De farlige implikasjonene av digitale sentralbankpenger

Del denne artikkelen

Beregnet lesetid: 4 minutter

Forfatter: Natalie Smolenski & Dan Held | Utgitt: 03/10/22 | Original: The Dangerous Implications of Central Bank Digital Currencies


CBDC-er er digitale kontanter. I motsetning til tradisjonelle (fysiske) kontanter, som kan omsettes anonymt, er digitale kontanter fullt programmerbare. Dette betyr at CBDC-er gjør det mulig for sentralbanker å ha direkte innsikt i identiteten til transaksjonspartene og kan blokkere eller sensurere enhver transaksjon. Sentralbanker hevder at de trenger denne makten for å bekjempe hvitvasking, svindel, terrorfinansiering og andre kriminelle aktiviteter. Men som vi vil se nedenfor, har regjeringers evne til å bekjempe økonomisk kriminalitet ved å bruke eksisterende anti-hvitvasking (AML) og kjenn din kunde (KYC)-lover i beste fall vist seg utilstrekkelige, samtidig som det eliminerer økonomisk personvern for milliarder av mennesker.

Muligheten til å blokkere og sensurere transaksjoner innebærer også det motsatte; muligheten til å kreve eller stimulere til transaksjoner. En CBDC kan programmeres til å kun brukes hos visse forhandlere eller tjenesteleverandører, til bestemte tider, av bestemte personer. Regjeringen kunne opprettholdt lister over «foretrukne leverandører» for å oppmuntre til utgifter med visse selskaper og «fraråde leverandører» ved å straffe utgifter med andre. Med andre ord, med en CBDC blir kontanter et statsutstedt token, som et matstempel, som bare kan brukes under forhåndsdefinerte regler.

Men å sensurere, motvirke og stimulere transaksjoner er ikke de eneste kreftene som er tilgjengelige for sentralbanker med programmerbare kontanter. Banker kan også desincentivere sparing – å holde digitale kontanter – ved å sette et tak på kontantsaldoene (som Bahamas allerede har gjort for deres CBDC) eller ved å pålegge «straff» (negative renter på saldoer over et visst beløp). Dette kan brukes til å forhindre at forbrukere konverterer for mye av M1- eller M2-banksaldoene deres – kredittpenger utstedt til dem av kommersielle banker – til kontanter (M0). Tross alt, hvis for mange mennesker skynder seg å kreve kontanter (harde penger) på en gang, vil kommersielle banker bli fratatt finansiering og kan dramatisk redusere utlånene sine hvis de ikke finner andre kapitalkilder. Sentralbanker ønsker forståelig nok å forhindre denne «kredittkrisen», som ofte resulterer i økonomiske nedgangstider eller depresjoner. Imidlertid fratar deres politiske intervensjoner også folk tilgang til M0-valuta – den hardeste og sikreste formen for penger under et fiat-valutaregime – og etterlater milliarder av mennesker, spesielt de fattigste, uten muligheter i tilfelle monetære kriser.

               Reklame                                                             

Selvfølgelig kan negative renter pålegges av sentralbanker på alle kontantbeholdninger, ikke bare saldoer over et visst beløp. Mens målet med å innføre negative renter igjen er å forhindre resesjoner ved å stimulere forbruksutgifter på kort sikt, oppnås dette målet på bekostning av å fremskynde ødeleggelsen av privat formue. Vi kan ta verdens nåværende økonomiske situasjon som et eksempel. Sentralbanker grep inn under COVID-19-pandemien for å forhindre resesjon ved å tjene penger på økende nivåer av statsgjeld, som oversvømmet markeder med fiat-penger. Dette har resultert i at mer penger jager etter færre eiendeler, en pålitelig oppskrift på inflasjon. Verden ser derfor de høyeste vedvarende globale inflasjonsratene på 20 år, med noen land som opplever rater som er mye høyere enn det globale gjennomsnittet. Inflasjon stimulerer allerede til pengebruk, fordi folk forstår at pengene deres er verdt mer i dag enn de vil være i morgen. Ved å implementere negative renter, fjerner sentralbankene verdien av folk sine sparepenger ytterligere, og skaper et perverst insentiv for dem til å bruke sine allerede synkende ressurser enda raskere. Denne onde sirkelen ender ikke i økonomisk velstand, men i en kollaps av valutaen.

Selv om bøter og generaliserte negative renter begge er metoder sentralbanker kan bruke for gradvis å konfiskere penger fra enkeltpersoner og private organisasjoner, er ikke dette de eneste metodene som er tilgjengelige for dem. Når CBDC-er er implementert, er det ingenting teknisk eller juridisk som hindrer sentralbanker i å pålegge direkte konfiskering av noens kontantbeholdning, hvor som helst i verden. Sentralbanker kan direkte konfiskere private digitale kontanter for å betale ned statsgjelden deres, for å fraråde bruken av digitale kontanter, for å redusere pengemengden eller av andre grunner. Selv om denne muligheten ikke har blitt diskutert åpent, er den innebygd i de politiske og tekniske arkitekturene til en CBDC.

Endelig kan sentralbanker programmatisk kreve skattebetalinger for hver CBDC-transaksjon. Noen økonomer har hevdet at dette tiltaket er nødvendig for å gjenvinne skatteinntekter som noen ganger unngås når fysiske kontanter brukes, og bemerker deretter ganske optimistisk at regjeringer kan dra nytte av de gjenvunnede skatteinntektene til å senke effektive skattesatser. Det er imidlertid ingen indikasjon på at regjeringer som allerede er incentivert til å høste privat formue, vil ta noen tiltak for å senke skattene. I stedet vil CBDC-er mest sannsynlig bli brukt til å generere ekstra skatteinntekter for staten til tyngende kostnader for enkeltpersoner.

Tenk deg: Med obligatorisk beskatning på hver CBDC-transaksjon, vil du bli skattlagt for å gi naboen din 200kr, eller gi barna litt ukespenger, eller for hver gjenstand du selger på et hagesalg. En person som betaler vennen sin 500kr for å skifte dekk eller 1000kr for å passe hjemmet mens de er borte, vil bli skattlagt for disse aktivitetene. Det er moralsk ufattelig å forestille seg en hjemløs person som selger blomster på gaten som blir beskattet for hver transaksjon.

               Reklame               
                                              

Sammendrag

 • CBDC-er er programmerbare kontanter.
 • Programmerbare kontanter gir sentralbanker direkte forhold til forbrukere.
 • Direkte relasjoner mellom sentralbanker og forbrukere gjør det mulig for sentralbanker å:
  • Overvåke alle økonomiske transaksjoner.
  • Markere, blokkere eller reversere enhver transaksjon når som helst.
  • Bestemme hvor mye penger noen kan holde og handle med.
  • Bestemme hvilke produkter og tjenester kontanter kan brukes til å kjøpe, og av hvem.
  • Implementere pengepolitikk direkte (som negative renter) på nivå med private kontantbeholdninger.
  • Konfiskere private kontanter.
  • Håndheve skatteinnkreving på hver kontanttransaksjon, uansett hvor liten.

For å lese hele whitepaper, som går nærmere inn på hvordan Bitcoin forholder seg til CBDC-er, klikk her.

Dette er et gjesteinnlegg skrevet av Natalie Smolenski og Dan Held. Uttrykte meninger er helt deres egne og reflekterer ikke nødvendigvis meningene til Bitcoinplassen.