/09 (var dette blind flaks?)
 • Satoshi sitt budskap i opprinnelsesblokken «Chancellor on the second rand of bailout» (samlingsrop for å få ideologisk motiverte støttespillere)

Mutualisme eller parasittisme: Undersøkelse av Cypherpunk-Satoshi-symbiosen

Var algene medskyldige i sopp-partnerskapet (mutualisme)? Eller utnyttet soppene algenes evne til å lage mat på bekostning av algene (parasittisme)?

Det ser ut til å være gjensidighet. Algene kan i utgangspunktet ha blitt kidnappet, men i bytte mot fotosyntese fikk de et mycelialt sikkerhetssystem og muligheten til å kolonisere en ny nisje.

Var cypherpunkerne medskyldige og hadde de fordel av partnerskapet (gjensidighet)? Eller utnyttet Satoshi cyberpunkerne fordi han trengte en innledende distribusjonsstrategi (parasittisme)?

«Det er veldig attraktivt for det libertariske synspunktet hvis vi kan forklare det ordentlig. Jeg er imidlertid bedre med kode enn med ord.»

– Satoshi Nakamoto

De fleste cypherpunks avviste Bitcoin i utgangspunktet, men noen få utvalgte (spesielt: Hal Finney) hoppet ombord. Med tanke på at de var de første til å lære om Bitcoin, hadde de en sjanse til å skaffe seg Bitcoin sine pengeenheter i bytte mot den marginale elektrisitetskostnaden til å utvinne (i hovedsak ingenting). Med fordelen av etterpåklokskap, ville anskaffelse av Bitcoin i løpet av de første årene føre til ekstrem rikdom.

«Muligheten for å generere mynter i dag med noen få øre kan være en god innsats, en gevinst på noe sånt som 100 millioner til 1!»

– Hal Finney

(Økonomisk) Evolusjon ved naturlig utvalg

Med de første betingelsene for livet på land satt i bevegelse, kan sopp-plante-alliansen begynne å ønske nye markedsdeltakere (organismer) velkommen inn i økosystemet.

Sopp samhandler med verden gjennom kjemi. De skiller ut enzymer for å eksternt fordøye miljøet. Vulkansk stein var den eneste restauranten i byen. Disse tidlige soppene frigjorde molekylære ressurser ved å metabolisere den vulkanske bergarten de sto på.

Dette muliggjorde en proto-økonomi bestående av primitive sopp, planter og bakterier. De byttet essensielle molekyler som kreves for karbonbaserte livsformer (karbon, nitrogen, oksygen osv.).

Sopp gjorde i hovedsak bergarter til fungible biologiske tokens. Disse biologiske tokenene ble deretter handlet på toppen av myceliske skinner som forbinder alt nærliggende liv. Sopp både skapte markedet og la til rette for handel som førte til en eksplosjon av biologisk mangfold på tørt land.

Terra tar sitt første pust

Før planter koloniserte tørt land, var jordens atmosfære ikke særlig gjestfri. Som du vet inhalerer planter CO2 og puster ut O2. Dette førte til slutt til dannelsen av vår oksygenrike atmosfære – planeten jorden tok sitt første åndedrag.

På en måte utløste sopp fri markedsdynamikk i et nytt marked som førte til en utrolig spredning av liv. La oss nå utforske parallellene med Bitcoin.

Bitcoin muliggjør et nytt økonomisk paradigme

Akkurat som nye organismer dukker opp (via artsdannelse) for å okkupere nyskapte nisjer på tørt land, utvikles Bitcoin sitt DNA (kode) for å produsere nye fenotyper (nye funksjoner) for å dra nytte av nye nisjer.

Med andre ord, Bitcoin muliggjør nye økonomiske brukstilfeller som ikke var mulig før. Dette øker størrelsen på den økonomiske kaken, og genererer dermed rikdom for samfunnet.

Nye ting skapt av Bitcoin:

 • Den første og eneste implementeringen av absolutt knapphet (vanskelig å overdrive)
 • Et globalt, nesten øyeblikkelig, upolitisk oppgjørssystem
 • Nøytrale penger som ikke lett fanges opp av spesialinteresser
 • Usensurerbart byttemiddel for svarte/grå markeder
 • Demokratisering av grunnleggende finansielle tjenester
 • Verdilager med ubetydelig adgangsbarrierer

Bitcoin og mycel forbedrer handel

Myceliale nettverk fungerer som et ressurstransportlag og kommunikasjonsnettverk som forbinder organismer i biosfæren. Dette gjør det mulig for organismer å frivillig handle ressurser og kunnskap på tvers av artsgrenser. Økende handel fører til økt spesialisering (arbeidsfordeling), ytterligere økende biologisk mangfold (rikdom og motstandskraft) i økosystemet.

For tiden danner myndighetene våre økonomiske monopoler som hindrer mange innbyggere i å få tilgang til de globale markedene.

Tenk på all den uproduktive menneskelige kapitalen i land som Iran, Venezuela og Argentina. Uten tilgang til et felles økonomisk språk (Bitcoin) kan mange mennesker ikke delta i global handel.

Når Bitcoin blir allestedsnærværende, frigjør det menneskelig produktivitet som fører til økt innovasjon, spesialisering og handel. Vi ser allerede noen grunnleggende eksempler som at mennesker i Venezuela bruker Bitcoin som en brovaluta for å få tilgang til USD som effektivt unngår økonomiske kontroller.

Vi kan ekstrapolere «Bitcoin blir brukt som en brovaluta» til en større fremtidsvisjon der alle snakker det samme økonomiske språket. Et globalt marked for talent fører til flere varer og tjenester produsert for en billigere pris. For ikke å nevne, økt handel med utviklingsland vil bidra til å løfte folk ut av fattigdom.

Bitcoin muliggjør økonomisk utvikling ved naturlig utvalg

Darwinistisk evolusjon ved naturlig utvalg er en biologisk motor designet for å belønne vellykkede aktører og eliminere mislykkede aktører. Når antilopen blir spist av løven, dør den, ingen redder antilopen. Naturen har hud i spillet. Denne tilbakemeldingssløyfen er avgjørende. Enkeltpersoner er skjøre for å sikre at systemet er antiskjørt.

Markedsbasert økonomi er en motor designet for å søke mer effektiv bruk av kapital ved å belønne vellykkede foretak og straffe de mislykkede. Imidlertid er vår nåværende form for «kapitalisme» mer som vennskap eller som Travis Kling sa: «sosialisme for de rike.»

I stedet for å la selskaper mislykkes, redder vi dem ut. Dette resulterer i ødelagte insentiver som skaper en moralsk fare som gjør hele systemet mer skjørt. For ikke å snakke om, uforholdsmessig skade på arbeiderklassen. Mynt jeg vinner, kron du taper.

Et solid pengesystem (som Bitcoin) forbedrer denne økonomiske motoren ved å stramme inn tilbakemeldingsmekanismen som belønner verdiskaping og straffer feil. I en Bitcoin-verden er redningspakker egentlig ikke mulig fordi pengeutvidelsen er begrenset av en fast pengemengde. Bitcoin sikrer at enkeltpersoner/bedrifter er skjøre for å sikre at det økonomiske systemet forblir antiskjørt.

Med andre ord, Bitcoin øker økonomisk «hud i spillet» som forbedrer tilbakemeldingssløyfen som fører til økonomisk utvikling ved naturlig utvalg. Økonomisk darwinisme for seier.

Temming av børstepinnsvin

Børstepinnsvin: stamfaren til alle levende placentale pattedyr

På grunn av et symbiotisk forhold til sopp og planter, og evolusjon ved naturlig utvalg, ble jorda forvandlet fra en stein til Edens hage. Virkelig fantastisk.

La oss zoome inn til slutten av krittida (~65 millioner år siden). Planeten ble dominert av dinosaurer både på land og i våre hav. Pattedyr var neppe aktuelt. Men ting var i ferd med å endre seg.

En gigantisk meteor styrtet inn i dagens Mexico og drepte dinosaurene og mesteparten av livet på planeten jorden. Påvirkningen forårsaket en kortvarig økning i overflatetemperaturer etterfulgt av en forlenget avkjøling på grunn av sky som blokkerte sollys.

Selv om de fleste organismer ble drept under katastrofen, trivdes noen arter under kaoset. Mest bemerkelsesverdig for historien vår er sopp (selvfølgelig) og et lite spissmus-lignende pattedyr kjent som børstepinnsvin (overraskende).

Uten sollys forsvant de fleste plantene raskt. Imidlertid trivdes soppene fordi de ikke er avhengige av sollys (husk at de finner sin egen mat). Sopp var lykkelig i ferd med å bryte ned alle de nylig avdøde organismene.

Hva med børstepinnsvin?

Etter hvert som temperaturen sank og mat ble sjeldent, ble de fleste dyrene som overlevde det første sjokket drept av sopp-patogen eller til slutt sultet i hjel da den globale næringskjeden forsvant. Men ikke børstepinnsvin.

Børstepinnsvin er ydmyke spissmus-lignende pattedyr som levde under jorden som beskyttet dem mot fiendtlige forhold på overflaten. Favorittmaten deres (insekter og vannplanter) var relativt upåvirket.

Børstepinnsvin er i stand til å gå i dvale i opptil 9 måneder om gangen. Dette beskytter dem mot kortsiktig volatilitet og gjør dem i stand til å overleve konkurrentene. Det beste angrepet er et godt forsvar.

Bitcoin minner meg om børstepinnsvin, både lever under jorden og trives med volatilitet. I likhet med børstepinnsvin, trenger Bitcoin ganske enkelt å overleve konkurrentene.

«Hvis du venter ved elven lenge nok, vil likene til fiendene dine flyte forbi.»

– Sun Tzu

Si takk til børstepinnsvinet

Det viser seg at børstepinnsvin er den felles stamfaren til alle levende placentale pattedyr. Med andre ord, den eneste grunnen til at både du og jeg er i live i dag er fordi det lille børstepinnsvinet overlevde apokalypsen som drepte dinosauren for 65 millioner år siden.

Stående på skuldrene til mycel

Selv om pattedyr har fått en treg start, har vi virkelig kommet til rette de siste millioner årene. En spesiell menneskeape, homo sapien, oppnådde global dominans på relativt kort tid.

Nåværende bevis tyder på at mennesker bare har eksistert i omtrent 500 000 år, noe som gjør oss til en relativt ung art. Til sammenligning har moderne elefanter eksistert i ~5 millioner år.

I likhet med våre soppforfedre har mennesker dannet symbiotiske forhold til miljøet vårt gjennom historien. Faktisk skylder vi livene våre til de nettverksbaserte organismene vi kaller sopp.

Mennesker begynner å slå seg til ro

En spesielt relevant sopporganisme er Saccharomyces cerevisiae, ellers kjent som ølgjær.

Menneskelig jordbruk ser ut til å ha begynt for rundt 11 500 år siden (selv om det kan være mye eldre). Interessant nok var de første avlingene vi dyrket også de beste kornene for å brygge øl. Dette reiser spørsmålet: slo vi oss til ro med mat/stabilitet eller for å brygge mer øl?

Det viste seg at fermenterte drikker (øl, vin osv.) ga en trygg måte å holde seg hydrert på, da vann ofte inneholdt sykdommer som drepte eldgamle mennesker.

Selv om vi ikke visste det på den tiden, dannet mennesker symbiotiske forhold med sopp for å produsere sunne drikkealternativer som reddet mange liv.

Ukjent for de fleste moderne, er vi fortsatt avhengige av våre soppallierte i dag. Uten sopp, si farvel til alt øl, vin, sjokolade, brød og mange medisiner som penicillin.

Som en gammel mann som samarbeidet med sopp for å overleve, har oss moderne mennesker en lignende mulighet til å samarbeide med Bitcoin…

Oppnå symbiose med Bitcoin

Vi har etablert hvordan både sopp og Bitcoin symbiotisk samarbeider med andre organismer for å starte livet og bygge antiskjøre økosystemer. La oss nå avslutte med å utforske hvordan mennesker kan samarbeide med Bitcoin for å forbedre seg individuelt og for å fremme arten vår.

«Menneskehetens virkelige problem er følgende: vi har paleolittiske følelser; middelalderske institusjoner; og gud-lignende teknologi.»

– E.O. Wilson

Penger er den viktigste koordineringsmekanismen for samfunnet, og vårt eksisterende fiat-system driver arten vår utfor en klippe. I stedet for å krangle høyre vs venstre, er det på tide at vi tar opp årsaken til vår samfunnsmessige lidelse. Det er på tide å ta ut pengene.

Fiat-penger har dukket opp med jevne mellomrom gjennom historien, men det er unntaket, ikke regelen. Gjennom det meste av historien koordinerte mennesker seg rundt et fritt marked for penger. Gull og sølv, hovedsakelig. På tide å våkne opp fra fiat-pengekomaen vår.

Bitcoin er en utvidet fenotype for menneskeheten

Utvidede fenotyper er atferd som utvider en organismes naturlige evner. Beverdammer er et godt eksempel. Bitcoin er en utvidet fenotype for menneskeheten – det reduserer tilliten som kreves for et globalt samfunn for å kommunisere verdi, noe som muliggjør mer sofistikert samarbeid.

Dette gir en unik mulighet til å gjenoppbygge samfunnet basert på separasjon av penger og stat, også kjent som «naturlige penger.» En stor seier for menneskeheten. Som sådan er det vår plikt å danne symbiose med en slik kraft.

Ta enda et dypt pust, for vi er heldige som er i live under et slikt bøyepunkt.

Det hele starter med at individer danner symbiose med Bitcoin

Bitcoin var den beste ressursen det siste tiåret. Dette skapte ufattelig rikdom for tidlige brukere. I tillegg til økonomisk gevinst, kan enkeltpersoner også dra nytte av bitcoin på andre måter. Interessant nok ser det ut til at verdiene som er gjennomsyret av bitcoin smitter over på tilhengerne.

Som en deflasjonseiendel lærer Bitcoin oss å utsette forbruket i dag for å høste større fordeler i morgen (lavtidspreferanse).

I en verden full av usikkerhet gir Bitcoin noe å være optimistiske om. I stedet for å endre systemet fra innsiden, kan vi legge energien vår mot et parallelt system.

Bitcoin tvinger oss til å ta personlig ansvar for rikdommen vår, både en velsignelse og en forbannelse. I en verden som ikke verdsetter personlig ansvar, fungerer Bitcoin som en vekkeklokke.

Partnerskap med Bitcoin er bra for individet, men er det bra for menneskeheten?

Kryptografi handler i bunn og grunn om forsvar

Bitcoin er den største implementeringen av offentlig nøkkelkryptering verden noensinne har sett. En verden med sterk kryptografi flytter maktbalansen mot forsvar. Forsvar mot tyranni, sensur, overordnede regjeringer og overvåkingskapitalisme.

Kryptografi lar oss heve våre naturlige rettigheter. Bitcoin beskytter ytringsfriheten, og sikrer at vi kan «stemme med pengene våre». Ytringsfrihet er grunnlaget for åpne samfunn. Å danne symbiose med Bitcoin bevarer friheter for våre fremtidige generasjoner. En sak det er verdt å kjempe for.

Bitcoin metaboliserer Fiat sin infrastruktur

Vi kan bruke sopp til å rydde opp i oljesøl, stoppe erosjon, lage naturlige plantevernmidler og til og med bryte ned kjernefysisk avfall i Tsjernobyl. På lignende måte kan Bitcoin brukes til å rydde opp i vår falleferdige fiat-infrastruktur.

Soppfakta: Sopp har allerede løst mange av problemene våre, men vi forstår dem knapt. Mycoremediation er et lovende nytt felt som utnytter vår forståelse av mykologi for å forbedre miljøet vårt, i hovedsak «anvendt mykologi».

Vi opplever en periode med enestående pengevekst. Bitcoin som en pengevare med en fast forsyning fungerer som en motkraft til uhindret pengetrykking. Kortsiktig kan enkeltpersoner som bruker Bitcoin for å unngå kapitalkontroll sikre seg mot lokal valutarisiko. På lang sikt kan Bitcoin tvinge konservatisme til sentralbanker, og starte med utviklingsland.

I det rikeste landet i verden (USA) jobber gjennomsnittlige mennesker i 40 år og kommer aldri videre. Det gamle systemet ble designet for å suge rikdom fra bunnen til toppen, spesielt under hver finanskrise. Siden tid er penger, bør dette tvungne formuesoverføringssystemet betraktes som systemisk tidstyveri. Ikke ta feil, vi burde bli radikalisert av dette.

Hver gang du kjøper Bitcoin, selger du fiat. Det er på tide å bli med i den fredelige revolusjonen.

Alternativkostnader ved å forsinke Bitcoin

Tenk på alt avfallet som skapes fra et fiat-system. Bankredninger, uendelige kriger og feilallokering av kapital reduseres kraftig (hvis ikke eliminert) under et hardt pengesystem.

Hvert år vi utsetter, pådrar vi oss økende alternativkostnader. I stedet for å ødelegge rikdom unødvendig, hvordan kan vi investere verdifull kapital i verdige formål?

«Vi ble lovet flyvende biler og alt vi fikk var 140 tegn»

– Peter Thiel

Hva med å kolonisere mars? Eller redusere risikoen for sivilisasjonens «endelser» som pandemier eller atomkrig? Hva med dyson-sfærer? Gruvedrift på asteroider? Eller eliminere infeksjonssykdommer og spedbarnsdødelighet for godt?

La oss omfavne Bitcoin-renessansen.

Bitcoin bærer risiko på ermet

I stedet for å fortsette i et lukket finanssystem designet for å berike de få på bekostning av de mange, la oss omfavne et mer åpent finansielt system. Et system der risikoer er synlige for alle, snarere enn begravd under byråkrati og bedrag.

Fiat-penger er et uorganisk system som ligner på en monocropping. Sentralt planlagt, mottakelig for sykdom, uholdbart og skjørt. Fiat tilbyr kortsiktig prisstabilitet, på bekostning av langsiktig systemrisiko. Med andre ord, vi tar ikke hensyn til «fat tail-risikoen» som banker som går under eller globale pandemier. Begge eksemplene fører til at formuesoverføring øker formuesgapene.

Bitcoin, på den andre siden, er et organisk system som ligner på en gammel regnskog. Hard konkurranse, inkrementell vekst, bærekraftig og antiskjør. Bitcoin aksepterer kortsiktig prisvolatilitet i bytte mot langsiktig systemisk stabilitet.

Bitcoin muliggjør et antiskjørt pengesystem, en stor gevinst for menneskeheten.

Bitcoin fremmer energiuavhengighet

Bitcoin har en umettelig etterspørsel etter lavkostenergi. Minere gjennomsøker jorden etter billige energiressurser, og fungerer som energikjøpere av siste utvei. Dette stimulerer til innovasjon innen lavkost energiproduksjon som overflødig naturgass og strandet vannkraft.

Hashrate har vært jevnt stigende, selv når prisen ikke er det. Bitcoin-minere er iboende long BTC. Hva vet minere som du ikke vet? I stedet for å stikke hodet i sanden, er det på tide å danne et partnerskap med virkeligheten.

Bitcoin sin hash-rate fortsetter å stige (kilde)

La oss anta at Bitcoin fortsetter sin monetiseringsvei. Etter hvert blir Bitcoin-mining et spørsmål om nasjonal sikkerhet. De landene som produserer sin egen energi (og utvinner Bitcoin) vil ha ytterligere geopolitiske fordeler fremfor land som er avhengige av å importere energi.

Soppfakta: fossilt brensel (hydrokarboner) bærer energien til eldgammelt sollys som opprinnelig ble fanget av planter gjennom fotosyntese. Interessant nok ble hele jordens tilførsel av kull dannet i løpet av den «karbonholdige» perioden som endte for ~300 millioner år siden da sopp lærte å fordøye lignin. Lignin er polymeren som gir plantene deres stive struktur OG det er en forutsetning for å danne kull. Kull er ganske enkelt plantemateriale som ble «halvt fordøyd» av primitive sopp. Moderne sopp fordøyer lignin som forhindrer at nytt kull produseres.

Dette skaper enda et insentiv for nasjoner til å sikre lokale energikilder – enten fra fossilt brensel, atomkraftverk, fornybar energi eller annet. På lang sikt er en verden med mer lokalisert energiproduksjon en mer robust verden. I likhet med sopp er Bitcoin en usynlig membran som forbedrer helsen til økosystemet den okkuperer.

Menneskeheten vil samles på nøytrale penger

Det nåværende geopolitiske spillet belønner de som utøver innflytelse over pengeproduksjonen. Dette betyr store mektige stater, politiserte penger og spesialinteressegrupper som konkurrerer om innflytelse.

«Gi meg kontroll over en nasjon sine penger, og jeg bryr meg ikke om hvem som lager lovene.»

– Mayer Amschel Rothschild

I stedet er Bitcoin nøytrale penger. Et system laget for å hindre at særinteresser utøver urimelig innflytelse over pengene. Dette skaper et mer rettferdig spill.

Hvorfor skulle noen regjering gi opp kontrollen over printerne deres?

I en post-fiat-regime vil ikke nasjonalstatene bli enige om en ny reservevaluta. Logisk sett foretrekker hver stat å gjøre opp gjeld i sin egen valuta. Vi ser allerede sprekker i dollarhegemoniet som kommer ut av steder som Kina, Russland og Iran. Bitcoin er godt egnet for dette problemet.

Bitcoin er fullt reviderbart, har en begrenset pengemengde, og tilbyr oppgjør raskt. De perfekte nøytrale pengene for nasjonalstater til å gjøre opp gjeld. Under dette lyset er Bitcoin penger for fiender.

Det er på tide å oppgradere menneskeheten ved å danne symbiose med Bitcoin.

La oss avslutte

Historien om livet på jorden kan oppsummeres som: suksess kommer til de som danner symbiotiske relasjoner med nettverksbaserte organismer (spesielt sopp).

Som ydmyke aper er det vår plikt å danne et symbiotisk forhold til Bitcoin. Vi må strebe etter å forstå dette fenomenet slik at vi kan bruke det.

Akkurat som at sopp som koloniserte tørt land var katalysatoren for biologisk evolusjon på terra, er Bitcoin en katalysator for menneskelig evolusjon.

La oss omfavne Bitcoin eller lide skjebnen til dinosaurene.

P.S. Hvem kjører skipet?

Sopp muliggjorde komplekst liv på jorden, som til slutt ga plass til mennesker. Nå skaper mennesker internett (og Bitcoin) som begge legemliggjør den samme myceliske arketypen som skapte oss.

Vi valgte ikke bevisst å etterligne mycelnettverk i disse designene. Imidlertid forgrenet dyr seg fra sopp for millioner av år siden. Mennesker gikk en full sirkel, eleven ble læreren.

Var dette uunngåelig?

Mycelarketypen ser ut til å være innebygd i arten vår. Over tid dukker det kontinuerlig opp nettverksbaserte strukturer enten det er på grunn av innebygd visdom eller blind flaks. Disse mycel-inspirerte nettverksteknologiene, når de først ble oppdaget, ser ut til å vedvare på grunn av deres antiskjøre natur.

Mange hevder at vi «oppdaget Bitcoin». Jeg er sympatisk med denne ideen, men det er mer nøyaktig å si at vi gjenoppdaget Bitcoin. Mycelarketypen er en fremvoksende egenskap av biologi som betyr at Bitcoin var uunngåelig.

Dette er et gjesteinnlegg skrevet av Brandon Quittem. Uttrykte meninger er helt deres egne og reflekterer ikke nødvendigvis meningene til Bitcoinplassen.