Har Satoshi én million bitcoins?

Del denne artikkelen

Beregnet lesetid: 6 minutter

Forfatter: BitMEX Research | Utgitt: 20/08/18 | Original: Does Satoshi have a million bitcoin?


Sammendrag: Vi undersøker i hvilken grad én miner dominerte Bitcoin i 2009. Vi gjennomgår Sergio Demian Lerner sin 2013-analyse, der han oppdaget at økningen i ExtraNonce-verdien i blokken potensielt kan brukes til å knytte ulike blokker til samme miner. Vi bygger på analysen hans og konkluderer med at selv om bevisene er langt mindre robuste enn mange antar, er det rimelige bevis for at en enkelt dominerende miner i 2009 kan ha generert rundt 700 000 bitcoins. Selv om vår analyse i seg selv er svak, finnes det ikke en perfekt måte å nærme seg dette problemet på.

Bitcoin-blokker utvunnet i 2009 – ExtraNonce vs blokkhøyde

(Kilde: BitMEX Research, Bitcoin-blokkjeden)

Historien om debatten om den dominerende mineren i 2009

Mot starten av april 2013 forsøkte blokkjedeforsker Sergio Demian Lerner å argumentere for at Satoshi hadde utvunnet én million bitcoins i 2009. Logikken bak denne påstanden var at hashrate’n gjennom hele 2009 var på et lavt nivå, rundt 7 millioner hashes per sekund, og dette ble sagt å være i samsvar med at en miner var svært dominerende. Samtidig var denne hashrate’n omtrent den samme som i Bitcoin sine første 14 dager, som Sergio antar kan være en periode hvor Satoshi var den eneste mineren. Mange i samfunnet var skeptiske til Sergio sine påstander. Skepsisen ser ut til å være basert på følgende:

               Reklame                                                             

 • Estimatet på 7 MH/sekund er basert på blokktidsstempler som er upålitelige, og det var for lite data å sammenligne med
 • Det er ingen grunn til å tro at Satoshi utvunnet bitcoin alene de første 14 dagene
 • Mange enkeltpersoner husket å utvinne selv i den perioden
 • Sergio sine antagelser om maskinvare var feil

Det er sannsynlig at noen mennesker kunne ha vært partiske når de avfeide Sergio sine påstander, siden hvis Satoshi hadde utvunnet en betydelig andel av de tidlige myntene, kan det ifølge noen skade den monetære integriteten til systemet. Etter vårt syn var imidlertid bevisene Sergio opprinnelig presenterte noe svakt.

ExtraNonce-bomben

Bare noen dager senere la Sergio ut et langt mer overbevisende argument på bloggen sin, med mye sterkere bevis på at én enkelt miner var dominerende. Dette overbeviste til slutt mange i samfunnet, og til i dag tror mange at Satoshi sannsynligvis har utvunnet rundt én million bitcoins.

Sergio sine bevis sentrerte seg rundt noe som heter ExtraNonce. ExtraNonce er ikke en del av Bitcoin-protokollen, ved at den ikke er en del av konsensusreglene, og det er heller ikke en formell spesifikasjon om hvordan feltet skal tolkes. ExtraNonce er et område i Coinbase-transaksjonen som kan variere etter flere hashingforsøk for å gi ekstra entropi for minere når standard nonce i blokkheader er brukt opp. Som bildet nedenfor illustrerer, ettersom ExtraNonce endres, jobber virkningen seg oppover merkle-treet inn i blokkheader (selv om de fleste blokkene i 2009 bare inneholdt Coinbase-transaksjonen, siden nettverket ikke ble brukt til transaksjoner.)

(Illustrativt diagram av strukturen til en Bitcoin-blokk)

Sergio publiserte bildet nedenfor, med ExtraNonce på y-aksen og blokkhøyden på x-aksen (Han merket x-aksen som tid med et uhell). Bildet viser at ExtraNonce øker over tid, i en rekke bakker. Noen av bakkene (i svart) sies å ha en lignende skråning, ikke overlappe hverandre og gå tilbake til null når de når en viss høyde. Dette sies å demonstrere at alle de svarte linjene tilhørte én miner (potensielt Satoshi) og at denne mineren nå kontrollerte nesten én million bitcoins. Selv om de tekniske punktene om skråningen på bakkene, høyden og mangelen på overlapping kan være ganske vanskelig å sette pris på og vurdere, er selve bildet helt klart veldig kraftig og overbevisende, etter vårt syn.

               Reklame               
                                              

(Kilde: Bitslog)

Den nye BitMEX Research-allokeringen av blokker til den dominerende mineren

Vi bestemte oss for å gjenta Sergio sin analyse, bortsett fra at målet vårt var å telle blokkene utvunnet av den tilsynelatende enkeltenheten og allokere alle blokkene. Øvelsen var utfordrende, siden bakkene samhandler med mange andre punkter. Det er derfor umulig å gjøre en nøyaktig tildeling. Som et resultat er analysen vår langt fra perfekt, og vi brukte en rekke metoder, inkludert statistisk analyse, tilfeldige tallgeneratorer og til og med manuell gjennomgang for å tildele noen blokker. Vi har gjort mange feil og vi hevder ikke at vår metodikk er robust eller vitenskapelig. Men så vidt vi er klar over, er dette det første forsøket på å tildele hver blokk i 2009 som tilhører den tilsynelatende enkeltenheten. Bildet nedenfor representerer vår tildeling for hver blokk i 2009.

Bitcoin-blokker utvunnet i 2009 – Tildeling til den dominerende mineren – ExtraNonce-verdi (y-akse) vs blokkhøyde (x-akse)

(Kilde: BitMEX Research, Bitcoin-blokkjeden)

Analyse av tildelingen

Fram til august 2009 er vi enige i Sergio sin konklusjon. Det er 22 bakker før august, som alle har lik høyde og skråning (rundt en økning i ExtraNonce med 4 per funnet blokk). Samtidig overlapper disse bakkene nesten aldri hverandre. (Den lille mengden tilsynelatende overlapping i noen tilfeller er mindre enn 5 blokker og kan derfor bare være tilfeldigheter).

Etter august 2009 bryter mønsteret til en viss grad. Skråningen til bakkene varierer betydelig (fra 1,1 nonces per blokk til 10 nonces per blokk). Samtidig er høyden på bakkene inkonsekvent og det er mange store hull mellom dem. Derfor, selv om bildet fortsatt ser overbevisende ut, er beviset for at mineren er én enhet noe svakt, etter vårt syn. Vi har presentert resultatene nedenfor, som inkluderer tall både før og etter august 2009.

KategoriAntall blokkerAntall bitcoin
Tildelt den dominerende mineren14,815740,750
Svak allokering (etter august 2009)4,553227,650
Totalt19,368968,400
Ikke tildelt16,920846,000
Totalsum36,2881,814,400
(Kilde: BitMEX Research, Bitcoin-blokkjeden)

Debatt om styrken til analysen

Argumenter for analysen

 • Bildet er svært kraftig, bare å se på det illustrerer at det er én dominerende miner. Selv om det kan være utfordrende å forklare det statistisk, er konklusjonen klar.
 • Mange av bakkene har følgende egenskaper:
 1. En lignende skråning
 2. Lignende høyder
 3. Bakker starter ofte kort tid etter at en annen bakke er ferdig
 4. Bakkene overlapper sjeldent
 5. Mange av bakkene er hundrevis av blokker lange
 • Dette er alt for mye til å være en tilfeldighet. Derfor er beviset på at mange av blokkene ble utvunnet av én enkelt enhet svært overbevisende

Svakheter ved analysen

 • Selv om ExtraNonce-analysen er interessant og avslørende, er den i hovedsak ubrukelig når det gjelder å estimere antall mynter utvunnet av den dominerende mineren. Metodikken som brukes ved tildelingen innebærer å maksimere antall blokker i hver skråning, dette er nødvendig på grunn av mangelen på noen annen tilgjengelig mekanisme for tildeling. Derfor er antallet blokker tildelt den dominerende mineren grovt overvurdert.
 • Analysen er bygget på en logisk feilslutning. I enhver periode vil det være minst én miner som har den største andelen eller den bratteste økningen i ExtraNonce. Det kommer også til å være i det minste noen typer bakker som ikke overlapper hverandre. Å gruppere disse bakkene fra potensielt forskjellige minere sammen er misvisende og potensielt basert på feil resonnement.
 • Selv om bakkene er like, kan dette skyldes at forskjellige enheter hadde et lignende oppsett. Hver miner er ikke uavhengig, i den forstand at de sannsynligvis kjører samme programvare eller kan bruke den samme populære maskinvaren, som kan produsere det samme mønsteret.

Konklusjon

Som en konklusjon, selv om det er sterke bevis for én dominerende miner i 2009, tror vi bevisene er langt mindre robuste enn mange har antatt. Selv om et bilde sier mer enn tusen ord, kan noen ganger bilder være litt misvisende. Selv om man er overbevist, støtter bevisene bare påstanden om at den dominerende mineren kan ha generert betydelig mindre enn én million bitcoin etter vårt syn. Kanskje 600 000 til 700 000 bitcoins er et bedre estimat.

               Reklame               

                                              

Ingen av de ovennevnte sier mye om hvorvidt den dominerende mineren var Satoshi, selv om vi vet at Satoshi utvunnet blokk 9, som vi har allokert til den dominerende mineren i vår analyse. Men dette er en skråning på bare 11 blokker, så det er absolutt ikke avgjørende. Uansett hvem den dominerende mineren var, er det selvfølgelig mulig at nøklene har gått tapt eller blitt kastet nå.

Vi vil avslutte med et kjent sitat fra Satoshi å tenke på:

               Reklame                                                             

Hvorfor slette en lommebok i stedet for å flytte den til side og beholde den gamle kopien i tilfelle? Du bør aldri slette en lommebok.

Satoshi Nakamoto

Selv om vi kanskje gjengir det sitatet utenfor kontekst…

Dette er et gjesteinnlegg skrevet av BitMEX Research. Uttrykte meninger er helt deres egne og reflekterer ikke nødvendigvis meningene til Bitcoinplassen.