Diverse

Diverse tekster om Bitcoin som ikke faller under en kategori

Kjære Bitcoinere

  • 5 august, 2022

Hyperbitcoinisering vil ikke bare være en finansiell revolusjon. Det vil endre hvordan vi fungerer som mennesker.

Bitcoin er mycelet av penger

  • 24 juli, 2022

Historien om livet på jorden kan oppsummeres som: suksess kommer til de som danner symbiotiske relasjoner med nettverksbaserte organismer (spesielt sopp)