Sebbikul

https://twitter.com/sebbikul

Hva gir Bitcoin verdi?

  • 9 august, 2022

Verdi kan defineres som «Verdsettelsen noe fortjener; betydningen, verdien eller nytten av noe». Imidlertid fører denne definisjonen til flere spørsmål.

Kjære Bitcoinere

  • 5 august, 2022

Hyperbitcoinisering vil ikke bare være en finansiell revolusjon. Det vil endre hvordan vi fungerer som mennesker.