Ri på Lightning Network

Del denne artikkelen

Beregnet lesetid: 9 minutter

Forfatter: Sam Callahan | Utgitt: 03/05/22 | Original: Riding the Lightning Network


I mange år har et hovedfokus for organisasjoner som Bank of International Settlements, IMF og Verdensbanken vært å gjøre internasjonale betalinger billigere og raskere.

Til tross for det internasjonale samfunnets innsats, fortsetter internasjonale betalinger å være plaget med problemer, inkludert høye gebyrer, langsomme oppgjørstider, dårlig åpenhet og begrenset tilgang.

Teknologien har utviklet seg i en eksponentiell hastighet med veksten av internett. Innenlandske betalinger har nytt godt av denne fremgangen i form av økt effektivitet og lavere kostnader, men internasjonale betalinger har ikke sett de samme forbedringene. Verden henger sammen teknologisk, men ikke økonomisk.

               Reklame                                                             

Til tross for disse teknologiske fremskrittene, kan det fortsatt ta så lang tid som 10 dager å overføre penger til forskjellige jurisdiksjoner, og den transaksjonen kan medføre kostnader så høye som 15% i enkelte land. Tro det eller ei, internasjonale betalingssystemer bruker i dag fortsatt meldingsformater utviklet for nesten 50 år siden for SWIFT-nettverket, et interbankmeldingssystem.

En del av problemet har vært mangel på konkurranse fra privat sektor på grunn av gjerdene de nåværende bankene har bygget. Høye inngangsbarrierer stammer fra høye faste kostnader, komplekse regulatoriske krav, mangel på interoperabilitet i datastandarder, utdaterte eldre plattformer og den økonomiske skalaen som kreves for å utføre tilstrekkelig likviditets- og risikostyring for å lette internasjonale betalinger. Alle disse grunnene gjør det vanskelig for nye aktører å innovere i denne bransjen.

Til tross for alle disse begrensningene, ga det frie markedet endelig konkurransen disse bankene så desperat trenger. Bitcoin og Lightning Network har kommet for å vise verden at vi endelig har teknologien tilgjengelig for å gi billige globale betalinger til alle i verden.

Problemene

1. Høye kostnader

               Reklame               
                                              

«Blant de langvarige problemene er det slående at til tross for teknologisk fremgang og nedgangen i informasjonsbehandlingskostnader, har digitale betalinger holdt seg dyre.»

– Hyun Song Shin, forskningssjef ved BIS (2021)

For å forstå hvorfor internasjonale betalinger fortsatt koster så mye, må vi bedre forstå dagens system. Jeg nevnte SWIFT-meldingsnettverket ovenfor, som lar banker fra forskjellige jurisdiksjoner kommunisere med hverandre på en standardisert måte, men banker sender faktisk ikke penger gjennom SWIFT-nettverket. De bruker noe som kalles Correspondent Banking Network (CBN) for den oppgaven.

Korrespondentbanker er et nettverk av mellombanker som kobler sammen finansinstitusjoner for å gjøre opp midler mellom jurisdiksjoner. Transaksjoner kan innebære flere stopp hos disse mellomleddene, noe som øker kostnader og forsinkelser. Friksjonen knyttet til denne modellen innebærer forskjellig regulatorisk risiko i hver jurisdiksjon, overholdelseskostnader, valutakurskostnader og risikoen for tap av midler eller svindel.

Avhengig av jurisdiksjonene kan én enkelt internasjonal betaling noen ganger involvere flere korrespondentbanker og flere valutavekslinger, hver med sine egne gebyrer for behandling, inntil betalingen til slutt avgjøres på den tiltenkte destinasjonen.

Den gjennomsnittlige kostnaden for å sende en internasjonal betaling gjennom CBN er ~10%. Disse avgiftene kommer fra SWIFT-meldingsgebyrer, transaksjonsgebyrer og valutavekslingsgebyrer.

Disse gebyrene summerer seg med hver mellommann som brukes og er gjennomsnittlig rundt 250kr-350kr i gebyrer per 2000kr transaksjon. Jo mindre og mer tilbaketrukket jurisdiksjonen er, jo dyrere er betalingen.

               Reklame               

                                              

I 2022 vil 96% av de estimerte 156 billioner dollar i internasjonale betalinger gjøres opp mellom banker ved å bruke CBN forklart ovenfor. Men hva med individer eller små bedrifter som trenger å sende mindre beløp internt?

Denne mindre gruppen sender vanligvis internasjonale mikrobetalinger ved å bruke tradisjonelle Money Transfer Operators eller MTO’er, som Western Union, TransferWise og Moneygram.

               Reklame                                                             

Disse MTO-ene er finansielle selskaper som tilrettelegger for internasjonale betalinger for forbrukere ved å bruke sine egne interne systemer eller andre alternative internasjonale banknettverk.

Nedenfor er en god grafikk som viser den internasjonale betalingsstrukturen som brukes av ulike brukertyper i dag.

Typisk internasjonal betalingsstruktur

Sammenlignet med CBN som brukes for å forenkle bank-til-bank-betalinger, er ikke MTO-er mye bedre når det gjelder kostnader for kundene.

               Reklame               
                                              

I følge Verdensbanken sin nyeste data ble den gjennomsnittlige kostnaden per internasjonale transaksjon for MTO-er registrert på 6,57% i Q2 2021.

Sagt annerledes, hvis en person ønsker å sende en internasjonal betaling på 2000 kroner til familien sin hjemme, vil familien bare motta 1868,60 kroner etter avgifter. Dette virker kanskje ikke som en stor forskjell for deg, men disse kostnadene kan ha stor innvirkning på en familie sin levestandard og livskvalitet i et fattig utviklingsland.

Husk at dette bare er gjennomsnittskostnaden også. MTO-kostnadene varierer mye på tvers av forskjellige jurisdiksjoner. I mer avsidesliggende, mindre utviklede jurisdiksjoner kan kostnaden for å sende en internasjonal betaling være større enn 10%. Disse kostnadene er fortsatt godt over FN sine mål på 3% innen 2030.

De høye kostnadene forbundet med internasjonale betalinger i vårt tradisjonelle finansielle system er rett og slett uakseptable gitt de teknologiske evnene vi har til rådighet i dag, og påvirker uforholdsmessig enkeltpersoner som handler med små kronebeløp i de fattigste regionene over hele verden.

               Reklame               
                                              

2. Langsomme oppgjørstider

En av de største utfordringene med internasjonale betalinger er hvor lang tid det tar for dem å fullføres. En gjennomsnittlig internasjonal betaling tar 2-3 dager å fullføre, noe som står i sterk kontrast til innenlandske betalinger, som vanligvis vises på ens bankkonto i løpet av få sekunder. I visse jurisdiksjoner kan disse forsinkelsene til og med ta så lang tid som 10 virkedager, avhengig av antall mellommenn som er involvert for å behandle transaksjonen.

Disse lange forsinkelsene er forårsaket av mange faktorer, inkludert inkompatible dataformater mellom korrespondentbanker, komplekse kontroller, begrensede driftstimer på tvers av flere tidssoner og lange transaksjonskjeder som involverer flere mellommenn.

For å fikse dette problemet har SWIFT jobbet med et nytt system kalt SWIFT Global Payment Initiative (gpi) som jobber for å redusere oppgjørstiden for internasjonale betalinger og lar banker og brukere spore betalinger på SWIFT gpi sin skyløsning.

Nedenfor er median ende-til-ende behandlingstid for hver mottakerregion som bruker SWIFT gpi. Gjennomsnittlig betalingsbehandlingstid var åtte timer og 36 minutter, eller én virkedag, mens mediantiden var én time og 38 minutter.

Selv om behandlingstiden ved bruk av SWIFT gpi forbedret seg fra gjennomsnittet på 2-3 dager, er det etter alle disse årene overveldende at et gjennomsnitt på én virkedag er det beste det internasjonale samfunnet kan komme opp med i 2022. Også behandlingstidene varierer drastisk mellom jurisdiksjoner og er merkbart verre i mindre fremvoksende markeder.

I dag er internasjonale betalinger fortsatt altfor trege, spesielt i fremvoksende markeder hvor mange familier er avhengige av kontanter sendt fra familiemedlemmer som jobber i utlandet.

3. Mangel på åpenhet/interoperabilitet

Åpenhet – eller mangel på sådan – er et stort problem i internasjonale betalinger i dag som gir friksjon og øker kostnadene for brukere av alle typer. Internasjonale betalinger forblir uforutsigbare og lukket. Brukere blir ikke gjort oppmerksom på hvor betalingen er til enhver tid, og heller ikke gebyrene som er akkumulert gjennom hele prosessen før etter at betalingen er gjort opp. Kompleksiteten til gebyrene gjør det svært vanskelig for brukerne å forstå dem.

I en undersøkelse utført av Capital Economics i 2021 sa 55% av amerikanske forbrukere at de forsto kostnadene, men bare ~20% av den samme gruppen identifiserte kostnadene korrekt.

I en annen undersøkelse fra Wise fant de at tre av fire singaporeanere var uvitende om skjulte kostnader ved internasjonale betalinger, med 88% som undervurderte gebyrene.

Mangel på åpenhet med gebyrstrukturer er en del av problemet, men en annen er mangelen på åpenhet i sporing av midlene mellom banker og andre tjenesteleverandører. Denne vanskeligheten med å spore midler skyldes delvis at mange av disse korrespondentbankene, MTO-ene og fintech-selskapene ikke er interoperable. I dagens mangfoldige finansielle økosystem kan ikke kunder flytte midler mellom tjenester fordi de alle bruker forskjellige datastandarder og kommunikasjonsverktøy. Denne inkompatibiliteten fører til flere forsinkelser, økte kontroller og flere gebyrer.

Den ugjennomsiktige strukturen og mangelen på interoperabilitet til internasjonal betalingsindustri fører i dag til høyere kostnader, langsommere behandlingstider og en dårligere opplevelse for både brukere og banker.

4. Mangel på tilgjengelighet

I dag er andelen av befolkningen med bankkonto fortsatt lav, med anslagsvis 1,7 milliarder mennesker uten en bank over hele verden. Mange mennesker har ikke tilgang til korrespondentbanknettverket eller pengeoverføringsoperatører som brukes for internasjonale betalinger, og disse løsningene er spesielt utilgjengelige i utviklingsland.

Dette skyldes blant annet den jevne nedgangen i antall korrespondentbanker det siste tiåret. De fleste banker har ikke råd til de høye faste kostnadene ved å legge til rette for internasjonale betalinger og stengte ned, noe som påvirker tilgjengeligheten for de som trenger det mest.

I dag er dette utdaterte internasjonale betalingssystemet rett og slett ikke tilgjengelig for milliarder av mennesker, spesielt i fremvoksende markeder.

Løsningen er her

«Det er ikke noe allestedsnærværende system som forbinder forskjellige banker over hele verden som internasjonale betalinger kan utføres gjennom,»

Marc Recker, administrerende direktør og global produktsjef, Institutional Cash Management i Deutsche Bank

Jeg har noen gode nyheter til deg Marc – det allestedsnærværende systemet du drømmer om – det eksisterer allerede.

Bitcoin er et åpent pengesystem som gjør det mulig for alle banker og individer i verden å koble seg på én standardisert protokoll. Det er et desentralisert, digitalt monetært nettverk som er globalt tilgjengelig og lar folk på en pålitelig måte sende og motta betalinger som fullføres likt som kontanter.

Det er et system som løser alle problemene som har plaget internasjonale betalinger i flere tiår. Den er helt åpen, har relativt lave avgifter, hver enhet som bruker den er interoperabel med hverandre, og alle med en mobiltelefon og internettforbindelse kan få tilgang til dette nettverket. I motsetning til bankkontoer har andelen av befolkningen med en mobiltelefon i utviklingsland raskt økt.

I følge PEW-undersøkelser eier over 83% av voksne i fremvoksende markeder en mobiltelefon.

Det påståtte argumentet mot Bitcoin er at gebyrene kan være høye, og at den ikke har transaksjonshastighetskapasiteten som er nødvendig for å skalere globalt. Bitcoin er imidlertid programvare, og løsninger kan bygges på toppen av programvare.

Lightning Network er en 2. lags betalingsprotokoll bygget på toppen av Bitcoin-nettverket som optimerer for hastighet og kostnader.

Teoretisk sett kan Lightning Network tillate millioner av transaksjoner per sekund som kan avgjøres praktisk talt uten kostnad. Nedenfor er en grafikk som fremhever hvordan Lightning Network forbedrer Bitcoin sine mangler når det gjelder betalinger.

Bitcoin on-chain-transaksjoner per sekund vs. Visa-transaksjoner per sekund vs. Lightning Network

Lightning Network er en teknologi som lar enkeltpersoner sende små internasjonale betalinger, uten noen bankformidlere, nesten umiddelbart og i hovedsak gratis. Det er en banebrytende innovasjon innen internasjonale betalinger, og den har akkurat begynt å bli tatt i bruk.

Den raske veksten av Lightning Network

I år har vi sett Lightning Network eksplodere i bruk over hele verden ettersom folk våkner opp til fordelene i forhold til det eksisterende systemet.

Den totale mengden Bitcoin som for øyeblikket er distribuert for overføringer over Lightning Network er nå 4 424 BTC, eller 105,21 millioner dollar.

Det betyr at den totale mengden likviditet på Lightning Network har økt med 300% bare det siste året!

Videre har den totale mengden Lightning-noder på nettverket økt med 63,86% det siste året til totalt 17 727 noder online.

Etter hvert som flere og flere noder går online, forbedres Lightning Network sin effektivitet, likviditeten øker, og flere produkter og tjenester vil bygges på toppen av det. Bruken vokser raskt, muliggjort av et helt økosystem av selskaper og prosjekter.

Den betydelige bruken som skjer på Lightning Network er bevis på de enorme forbedringene den tilbyr brukere sammenlignet med alle andre alternativer som finnes i dag for å sende internasjonale betalinger.

En Lightning-casestudie

Vi ser allerede hvordan Lightning Network forbedrer livene til enkeltpersoner i et fremvoksende marked i dag. El Salvador tok i bruk Bitcoin som offisiell valuta i september 2021. El Salvador er sterkt avhengig av pengeoverføringer. De mottok over 6 milliarder dollar i pengeoverføringer i 2020, eller 23% av BNP.

I følge en IMF-rapport ble det anslått at de potensielle fordelene ved å bruke Bitcoin-nettverket for pengeoverføringer kunne spare El Salvadoranere 54 millioner dollar, eller 0,25% prosent av BNP, per år. I tillegg har bruken av Bitcoin allerede økt finansiell inkludering betydelig ved å la mer enn 60% av befolkningen få tilgang til det finansielle systemet på bare 2 måneder. Dette skjedde i løpet av bare noen få måneder med Bitcoin-adopsjon etter tiår med mislykkede initiativer der bare 23% av befolkningen hadde en bank.

El Salvador er bare måneder på vei til å ta i bruk Bitcoin, men det gir allerede El Salvadoranere mer økonomisk tilgang og gjør det enklere og billigere å sende midler utenfor deres grenser. Det viser hvordan dette nye systemet allerede har vist seg å være en massiv forbedring i forhold til det utdaterte eldre internasjonale betalingssystemet.

Den internasjonale betalingsbransjen har vært moden for forstyrrelser i mange år, men høye inngangsbarrierer har hindret konkurranse i å komme inn i rommet. Bitcoin og Lightning Network vil sammen gjøre internasjonale betalinger raskere, billigere, mer åpent og mer inkluderende, noe som vil ha omfattende fordeler for å øke økonomisk vekst, internasjonal handel og forbedre finansiell inkludering over hele verden.

Fremtiden for internasjonale betalinger har kommet.

Dette er et gjesteinnlegg skrevet av Sam Callahan. Uttrykte meninger er helt deres egne og reflekterer ikke nødvendigvis meningene til Bitcoinplassen.