Hvordan insentivene til proof-of-work er mer rettferdige enn proof-of-stake

Del denne artikkelen

Beregnet lesetid: 3 minutter

Forfatter: Mickey Koss | Utgitt: 18/09/22 | Original: How The Incentives Of Proof-Of-Work Are More Fair Than Proof-Of-Stake


Ettersom Ethereum fullfører overgangen til proof-of-stake-konsensus, kan jeg ikke unngå å legge merke til overfloden av artikler som siterer en 99% reduksjon i energibruken. Påstandene, uansett hvor sanne de er, er feilaktige og kontraproduktive.

Proof-of-stake insentiver

Proof-of-stake-validatorer må låse fast en haug med mynter for å få privilegiet til å validere transaksjoner. Selv om dette eliminerer behovet for mining og derfor reduserer strømforbruket, er insentivene slik at Ethereum-nettverket gradvis vil bli mer og mer sentralisert.

Deltakerne vil motta litt av transaksjonsgebyrene, samt den nye etherutstedelsen for i hovedsak å gjøre en del av beholdningen deres illikvid. Den risikofrie avkastningen stimulerer til staking. Jo mer du staker, jo mer tjener du.

               Reklame                                                             

Men jo mer du tjener, jo mer kan du stake. Det er en positiv tilbakemeldingssløyfe som sikrer at de største holderne alltid kan ligge i forkant når det gjelder akkumulering. Med måten proof-of-stake fungerer på, vil det også sikre at de største holderne alltid kan utøve mer innflytelse over nettverket. Å stake ETH som en validerende node krever 32 ETH. Den risikofrie avkastningen sikrer at de største holderne kan og vil ha flest noder for å generere mest mulig inntekt. Ved å gjøre det kan de sakte men sikkert akkumulere mer og mer kontroll.

Kombinert med deflasjonspåstandene fra deres «fee burn», kan prisen meget godt gå opp i fiat-termer, men jo dyrere ETH blir, jo mindre tilgjengelig vil det være for en gjennomsnittlig pleb å starte en staking-node.

I tillegg vil kompleksiteten og risikoen forbundet med staking også sikre en jevn strøm av outsourcing-etterspørsel etter staking. Ifølge EthHub, «Beacon-noder er ment å være høyytelses, svært tilgjengelige plattformer … Som sådan forventes deres maskinvarekrav å være serverklasse CPU/SSD/nettverksforbindelser.»

Videre, «slashing-risiko» kombinert med inaktivitetsrisiko betyr at det er en pengestraff for din staked ETH om du mister internettforbindelsen din.

               Reklame               
                                              

Dette garanterer i utgangspunktet at størstedelen av stakingen din vil bli sendt til løsninger som Coinbase og andre store børser. Jeg har ikke serverklasseutstyr med garantert 24/7 internett. Har du?

Jo mer staking sentraliseres, jo lettere vil det være for regjeringer å samordne og sensurere. Bare fordi det ikke skjer med en gang, betyr det ikke at det ikke vil skje i fremtiden. Bare trusselen er skremmende.

Proof-of-work insentiver

Proof-of-work krever innspill fra den virkelige verden. Kostnaden for elektrisitet avler innovasjon ettersom leverandører av mining-tjenester finner nye måter å utnytte elektrisitet på.

Det er mye å si rundt dette, men beviset ligger i puddingen. Selskaper jobber allerede med deponier og gasselskaper for å utnytte metan og bortkastede gasskilder, og dermed redusere klimagassutslippene. Minere blir også utnyttet for å låse opp termisk energi fanget i havet, en teknikk som kun har vært teoretisk til nå på grunn av den økonomiske levedyktigheten. Det er for mange historier som dette til å kunne skrive om det i én artikkel, men insentivene er klare. Bitcoin mining-økonomi driver innovasjon mot en renere og mer bærekraftig energifremtid.

Variable kostnader er også en velsignelse, ikke en forbannelse. Der proof-of-stakeholdere kanskje bare må betale skatt på inntekt, blir proof-of-work-selskaper ofte tvunget til å selge for å dekke en mengde kostnader og utgifter. Dette sikrer en mer konsistent fordeling av mynter.

               Reklame               

                                              

Sannheten er at Bitcoin sin protokoll rett og slett er mer rettferdig. Hvem som helst kan kjøre en node for rundt 2500kr og validere sine egne transaksjoner. De 32 ETH som kreves for å starte en node koster rundt 500 000kr i skrivende stund, noe som gjør den utilgjengelig for praktisk talt alle utenfor den vestlige 1%.

Proof-of-work er innovasjonen som driver energiinnovasjon og nye måter å utnytte bortkastede ressurser på. Proof-of-stake sikrer at de rikeste blant oss vil fortsette å kontrollere de andre som aldri vil kunne ta igjen. For meg høres det mye ut som en mer kompleks versjon av det vi allerede har.

               Reklame                                                             

Dette er et gjesteinnlegg skrevet av Mickey Koss. Uttrykte meninger er helt deres egne og reflekterer ikke nødvendigvis meningene til Bitcoinplassen.