Bitcoin er mycelet av penger

  • 24. juli 2022

Historien om livet på jorden kan oppsummeres som: suksess kommer til de som danner symbiotiske relasjoner med nettverksbaserte organismer (spesielt sopp)